Opslagmedia woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Opslagmedia woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Opslagmedia

IALA

 • Intel Application Launch Accelerator
Techniek om programma's sneller te laten opstarten door de bijhorende bestanden te herschikken op de harde schijf.

ID

 • Volume Identification
Drie typen diskettes hebben zo'n ID:
 • De voorgeformatteerde schijfjes
 • Schijfjes die geformatteerd zijn met MS-Dos
 • Schijfjes die Safe Format zijn geformatteerd (norton)

IDA

 • Integrated Digital Access
Techniek van Compaq om meerdere harddisks gelijktijdig aan te sturen.

IDE

 • Integrated Drive Electronics
 • Intelligent Disk Electronics
Zowel een afkorting van "Integrated Drive Electronics" als "Intelligent Disk Electronics". Deze interface is rond 1986 geïntroduceerd door Compaq. Het is een voortzetting van twee bestaande technieken: ST-506 en ARLL. Compaq nam een losse ST-506 controller en een harde schijf die volgens het ARLL-principe werkte en gaf de firma Conner opdracht de twee componenten te verenigen tot een gecombineerde interface/diskdrive. Het leidde tot een "intelligente" harddisk, die met behulp van een connectorkaartje direct op de bus van een pc kon worden aangesloten. Zo'n connectorkaartje wordt nu ook wel een IDE-interface genoemd. Tegenwoordig zijn veel hoofdkaarten standaard voorzien van een IDE-aansluiting. Omdat het grootste deel van de interface nu op de harde schijf zit zijn er twee modellen in de handel: voor XT's (8-bits) en voor AT's (16-bits). Er wordt dan gesproken over XT-IDE respectievelijk AT-IDE. IDE harddisks zijn er van 20 Mb tot 525 Mb. De IDE-norm ondersteunt twee drivers per systeem: master en slave.

IDE

 • Integrated Drive Electronics
 • Intelligent Disk Electronics
Interface die rond 1986 is geïntroduceerd door Compaq voor de aansturing van harde schijven. Het is een voortzetting van twee bestaande technieken: ST-506 en ARLL. Compaq nam een losse ST-506 controller en een harde schijf die volgens het ARLL-principe werkte en gaf de firma Conner opdracht de twee componenten te verenigen tot een gecombineerde interface/diskdrive. Het leidde tot een "intelligente" harddisk, die met behulp van een connectorkaartje direct op de bus van een pc kon worden aangesloten. Zo'n connectorkaartje wordt nu ook wel een IDE-interface genoemd. Tegenwoordig zijn veel hoofdkaarten standaard voorzien van een IDE-aansluiting. De IDE-norm ondersteunt twee drivers per systeem: master en slave. De IDE-aansluiting wordt steeds minder gebruikt voor harde schijven, alleen cd-rom- en dvd-rom-spelers/branders maken nog gebruik van deze interface.

IDE CONTROLLER

Harddisk controller standaard. Als uw systeem een IDE- controller heeft, zult u ook een IDE harddisk moeten aanschaffen. Deze standaard houdt onder andere in, dat er geen intelligentie aanwezig is in de controller en er veel intelligentie in de harddisk zit. Er kunnen maximaal twee drivers op een IDE controller worden aangesloten. Een aparte adapterkaart is niet nodig. De IDE-interface is compatible met de Western Digital ST-506 controller.

IFO

 • Information
Bestand dat op de dvd staat en dat informatie bevat over de navigatie voor een dvd-speler.

Image

Een kopie van een harde schijf, gecomprimeerd tot 1 bestand.

Image-tank

 • Mobiele harde schijf
Een mobiele opslagmedia waarop foto's (en andere data) opgeslagen kunnen worden, door middel van het verplaatsen van data van een geheugenkaart naar de image-tank. Wanneer er bijvoorbeeld tijdens een vakantie zodanig veel foto's zijn gemaakt, dat de geheugenkaarten vol zijn, kun je de data tijdelijk opslaan op een image-tank. De geheugenkaarten kunnen dan weer gebruikt worden voor het maken van nog meer foto's. De image-tank heeft vaak de aansluitpunten voor diverse typen geheugenkaarten. Thuis kunt u de afbeeldingen weer van de image-tank halen en ze bekijken op een computer.
Een image-tank kan vele gigabytes aan foto's opslaan.
Een image-tank kan vele gigabytes aan foto's opslaan.

Incremental Packet Writing

Door gebruik te maken van de recordereigenschap Incremental Packet Writing verlost UDF de schrijfsoftware van de noodzaak om elke track aan één stuk, zonder pauze, te moeten schrijven. In plaats daarvan worden er pakketten geschreven die door de systeemsectoren worden ingesloten. Dankzij deze techniek is het ook mogelijk om - met behulp van de bijbehorende UDF-drivers - aparte bestanden van desktop, of van de commandoregel, net zo naar CDR(W) te schrijven als naar de harde schijf of diskette.

Indexgat

Klein gaatje in een floppy, waardoor het door de floppy drive mogelijk is om te controleren of de floppy draait. Ook wordt dit gaatje gebruikt om de hardware te triggeren op sector nul. Alleen bij 8" en 5,25" floppies is een indexgat aanwezig.

Indices

Markeringen op een audio-cd die bij de zogenaamde PQ-editing worden geplaatst. Ze geven binnen een track de positie aan waar, indien de speler de optie ondersteunt, direct naartoe kan worden gesprongen. Binnen een track kunnen theoretisch 99 indices worden geplaatst. Af en toe worden echter ook de markeringen aan het begin en het einde van een track als indices aangeduid en de markeringen binnen de tracks als subindices.

Informatiedrager

Een eenheid waarop informatie duurzaam kan worden opgeslagen, zoals een diskette, vaste schijf, cd, magneetband of optische schijf.

Initialiseren

Het opslagmedium voorbereiden voor ontvangst van gegevens. Dat houdt meestal in dat eerder opgeslagen gegevens worden gewist en informatie wordt ingevoerd die de computer vertelt hoe nieuwe gegevens moeten worden opgeslagen. Initialiseren gebeurt automatisch wanneer je een diskette formatteert.

Insert

 • Case insert
Inlegvel voor cd- of dvd-hoesjes. Op een insert wordt vaak de inhoud van een cd of dvd gezet. Met behulp van speciale programma's kun je je eigen inserts maken, zodat je direct kan zien wat je op een cd/dvd hebt gebrand. Commerciele programma's worden meestal voorzien van een insert.
Insert voor een CD-hoesje.
Insert voor een CD-hoesje.
Inserts kun je zelf zo mooi maken zoals je zelf wilt.
Inserts kun je zelf zo mooi maken zoals je zelf wilt.
Met bijvoorbeeld Nero Cover Designer kun je inserts maken.
Met bijvoorbeeld Nero Cover Designer kun je inserts maken.

Integrated Device Electronics

Een type diskdrive-interface waarbij de elektronica van de controller op de schijf zelf is aangebracht. Hierdoor is geen aparte adapterkaart nodig.

Interleave

Het overslaan van sectoren op een harde schijf. Op deze manier kan men bewerkstelligen dat de zojuist ingelezen data van een sector kan worden verwerkt en meteen de volgende sector kan worden ingelezen. Dit doet men door een verschil aan te brengen tussen de fysieke en de logische nummering van de sectoren op een hard disk. Een interleave van 1:3 betekent dat twee opeenvolgende logische sectoren fysiek 3 sectoren uit elkaar liggen. Een interleave van 1:1 is optimaal.

Interleave factor

De interleave factor is het aantal omwentelingen dat nodig is om een track te lezen.

Interleaving

Techniek waarbij het opeenvolgende schijfsectoren uiteen worden geplaatst, naargelang de draaisnelheid van de hard schijf, om zo een optimale leessnelheid te krijgen.

Internal transfer rate

Specifeert de snelheidprestaties als de harddisk-buffer niet gebruikt wordt.

Interne drive

Een disk drive (b.v. een harde schijf, diskettestation of een CD-ROM speler) die in de computerkast is ingebouwd.

Interne drivers

Zorgen voor de aansturing van randapparaten.

IPL

 • Initial Program Load/Loader
Interface voor opslagsystemen met een overdrachtsnelheid van 10 MB per seconde.

ISO 9660

ISO standaard voor cd-rom afgeleid van de High Sierra norm. Voor multimediatoepassingen werd ze uitgebreid tot CD-ROM-XA.
ISO 9660 is de internationale cd standaard voor DOS, Apple en UNIX. De ISO 9660 standaard is gebasseerd op de naamgeving van files zoals die gehanteerd werd door MS-DOS 3.x. Een ISO 9660 cd is uitleesbaar in iedere cd-rom drive op ieder willekeurig platform.