Opslagmedia woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Opslagmedia woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Opslagmedia

GCR

  • Group Code Recording
Methode voor het coderen van data waarbij elke 3 bytes worden geschreven als 4 bytes, zo dat er geen opvolgende nullen voorkomen. Wordt in combinatie met NRZI gebruikt bij harde schijven.

Gecomprimeerde schijf

Bij Windows bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van 'schijfcompressie'. Alle bestanden worden dan automatisch gecomprimeerd bij opslag en gedecomprimeerd bij gebruik. Hiermee kan opslagruimte worden bespaard. Omdat dit comprimeren en decomprimeren tijd kost en de tegenwoordige harde schijven meestal groot genoeg zijn, wordt het gebruik van gecomprimeerde schijven meestal afgeraden.

Gefragmenteerde bestanden

  • Fragmented files
Files waarvan de verschillende clusters niet netjes na elkaar op de schijf staan. Het operating systeem heeft hier geen last van, maar de zoektijden worden uiteraard wel langer. Met een defragmentatieprogramma is dit te verhelpen.

Gegevensdrager

  • Opslagmedium
Een apparaat of voorwerp waar we gegevens op kunnen schrijven en bewaren, zoals een harde schijf, geheugenkaart of usb stick.

Geheugenschijf

Een deel van het werkgeheugen dat als opslagstation aangesproken kan worden.

Gemiddelde toegangstijd

De gemiddelde tijd tussen het geven van een leesopdracht en het beschikbaar zijn van de gegevens. De gemiddelde toegangstijd wordt vooral bij vaste schijven of soortgelijke opslagmedia gebruikt om de snelheid van het plaatsingsmechaniek in het loopwerk aan te geven.

Gepolariseerd

Bij gegevens van een magneto-optische schijf lezen wordt een laserstraal gereflecteerd door de aluminium onderlaag. Het licht wordt gepolariseerd door de uitgelijnde kristallen. Het gevolg is dat alleen lichtstralen die in een bepaalde richting trillen, door de laag heen komen. Een sensor registreert het gereflecteerde licht en bepaalt de richting van de polarisatie. De als 1 uitgelijnde kristallen polariseren het licht in de ene richting, de als 0 uitgelijnde kristallen polariseren het in de andere richting. Kortom: polariseren is wijzigen van licht, zodanig dat zij slechts in een vlak trillen, waardoor zij na terugkaatsing of breking niet andermaal in bepaalde richtingen kunnen worden teruggekaatst of gebroken.

Gevolgen storingen hardware

Storingen in de hardware kunnen grote gevolgen hebben voor de gegevens die
  • zijn opgeslagen op de vaste schijf
  • zich op een disk in de diskdrive bevinden
  • in het werkgeheugen staan

Gouden CD's

Type beschrijfbare cd. Deze cd's hebben een kleur die op goud lijkt.

Green Book

Specificatie voor CD-I.