Programmeertaal woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeertaal woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Programmeertalen

HAL

 • High-Level Assembler Language
Programmeertaal.

Handheld Device Markup Language

 • HDML
Unwired Planet, een Amerikaans bedrijf bedacht een HTML-versie voor 'handheld devices'. Deze taal noemt men HDML, The Handheld Device Markup Language. Ondertussen is de HDML specificatie aangeboden aan de World Wide Consortiom (W3C) als zijnde een 'markup language' voor het tonen van informatie op mobiele telefoons en piepers (buzzers), aangeleverd via het Web.

HDML

 • Handheld Device Markup Language
Unwired Planet, een Amerikaans bedrijf bedacht een HTML-versie voor 'handheld devices'. Deze taal noemt men HDML, The Handheld Device Markup Language. Ondertussen is de HDML specificatie aangeboden aan de World Wide Consortiom (W3C) als zijnde een 'markup language' voor het tonen van informatie op mobiele telefoons en piepers (buzzers), aangeleverd via het Web.

HTML

 • Hyper Text Markup Language
Dit formaat maakt het met name mogelijk documenten te maken met verwijzingen, via Hyperlinks, naar weer andere documenten, ongeacht op welke op het netwerk aangesloten computer deze documenten zich bevinden. HTML-bestanden zijn eenvoudige ASCII-tekstbestanden waarin markeringen zijn opgenomen die opmaak en hypertekstkoppelingen aangeven. HTML is een zogenaamde onderscheidingstaal. Het gaat hierbij om een taal die met behulp van SGML wordt gedefinieerd. Het heeft de taak de bestanddelen van een document te beschrijven. HTML bevat opdrachten voor het markeren van documentelementen, zoals kopteksten, tekstgedeeltes, lijsten, tabellen of grafische referenties,uitgaande van een hiërarchische deling.
Hello World in HTML.
Hello World in HTML.

HTML 4.0

HTML standaard vastgesteld door de 'W3C HTML Working Group'. De voornaamste verschillen zitten bij HTML 4.0 in: een uitgebreidere ondersteuning voor multimedia opties, voor (java)scripttalen, verbeterde printfaciliteiten en documenten die meer toegankelijk zijn voor gebruikers met een handicap. Daarnaast is er erg veel aandacht besteed aan het 'world wide' maken van HTML-documenten. Met andere woorden: HTML 4.0 zet een stap in de richting van ondersteuning van meerdere talen (in een document). Tot voor kort was HTML in principe uitsluitend geschikt voor de Engelse taal. Dit is voor Nederland geen groot probleem, maar wel voor Duitsland, Japan enzovoorts. Omdat zij vaak veel andere karakters kennen. De Engelse taal kent bijvoorbeeld geen 'o' met umlaut.
Veranderingen:
 • Veranderingen voor tabellen
  • Voor tabellen is er een aantal aanpassingen gekomen die voornamelijk betrekking hebben op de lay-out van de tabel:
  • De mogelijkheid om tekst te centreren op een bepaald karakter, bijvoorbeeld een hele kolom cijfers uitlijnen op een komma.
  • Meer flexibiliteit in het definiëren van de rijen en kolommen.
  • Het gedeeltelijk kunnen weergeven van tabellen ook al zijn ze nog niet helemaal ontvangen door de browser.
  • De mogelijkheid om door een tabel te 'scrollen' terwijl de koptekst blijft staan. Evenals het herhalen van de koptekst als de tabel bij het printen verdeeld wordt over meerdere pagina's.
  • Daarnaast was een voornaam doel om achterwaartse compatibiliteit te bieden met de table-tags die Netscape in het begin heeft geïntroduceerd. Deze waren nog niet als standaard ingevoerd. Verder zijn er regels vastgelegd over hoe de browser zich moet gedragen als relatieve en absolute kolombreedtes door elkaar heen worden gebruikt, in een tabel.
 • Een nieuw element, COLGROUP, is geïntroduceerd en maakt het mogelijk om sets van kolommen te groeperen en vervolgens allen dezelfde breedte toe te kennen. Bij HTML 3.2 kan dit min of meer uitsluitend per tabel. Ook de STYLE attribuut is toegevoegd. Zo wordt het mogelijk om het 'uiterlijk' van een cel in een tabel te wijzigen, soort lijn (gestippeld, dik/dun etc.), de kleur van de cel, het font en nog meer.
 • Veranderingen voor formulieren
  • Voor formulieren is er een behoorlijk aantal aanpassingen gemaakt. Het is duidelijk dat de industrie (commercie) een groot aantal wensen had op dit gebied. De aanpassingen zijn niet zo zeer schokkend, maar eerder vanzelfsprekend. De opties bij formulieren leken immers sinds Netscape 1.0n niet meer gewijzigd. De nieuwe opties maken formulieren dan ook meer van deze tijd. Wat is er anders geworden:
  • Het is mogelijk om aan bepaalde acties (bijvoorbeeld een button) een toetscombinatie toe te wijzen. Net zoals bij Windows de onderstreepte letters. Het toewijzen van toetscombinaties maakt formulieren (eindelijk) toegankelijk voor mensen die geen muis kunnen bedienen, bijvoorbeeld door hun handicap.
  • Velden en buttons kunnen door middel van de parameter DISABLE op actief of non-actief gezet worden. In het verlengde hiervan ligt de READONLY parameter. Deze zorgt er voor dat de gebruiker wel naar een tekstveld kan kijken maar het niet kan wijzigen. Bij het doorlopen van een formulier wordt een DISABLE of READONLY veld overgeslagen.
  • Velden en buttons die aan elkaar gekoppeld zijn kunnen nu afhankelijk gemaakt worden van elkaar. Als bijvoorbeeld de eerste vraag is 'Wilt u de volgende vijf vragen beantwoorden' en de keuze is 'nee' dan kan het formulier nu 'zelfstandig' de vijf vragen uitschakelen en door gaan naar het volgende element. Dit was voorheen niet mogelijk.
  • Een aantal nieuwe attributen maakt het mogelijk nauwkeuriger samen te werken met (Java)scripts om de input van een veld te valideren.
  • De parameter ACCEPT maakt het - weliswaar in beperkte mate - mogelijk om vast te leggen welke waarden in een tekstveld geaccepteerd mogen worden en/of hoe de server ermee om dient te gaan.
  • Kenden we tot nu toe maximaal slechts twee buttons voor een formulier (in principe alleen SEND en RESET), nu kunnen we dit uitbreiden tot een onbeperkt aantal. Dankzij de tag BUTTON wordt het mogelijk om zelf buttons te definiëren met daaraan gekoppeld een bepaald script.
 • Verdwenen tags en de toekomst XMP, PLAINTEXT en LISTING mogen in principe niet meer gebruikt worden. Daarvoor in de plaats dient PRE gebruikt te worden. En alhoewel te verwachten valt dat de meeste browsers de oude tags blijven ondersteunen, raden we je toch aan om je aan deze richtlijn te houden.
Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft zijn definitieve goedkeuring gegeven aan HTML 4.0 specificatie. De nieuwe versie van de opmaaktaal voor het web biedt meer mogelijkheid voor meertalige homepages en laat ook mensen met een handicap gebruik maken van het World Wide Web.
Hello World in HTML.
Hello World in HTML.

HyperG

Een op HTML gebaseerd Hypertext-systeem, waarbij rekening is gehouden met WWW. Het laat zich transparant in WWW plaatsen.

Hypertext Markup Language

 • HTML
Wordt gebruikt om pagina's voor het World Wide Web te schrijven. Met HTML kan tekst worden voorzien van codes die fonts, layout, ingebouwde graphics en hypertekst definiëren. Hypertekst biedt een methode voor het weergeven van tekst, beeld, geluid en video's die in een niet sequentieel web van associaties met elkaar zijn verbonden. Dankzij het hypertekstformaat kan de gebruiker in een willekeurige volgorde door de onderwerpen bladeren. Er zijn tools en protocollen beschikbaar om u te helpen het Internet te verkennen. Met deze tools kunt u resources lokaliseren en tussen de computers overbrengen.
Hello World in HTML.
Hello World in HTML.

HyperWave

Een opvolger van HyperG.