Opslagmedia woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Opslagmedia woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Opslagmedia

Packet-writing

Techniek om cd-r's en cd-rw's te behandelen als diskettes/harde schijven. Met behulp van de muis kunt u bestanden op de cd plaatsen, waarna middels de software deze automatisch op de cd worden gebrand.

Paged Pool Memory

Systeem(kernel)code die via de harde schijf wordt benaderd (pageable to disk).

Parental level

 • Niveaucode
Een code op een dvd-video, waarmee ouders kunnen bepalen of ze de film kunnen afschermen van hun kinderen. Met een zogenaamd kinderslot kunnen de ouders het niveau op de dvd-speler instellen, dat ze geschikt achten voor hun kinderen.

Pariteit

In Windows betekenen stripesets met pariteit dat er één aanvullende pariteitsstripe per rij is. Daarom moet u ten minste drie (en geen twee) schijven gebruiken om in deze extra pariteitsinformatie te voorzien. Pariteitsstripes bevatten de XOR (de Booleaanse bewerking die exclusieve OR wordt genoemd) van de gegevens in die stripe. Windows NT Server gebruikt bij het hergenereren van een beschadigde schijf de pariteitsinformatie in deze stripes samen met de gegevens op de goede schijven om de gegevens op de beschadigde schijf te herstellen.

Partitie

 • Partition
Logische schijfeenheid. Aaneengesloten deel van een harde schijf, dat geschikt gemaakt is voor een bepaald operating systeem. Per partitie kan met een ander besturingssysteem gewerkt worden. Een harde schijf kan dus bestaan uit meerdere partities, voor eventueel verschillende operating systemen. Dit gebeurt onder DOS met het programma FDISK. Een ander handig hulpmiddel voor het indelen van de harde schijf is Partition Magic.

Partition

 • Partitie
Logische schijfeenheid. Aaneengesloten deel van een harde schijf, dat geschikt gemaakt is voor een bepaald operating systeem. Per partitie kan met een ander besturingssysteem gewerkt worden. Een harde schijf kan dus bestaan uit meerdere partities, voor eventueel verschillende operating systemen. Dit gebeurt onder DOS met het programma FDISK. Een ander handig hulpmiddel voor het indelen van de harde schijf is Partition Magic.

Partitioneren

Hierbij wordt de schijf ingedeeld in logische en bruikbare stukjes. Er is altijd één partitie waarvan het systeem kan opstarten: de primaire DOS-partitie. Hier staat het besturingssysteem op. Deze schijf wordt aangeduid met stationsletter C:. Als er geen verdere verdeling wordt gemaakt, heet de rest van de schijf de uitgebreide DOS-partitie. Als er meerdere partities worden aangemaakt, krijgen die allemaal een eigen stationsletter. Het maximale aantal is 24. Verder dan de letter Z kan DOS niet aansturen.

PATA

 • Parallel ATA
 • Parallel Advanced Technology Attacment.
Techniek die gebruikt wordt voor het verbinden van harde schijven met computers. PATA is gebaseerd op parallelle signaleringstechniek die in IDE (Integrated Drive Electronics) harde schijven gebruikt wordt.
Een traditionele platte kabel (PATA/IDE) links en een SATA-kabel rechts.
Een traditionele platte kabel (PATA/IDE) links en een SATA-kabel rechts.

Path

 • Pad
Bepaalde weg die moet worden afgelegd om tot de benodigde gegevens te geraken, vaak een reeks van subdirectories. Het path bestaat uit de naam voor de drive en de directory-aanduiding die voor een bestandsnaam staan. Bij de file H:\COMPUTER\WOORDEN\NL\CWB.DOC is het path dus H:\COMPUTER\WOORDEN\NL.

PCD

 • Photo Compact Disk
Foto's worden door Kodak in dit bestandsformaat op een zogeheten Photo CD gezet.

PCI-periferiechip

Deze chip is bedoeld voor harde schijven van het IDE-type. Zo'n chip koppelt de snelle 32-bits PCI-bus met de trage 16-bits aansluiting van de IDE. Bijvoorbeeld de RZ1000-chip of wel de killerchip.

Pereos

Apparaatje van Datasonix dat lijkt op een adapter maar in feite een kleine tapesteamer is met een opslag van vele gigabytes.

Periferiechip

Dit is voor een harde schijvf van het IDE-type, die op een PCI-bus aangesloten zit. De chip koppelt de snelle 32-bits PCI bus met de trage 16-bits aansluiting van de IDE. Bijvoorbeeld de RZ1000-chip (killerchip).

Perpendicular recording

Techniek voor harde schijven. In plaats van de gegevens horizontaal op de magnetische laag aan te brengen (zoals bij traditionele harde schijven gebeurd), wordt de informatie verticaal aangebracht. De gegevensdichtheid en dus de capaciteit worden daarmee vertienvoudigd.

Persistent storage

Techniek dat gebruikt wordt in bijvoorbeeld PDA's. De techniek zorgt ervoor dat de gegevens bewaard blijven, ook wanneer de batterij leeg is. Bovendien vindt de opslag efficiënter plaats, waardoor de accuduur verlengd wordt.

PFA

 • Predictive Failure Analysis
Voorloper van de S.M.A.R.T. technologie.

Phantom Drive

Een floppy die niet aanwezig is, maar wel aanroepbaar is. Deze situatie ontstaat als een computer maar één floppy heeft. Wanneer men naar de B:-floppy gaat, zegt het operating system dat de A:-floppy nu B:-floppy heet. De B:-floppy is dan een phantom-drive.

Photo CD

Systeem van Kodak, waarbij uw eigen foto's op CD gezet worden. Photo CD's hoeven niet in een keer helemaal volgezet te worden, maar u kunt ze in meerdere "sessies" laten beschrijven. Via de fotohandel kunt u uw eigen foto's op zo'n CD plaatsen. Grafisch ontwerpers gebruiken afbeeldingen van Photo CD's als een gemakkelijke manier om digitale afbeeldingen te verkrijgen en met deze afbeeldingen te werken.

Phtalocyanine CDR

Een CD-Recordable met een goudgele kleur.

Physical free space

De werkelijk aanwezige vrije ruimte op een harde schijf. Door compressie van gegevens kan het echter mogelijk zijn om meer op te slaan dan normaal gesproken in die vrije ruimte zou passen.

PIO

 • Processor Input/Output
Dit staat voor een bewerking waarbij de processor zelf bemiddelt in de dataverplaatsing van en naar de harde schijf.

PIO-Mode

 • PIO-modus
Met de PIO-mode geven we de snelheid van de interface tussen harde schijf (of CD-ROM) en het moederbord aan. Een hogere PIO-modus betekent dat de interface sneller functioneert. Vergelijk het met de versnellingsbak van de auto: als we een hogere versnelling kiezen, is de maximale snelheid van de auto hoger. De snelheid van de auto wordt echter ook nog door de motor beperkt. De motor van de auto is in deze analogie hetzelfde als de snelheid van de harde schijf zelf. Een moderne harde schijf haalt PIO-modus 4 (max. 16.6 megabyte per seconde) of U-DMA33 of 66 (respectievelijk 33 en 66 MB/s). U-DMA is de opvolger van PIO.

Pitjes

Het oppervlak van de reflecterende laag van een CD-ROM bevat heuveltjes (pits) en putjes (lands). Deze vormen de nullen en enen waarin de gegevens zijn opgeslagen.

Pixie dust

Technologie van IBM die ervoor moet zorgen dat de opslagcapaciteit van pc's kan worden vergroot tot ongeveer 400 GB. Deze technologie maakt een eind aan het probleem dat super-paramagnetisch effect heet. Dit houdt in dat gegevens verloren gaan als gevolg van het magnetisch effect dat zich voordoet wanneer onderdelen binnen een harde schijf te dicht bij elkaar komen. Dit wordt bestreden door tussen de onderdelen een drie atomen dik laagje ruthenium, een met platina vergelijkbaar materiaal, te plaatsen.

Platters

De harde schijf bestaat uit 8 magnetische platen (platters). Het aantal platen en de samenstelling van de magnetische toplaag bepalen de opslagcapaciteit van het station. Moderne platen zijn bedekt met een magnetische laag van ongeveer een miljoenste centimeter dik.

Ponsband

Papieren strookje van een paar centimeter breed, waarin over de breedte een aantal gaatjes geponst kunnen worden. Er waren tapes voor 5.7 of 8 bits breedte. Deze binaire informatie kan door een papertape-reader weer teruggelezen worden. Deze vorm van informatiedrager wordt echter niet meer gebruikt. De eerste teletypes waren voorzien van een puncher en een reader. Ook in telex-apparatuur zijn ze lang in gebruik geweest.

Ponskaart

Kartonnen informatiedrager. De informatie werd hier door middel van rechthoekige gaatjes in geponst. De girobetaalkaart was lang een gebruikte vorm van een ponskaart. Kenmerkend is het ene scheve hoekje, waardoor de positie van de kaart gemakkelijk is te controleren.

Positioneringstijd

De tijd die verstrijkt tussen het geven van een positioneringsopdracht voor de lees/schrijf-kop tot aan het moment dat de kop zich boven het gewenste spoor bevindt.

PoweRec

 • Plextor Optimised Writing Error Reduction Control
Een van de belangrijkste uitdagingen voor CD-branders is het schrijven van hoge kwaliteits CD's met goede leesbaarheid op de beschikbare CD-ROM-spelers. Plextor branders hebben een database met parameters die het mogelijk maken om alle huidige CD-R's te kunnen beschrijven. Helaas zijn niet alle CDR's in staat om op hoge snelheid gebrand te kunnen worden. Voor dit probleem heeft Plextor een techniek, genaamd PoweRec ontwikkeld die het mogelijk maakt om alle CDR's op de hoogst mogelijke brandsnelheid te kunnen branden. De PoweRec technologie zal de doelschijf identificeren en testen, zodat de brander een strategie kan bepalen voor de CDR. Tijdens het branden worden de karakteristieken van de CDR gemonitord om zo de beste kwaliteit voor de gekozen snelheid te kunnen waarborgen. PoweRec II zal op dezelfde manier de snelheid en de gebiedwissel in de Zone CLV recording benaderen. De kwaliteit van het schrijven op het einde van het gebied (zone) zal bepalen hoe de snelheid zal zijn in de volgende zone.

Primaire DOS-partitie

De primaire DOS-partitie is letterlijk de C:-drive waar we van opstarten. Let wel, een harde schijf moet door het systeem zijn te herkennen als opstart-apparaat. De eerste stap zetten we met FDISK voor wat betreft de primaire DOS-partitie en de tweede stap zetten we dan met FORMAT om de (besturings-)systeembestanden op die harde schijf te plaatsen.

Primary partition

 • Primaire partitie
Een gebied op de harde schijf dat bestanden bevat die nodig zijn om een computer op te starten. Er kunnen maximaal vier primaire partities op een harde schijf geplaatst worden. Met meerdere primaire partities op de harde schijf kan de computer met diverse besturingssystemen opgestart worden, of met verschillende configuraties werken van hetzelfde besturingssysteem. Als de besturingssystemen Windows NT en Windows 95 zijn en de primaire partitie is een FAT, dan is het mogelijk om een dual-boot systeem te maken met een enkele primaire partitie.

Projected free space

Globale inschatting van de hoeveelheid gegevens die - met behulp van compressie - nog op de harde schijf kan worden opgeslagen.

Pure Phase Laser System

Techniek van Yamaha voor het branden van CD's, heeft betrekking op de precisie. Deze techniek kan de buffer-underruns niet tegenhouden.

Putjes

Het oppervlak van van de reflecterende laag een CD-ROM bevat heuveltjes (pits) en putjes (lands). De overgang van een pit naar een land of andersom vormt een digitale 1.