Opslagmedia woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Opslagmedia woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Opslagmedia

R-DST

 • Rotating Head Digital Storage Tape
Systeem van Gigatape voor omvangrijke dataopslag op tapes.

RAC

 • Redundant Array of Computers
 • Scale-out cluster.
Een cluster van meerdere systemen met gemiddelde prestaties die achter elkaar werken, vergelijkbaar met RAID-drives. Je kunt de prestaties van een RAID-array verbeteren door disks toe te voegen. Op dezelfde wijze kun je ook knooppunten toevoegen aan een scale-out cluter om prestaties te verbeteren.

RAID

 • Redundant Array of Inexpensive Disks
 • Redundant Array of Independent Disks
Een cluster van meerdere normale harde schijven met een aparte controller. Het gehele systeem wordt vanaf de PC als één harde schijf gezien. De intelligente controller zorgt er echter voor dat de data naar meerdere fysieke schijven wordt geschreven (redundantie) en er kan een snelheidswinst geboekt worden door het lezen en schrijven van meerdere harde schijven tegelijkertijd. Als het goed is, is het systeem zodanig opgezet, dat bij het uitvallen van één van de schijven er alleen een melding wordt gegeven en er geen data verloren gaat.
RAID-omschrijvingen tabel 1.
RAID-omschrijvingen tabel 1.
RAID-omschrijvingen tabel 2.
RAID-omschrijvingen tabel 2.

RAID 0

 • Disk striping
Data wordt verspreidt (in stripes) over een groep harde schijven, zonder pariteit of redundantie te genereren. De performance wordt verbeterd door parallel te lezen van en te schrijven naar de harde schijven. RAID 0 deelt de gegevens op in blokken van 64 KB en verspreidt deze evenredig in een vaste verhouding en volgorde over alle schijven in een reeks. Biedt echter geen enkele fouttolerantie, omdat er geen sprake is van gegevensredundantie. Gaat een deel van de gegevens verloren, dan gaan alle gegevens verloren. Meerdere gebieden met ongeformateerde vrije ruimte worden door stripe sets gecombineerd tot één grote logische schijf, waarbij de opslag van gegevens simultaan over alle schijven wroden verdeeld. RAID 0 wordt gebruikt in omgevingen, waarbij de performance belangrijker is dan mogelijke dataverlies.
RAID 0 - disk striping.
RAID 0 - disk striping.

RAID 1

 • Disk mirroring
De harde schijven worden gesplitst in twee groepen. Maakt een kopie van een parititie en zet de kopie op een andere fysieke schijf. Er zijn altijd twee exemplaren van gegevens, waarbij elke kopie op een afzonderlijke schijf staat. Elke partitie kan worden gedupliceerd. Deze strategie is de eenvoudigste manier om een schijf tegen storing te beschermen. Disk mirroring kan worden beschouwd als een voortdurende back-up omdat er voordurend een redundante kopie op een paritie van een andere schijf. Data wordt naar beide groepen geschreven, waarbij slechts één van beide groepen wordt gelezen. Er worden geen pariteitgegevens gegenereerd. Indien een van beide groepen uitvalt, neemt de andere groep het over. RAID 1 is populair vanwege de eenvoud, maar heeft als nadeel dat de helft van de totale capaciteit van de harde schijven kan worden gebruikt voor dataopslag.
RAID 1 - disk mirroring.
RAID 1 - disk mirroring.
Verwerking door de RAID-controller.
Verwerking door de RAID-controller.

RAID 10

 • RAID 01
 • RAID 1+0
 • RAID 0+1
Een combinatie van RAID 1 en RAID 0. In principe is het gewoon een som van beide technieken en maakt RAID 10 gebruik van zowel striping als mirroring. Dit gebeurt in de meest eenvoudige vorm. Er worden twee schijven gebruikt om striping toe te passen en deze schijven worden gemirrord naar twee andere schijven. Je hebt dus vier (identieke) harde schijven nodig om een RAID 10-opstelling te maken. Het resultaat is een razendsnel en veilig systeem, met de helft van de capaciteit van alle vier schijven samen.
Schematische weergave van RAID 10.
Schematische weergave van RAID 10.

RAID 2

 • Disk striping met ECC
In een RAID-systeem worden een aantal harde schijven samengevoegd tot een groep van schijven. Een besturingssysteem ziet de groep schijven als één schijf. De RAID-controller verdeelt de data over de betrokken schijven. Bij RAID-2 wordt er gebruik gemaakt van parallel datatransport, aangevuld met een Hamming ECC (Error Correction Code), speciaal voor schijven die geen eigen foutcorrectie hebben. Bij gebruik van een Hammingcode worden er extra bits toegevoegd. Ten opzichte van RAID-3 heeft RAID 2 geen voordelen. Voor RAID 2 zijn er minimaal 3 harde schijven nodig. RAID 2 heeft een foutcorrectie, dit geldt ook voor harde schijven zonder eigen ingebouwde correctiesysteem.
RAID 2 - Disk striping met ECC.
RAID 2 - Disk striping met ECC.

RAID 3

 • ECC als pariteit opgeslagen
Dit systeem maakt gebruik van minstens 4 schijven waarvan er één dient om een pariteitsbit op te slaan. Een vereenvoudigde versie van RAID 2. RAID 3 gebruikt een array van harde schijven voor data en een schijf voor pariteit. Data wordt per byte of per bit verdeeld over groepen schijven, waarbij een schijf is gereserveerd voor de opslag van ECC-informatie. Bij deze strategie wordt de ECC-methode vervangen door foutcontrole waarvoor maar een schijf nodig is om pariteitsgegevens op te slaan. Dit resulteert in ongeveer 85% bruikbare schijfruimte. RAID 3 gebruikt single bit-paritieit. Het is niet de meest efficiënte methode voor toegang tot kleine hoeveelheden data, maar is wel zeer geschikt voor toegang tot grote blokken data.
RAID 3 - ECC als pariteit opgeslagen
RAID 3 - ECC als pariteit opgeslagen

RAID 4

 • Disk striping met grote blokken
In een RAID-systeem worden een aantal harde schijven samengevoegd tot een groep van schijven. Een besturingssysteem ziet de groep schijven als één schijf. De RAID-controller verdeelt de data over de betrokken schijven. Identiek aan versie RAID 3 met het verschil dat data wordt verspreid in blokken of sectoren in plaats van bytes of bits. Hierbij worden complete blokken gegevens naar elke schijf in de reeks geschreven. Het proces wordt ook wel disk striping genoemd, maar vindt plaats met grote blokken. Er is nog steeds een aparte controleschijf nodig om de informatie over de pariteit op te slaan. Bij elke schrijfbewerking moeten de overeenkomstige pariteitsgegevens van de controleschijf worden gelezen en gewijzigd. Vanwege deze overhead werkt de methode met blokinterleaving (RAID 3) beter bij bewerkingen met grote blokken dan processen die transactie gericht zijn. Data kan gelezen worden van elke individuele schijf (behalve de pariteitsschijf), waardoor leestaken elkaar kunnen overlappen. Waar RAID 3 continu alle harde schijven in de array benadert, doet RAID 4 dat alleen wanneer het nodig is.
RAID 4 - Disk striping met grote blokken
RAID 4 - Disk striping met grote blokken

RAID 5

 • Striping met parititeit
In een RAID-systeem worden een aantal harde schijven samengevoegd tot een groep van schijven. Een besturingssysteem ziet de groep schijven als één schijf. De RAID-controller verdeelt de data over de betrokken schijven. Bij RAID 5 worden de pariteitblokken niet op een enkele schijf opgeslagen, maar verdeeld over de schijven (array). Hierdoor wordt de snelheid niet beperkt. RAID 5 is het meest gebruikte type RAID. Voor RAID 5 heb je minimaal 3 harde schijven nodig, waarbij het eenderde van de schijfcapaciteit verloren gaat (voor de pariteitblokken). Voordeel is wel dat er geen data verloren gaat, wanneer er één schijf stuk gaat, met de pariteitblokken is de data weer te herstellen.
RAID 5 - striping met pariteit
RAID 5 - striping met pariteit

RAID 50

Een combinatie van RAID 5 en RAID 0 om extra snelheid te behalen.

RAID 51

Een combinatie van RAID 5 en RAID 1 om extra betrouwbaarheid te behalen.

RAID 6

Als er bij RAID 5 twee schijven defect geraken, is er onherroepelijk gegevensverlies. Om hieraan een mouw te passen gebruikt RAID 6 twee pariteitsschijven. Deze dubbele pariteit verlaagt de beschikbare opslagruimte en vertraagt de prestaties.

RAID 7

Deze biedt een oplossing in de vorm van een heel scala manieren op de bandbreedte en de I/O-prestatie te verhogen. Met RAID 7 is de gebruiker vrij hostsystemen te kiezen of te wijzigen zonder de investering in het geheugen in het gevaar te brengen. De RAID 7 biedt namelijk de mogelijkheid tot koppeling aan diverse gestandaardiseerde en specifieke hostsystemen. Hierdoor kan de investering worden verdeeld over het grote assortiment open hosts die nu al aan een SCSI-norm voldoen. RAID 7 geeft u de vrijheid gelijktijdig systemen te koppelen van leveranciers zoals IBM, Sun, NCR, HP, SGI, Wang, DEC, ICL, UNISYS. RAID 7 is zo flexibel dat het snel en efficient te installeren, configureren en bedienen is. De besturing van RAID 7 biedt een eenvoudige manier om uw systeem voor diverse hosts te configureren voor meervoudige SCSI-doeladressen, toewijzing van capaciteit aan afzonderlijke hostsystemen en voor gezamenlijk gebruik. RAID 7 stelt geen speciale eisen aan koeling en werkt overal waar een host staat opgesteld. Ook beschikt het systeem over eeen eigen intern en extern diagnosesysteem, dat u op de herstelde fouten attendeert en u in staat stelt doeltreffend te reageren.

RAID-controller

Een harde-schijfcontroller met meerdere kanalen en wat extra functionaliteit. Deze zorgt ervoor dat meerdere schijven op één controller kunnen worden aangesloten en vervolgens worden gecombineerd in allerlei verschillende configuraties. Deze configuraties zijn beter bekend onder de naam RAID-levels.

RAMAC

 • Random Access Method of Accounting and Conrol
Computerreus IBM bracht in september 1956 een nieuw computerapparaat op de markt met de naam RAMAC. Deze was twee koelkasten groot en kon een ongeloofelijk aantal van 5 miljoen karakters bevatten (zo'n 5 megabyte aan data). Deze data werd opgeslagen op vijftig magnetische schijven met een diameter van 24 inch. De twee koppen, één om data te lezen en één om te schrijven, hadden een aparte luchtcompressor ter bescherming. Daarmee was het apparaat niet alleen groot, maar ook lawaaiierig. Bovendien zorgde de rotatie van de schijven voor flinke vibraties, zeker wanneer het hoog tijd was voor het kalibreren.
De RAMAC.
De RAMAC.

Random access

 • Random lezen
 • Willekeurige toegang
Ieder willekeurig gegeven kan op iedere willekeurige plaats en op ieder willekeurig moment gelezen worden.

Random seek

Diagnose test voor bijvoorbeeld een harde schijf, om de oppervlakte te scannen op eventuele fouten. De harde schijf wordt getest door middel van zoekopdrachten. De schijf heads worden willekeurig verplaatst.

Random verify

Diagnosetest voor bijvoorbeeld een harde schijf, om de oppervlakte te scannen op eventuele fouten. Leest alle tracks op een willekeurige volgorde.

RAT

 • Random Access Time
RAT meet de tijd die nodig is om informatie van een bepaalde sector op de harde schijf te lezen. Deze eigenschap wordt door de meeste fabrikanten van harde schijven aangegeven met 'seek speed', maar dat is onvolledig. De 'seek speed' geeft namelijk alleen aan hoe lang de schijf erover doet om de leeskop op de juiste plaats te krijgen. Bij het meten van RAT wordt ook de rotatiesnelheid van de harde schijf in aanmerking genomen omdat de tijdmeting pas klaar is als de opgevraagde gegevens daadwerkelijk gelezen worden. Het spreekt voor zich dat een lagere waarde een hogere snelheid oplevert, en dus beter is. Een ander belangrijk verschil tussen RAT en 'seek speed' is dat de eerste een minder optimistisch, maar wel realistischer beeld geeft van de snelheid van de harde schijf dan de tweede.

RCE

 • Regional Code Enhancement
De Amerikaanse filmstudio's Warner Brothers en Columbia Tristar willen met RCE tegen grijsimporten van dvd-video's optreden. Deze methode blokkeert dvd-players zonder regiocode; de dvd toont in plaats van de film een geel beeldscherm met de oproep een dvd voor de eigen regio te kopen. De regiocode moet het gebruik van dvd-video's geografisch beperken. De dvd-players die in de handel worden aangeboden hebben een mechanisme dat de weergave van dvd's tot titels uit dezelfde regio beperkt. Een dvd met RCE controleert voor de weergave of de player vast op een bepaalde regio is ingesteld. Als de player bereid is ook andere regio's dan regio 1 (VS/Canada) weer te geven weigert de disc de weergave.

Recovery-cd

Een cd dat door de computerfabrikant wordt meegeleverd, om in geval van een computercrash de computer naar zijn oorspronkelijke staat terug te brengen. Tijdens deze recovery wordt de computer opnieuw geïnstalleerd (waarbij u al uw instellingen kwijt bent) of indien mogelijk hersteld (instellingen worden behouden).

Red Book

 • CDDA
 • CD Digital Audio.
De eerste standaard die is ontwikkeld voor audio-cd's door Philips en Sony. Volgens de Red Book specificaties moet een cd zijn onderverdeeld in de volgende segmenten: Lead-In, ruimte voor data of audio, en de Lead-Out. De gegevens worden verdeeld over maximaal 99 tracks, met een pauze van twee minuten tussen elke track. De Lead-In bevat een tabel, de zogenaamde Table Of Contents (TOC), waarin staat beschreven waar elke track op de cd is te vinden. De Lead-Out maakt de cd-speler of -writer duidelijk dat het einde van de cd is bereikt.

Reduced write current

 • Verminderde schrijfstroom
Bij vaste schijven kunnen op de binnenste cylinders (met hogere nummers) zogenaamde bitverschuivingen optreden, die schadelijk zijn voor de registratie en het teruglezen van gegevens. Door de schrijfstroom te reduceren bij deze cilinders wordt dit verschijnsel verhinderd.

Redundant Arrays of Inexpensive Disks

 • RAID
Een standaard voor fouttollerantie met vijf niveaus, gerealiseerd door het inzetten van meerdere harde schijven voor de opslag van gegevens. De niveaus bieden verscheidene combinaties van prestaties, betrouwbaarheid en kosten.

Redundantie

Meermalen voorkomen van dezelfde informatie. Hiervan is sprake als bijvoorbeeld in een database dezelfde gegevens op verschillende plaatsen zijn opgeslagen. In dat geval is redundantie negatief, maar het kan ook als voorzorgsmaatregel (en dus positief) toegepast worden: als gegevens op verschillende plaatsen zijn opgeslagen, kan men bij uitval van een systeem op een ander systeem terugvallen

Reed-Solomon

Algebraïsche code op basis van redundantie die gebruikt wordt bij foutcorrectie. Uiterst effectief om burst errors bij gegevens in lange blokken te corrigeren. Reed-Solomon wordt dan ook gebruikt bij de CIRC-foutcorrectiecodes om krassen op compact discs te kunnen corrigeren.

Regiocode

Voor het indammen van de vrije handel hebben de filmindustrie en fabrikanten van DVD-spelers een regiocode afgesproken. Het DVD-syndicaat heeft de wereld in zes regio's onderverdeeld en een speler mag een DVD alleen laten zien als de schijf in dezelfde regio is gekocht of gehuurd als het apparaat. Hierdoor wordt op de DVD's digitaal een regiocode aangebracht. Elke player moet deze code uitlezen en vergelijken met zijn eigen door de fabrikant vooraf ingestelde code. Bij verschillen moet de player de schijf 'afkeuren'.

Regiocodes voor DVD-video

U kunt de landcode instellen op een andere regio, maar wijzingen zijn slechts een beperkt aantal keren mogelijk. Sommige films zijn niet voorzien van een regiocode. Dat biedt de mogelijkheid om via het Internet films te bestellen die in Nederland nog niet verkrijgbaar zijn.
Regiocodes.
Regiocodes.

Regional Coding

Een methode om ervoor te zorgen dat mensen geen Amerikaanse dvd's kopen en bekijken voordat deze in de overige landen te krijgen zijn. De meeste dvd-spelers ondersteunen deze methode, zodat alleen de dvd's met een vooraf ingestelde code op de speler afgespeeld kunnen worden. Echter deze methode wordt vaak omzeild door de speler te hacken, zodat de speler alle codes kan afspelen.
De ingestelde regio's.
De ingestelde regio's.

Removable drive

 • Verwisselbare schijf
Een station dat met verwisselbare media werkt. Een voorbeeld van een removable drive is een cd-rom-speler (met cd-rom) of een card-reader (met flash-card).

Removable Storage Manager

Een hulpmiddel van Windows 2000 die fungeert als hiërarchische oplag-manager op twee niveaus. Deze tool maakt ruimte vrij op de vaste schijf door onzichtbaar te zoeken naar bestanden die lang niet gebruikt worden. Zulke bestanden worden naar tape verplaatst, waar ze weer kunnen worden opgehaald zodra je ze nodig hebt.

Replica

Een kopie van een partitie voor fout tolerantie.

Rewritable Optical Drive

De hardware om MO-diskettes te kunnen lezen.

Rewrite

Doorvoersnelheid voor het herschrijven van data op een willekeurige locatie in het bestandssysteem.

Rewriter

Een CD- of DVD-brander die zowel gewone CD's of DVD's kan branden, maar ook herschrijfbare CD/DVD.

Richtspoel

De laser van een CD-Rom speler projecteert een geconcentreerde lichtstraal die nog verder gebundeld wordt door een richtspoel.

RipGuard DVD

Techniek van Macrovision waarmee het kopiëren en rippen van dvd's vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. De technologie moet voorkomen dat mensen dvd's van de videotheek lenen om ze te kopiëren. Macrovision benadrukt dat RipGuard het probleem bij de bron aanpakt: het zorgt dat de populaire ripsoftware simpelweg crasht wanneer de gebruiker een beveiligde dvd probeert te rippen.
Logo van Macrovision.
Logo van Macrovision.

RISS

 • Reference Information Storage System
Een opslagcluster systeem van HP.

RLL

 • Run Length Limited
Controller die gebruikt wordt op oude harde schijven om via compressie 50% meer op te slaan. Een coderingstechniek ofwel Run Length Limited. De RLL-techniek verhoogt het aantal sectoren per spoor (van 17 tot 27 of 33). De overdrachtssnelheid van een RLL harddisk-controller ligt op 7.5 mbit/sec.

RLL controller

 • Run Length Limited controller
Type controller voor een PC. Dit type maakte het mogelijk om de capaciteit van een harde schijf met 50% te verbeteren t.o.v. een MFM-controller. Dit type controller maakt qua bedrading gebruik van de ST506 standaard. Tegenwoordig wordt deze standaard echter niet zoveel meer gebruikt. Door de komst van de IDE-controller op de achtergrond geraakt.

Rotary Accelerometer Feed Forward

Technologie van Western Digital welke de prestaties van de harde schijf beschermt tegen roterende vibraties afkomstig van ventilatoren en andere harde schijven.

Rotation Position Ordering

Een methode van een harde schijf met NCQ (Native Command Queuing) waarmee in duizendsten van een seconde berekend kan worden wat de korste route is tussen de verschillende commando's.

RPM

 • Rotaties per minuut
 • Omwentelingen per minuut.
Wordt ondermeer gebruikt om de draaisnelheid van schijven uit te drukken.

RSDL

Dual Layer DVD waarbij de bovenste laag in tegengestelde richting wordt afgespeeld, zodat de pauze bij het veranderen van de lagen zo klein mogelijk is.