Programmeertaal woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeertaal woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeertalen

M3--

Een programmeertaal ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit Groningen die is afgeleid van de Modula-3. Deze taal maakt het gemakkelijker om software die al eerder voor een ander doel is gemaakt, opnieuw te gebruiken.

Machinetaal

 • Machinecode
 • Objectcode
Een taal die uitsluitend uit enen en nullen bestaat; de enige taal die de computer 'begrijpt'. De allereerste computers werden in machinetaal geprogrammeerd. Bij het programmeren van deze taal konden gemakkelijk typefouten worden gemaakt. Voor men het wist had men een 1 en een 0 omgewisseld, waardoor de computer niet langer de juiste instructies kreeg. Machinetalen zijn programmeertalen van de eerste generatie. Ze werden opgevolgd door assembleertaal, de tweede generatie.

MathML

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft een voorstel opgezet voor het afbeelden van wiskundige vergelijkingen op het web. Op dit moment kunnen ingewikkelde breuken en formules alleen worden getoond door er een GIF van te maken. Met Mathematical Markup Language (MathML) kunnen deze sommen worden opgenomen als tekst en bekeken worden in iedere browser die MathML ondersteunt. De wiskundige beschrijvingen vallen onder de Extensible Markup Language (XML), de opmaakcode die het mogelijk maakt elementen uit databases en documenten rechtstreeks op het Internet te publiceren. Een uitbreiding op de opmaaktaal voor het web voor het weergeven van wiskundige formules.

MHTML

 • MIME Encapsulation of Aggregrate HTML Documents
De Internet Engineering Task Force (IETF) werkt aan een nieuwe standaard voor de bevestiging van homepages of volledige websites aan e-mails. Met de voorgestelde MIME Encapsulation of Aggregrate HTML Documents (kortweg MHTML) kunnen ook webpagina's worden verstuurd naar mensen die wel e-mail hebben, maar geen toegang tot het World Wide Web.

Microsoft .NET

 • .NET.
 • Dot.NET.
Microsoft .NET is niets meer en minder dan een platform voor het ontwikkelen en uitvoeren van softwaretoepassingen. Het biedt ontwikkelaars ondersteuning voor op Internet gebaseerde systemen, een eenduidig en mede daardoor vereenvoudigd programmeermodel, automatisch beheer van geheugen en systeembronnen, een uniform foutafhandelingsmechanisme en geïntegreerde beveiliging. Bovendien is .NET niet gebonden aan één programmeertaal of ontwikkelomgeving en biedt het uitstekende ondersteuning voor het opsporen van fouten in de broncode. Het is zelfs mogelijk om een klasse geschreven taal A te overerven in taal B. U kunt typische Windows-zaken als het register en zelfs COM terzijde schuiven, aangezien alle applicatiediensten worden aangeboden via de veelomvattende .NET-klassenbibliotheek en de onderliggende .NET Runtime. Overigens is .NET niet een nieuwe versie van Windows DNA. Het is wel de uiteindelijke benaming voor de Next Generation Windows Services (NGWS).
Hello World in Visual Basic .NET.
Hello World in Visual Basic .NET.

Microsoft C

 • C
C versie van Microsoft.
Hello World in Microsoft C.
Hello World in Microsoft C.

Microsoft Pascal

 • Pascal
Pascal-versie van Microsoft.
Hello World in Microsoft Pascal.
Hello World in Microsoft Pascal.

Modula

Programmeertaal
helloworld_modula.png
helloworld_modula.png

Modula-3

Programmeertaal

MS .NET

 • Microsoft .NET
 • .NET
 • Dot.Net
Microsoft .NET is niets meer en minder dan een platform voor het ontwikkelen en uitvoeren van softwaretoepassingen. Het biedt ontwikkelaars ondersteuning voor op Internet gebaseerde systemen, een eenduidig en mede daardoor vereenvoudigd programmeermodel, automatisch beheer van geheugen en systeembronnen, een uniform foutafhandelingsmechanisme en geïntegreerde beveiliging. Bovendien is .NET niet gebonden aan één programmeertaal of ontwikkelomgeving en biedt het uitstekende ondersteuning voor het opsporen van fouten in de broncode. Het is zelfs mogelijk om een klasse geschreven taal A te overerven in taal B. U kunt typische Windows-zaken als het register en zelfs COM terzijde schuiven, aangezien alle applicatiediensten worden aangeboden via de veelomvattende .NET-klassenbibliotheek en de onderliggende .NET Runtime. Overigens is .NET niet een nieuwe versie van Windows DNA. Het is wel de uiteindelijke benaming voor de Next Generation Windows Services (NGWS).

MUMPS

 • Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System
Programmeertaal voor ziekenhuis software.