Opslagmedia woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Opslagmedia woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Opslagmedia

FAT

 • File Allocation Table
 • Bestandstoewijzingstabel
De tabel waarin is vastgelegd welke gegevens op welke plaats op een schijfstation staan. Een soort inhoudsopgave dus. Hiervan bestaan verschillende typen: FAT16, FAT32 en NTFS. Als de FAT beschadigd dan worden alle gegevens op de schijf onleesbaar.
FAT-inhoud.
FAT-inhoud.

FAT12

Bestandssysteem voor kleine harddisks en drives van minder dan 33 MB, bijvoorbeeld een diskette. Standaard hebben FAT12 schijven een sector van 512 bytes per cluster.

FAT16

FAT16 is het bestandssysteem voor oude versies van Windows 95 dat slechts kleine harde schijven ondersteunt. De FAT (File Allocation Table = bestandstoewijzingstabel) laat maximaal 2^16 elementen toe in de tabel.

FAT32

 • FAT32 bestandssysteem
32-bits n FAT, in 1996 op de markt gebracht met de komst van Windows 95 (OEM Service Release 2). De voordelen van FAT32 ten opzichte van FAT16 zijn onder andere:
 • Schijfpartities kunnen tot 2 TB groot zijn.
 • Minder gevoelig voor storingen
 • Kleine bestanden nemen minder ruimte in door kleinere clusters.
Hoewel FAT32 een aanzienlijke verbetering was biedt het niet de functionaliteit van NTFS.

FDD

 • Floppy Diskdrive
 • Diskettestation
Apparaat wat in de computer zit en waarin je diskettes kunt doen. Een diskette is een opslagmedium met een beperkte capaciteit (720 KB, 1,44 MB of 2,88 MB). Er zijn ook diskettestations die je door middel van een usb-kabel aan de computer kan koppelen.
Een diskettestation.
Een diskettestation.
Een diskette.
Een diskette.

FDHD

 • Floppy Disk High Density
Techniek van Apple voor 3,5 inch diskdrive die zowel 360k, 400k, 720k, 800k en 1,44 MB diskettes kan lezen en schrijven.

File allocation table

 • FAT
Tabel op een schijfstation waarin wordt bijgehouden welke gegevens op welke plaats zijn opgeslagen.

Flexibele schijf

 • Floppy disk
De oude 5,25 inch floppies waren buigzaam.

Floppy

 • Flop
 • Diskette
 • Flexibele schijf
Een opslagmedium, dat uit een schijf met een magnetische laag bestaat. De buigzame type flop is 5.25 inch. Vaak wordt deze term ook gebruikt voor de harde 3,5 inch diskette.

Floppy Controller kaart

Insteekkaart voor een computer, die zorgt dat één of twee floppy-drives door het operating systeem kunnen worden gebruikt.

Floppy disk

Een opslagmedium, dat uit een schijf met een magnetische laag bestaat. Andere namen zijn flexibele schijf, floppy of diskette. Werken volgens het principe van magnetische registratie. Gegevens zijn willekeurig toegankelijk. De lees-/schrijfkop maakt fysiek contact met de diskette.

Floppy Disk Drive

 • FDD
Een apparaat om floppy's (diskettes) te kunnen lezen en/of schrijven.

Floptical

Een schijfeenheid die een combinatie van magnetische en optische technieken gebruikt om een veel groter aantal gegevens op te slaan dan een diskette van hetzelfde formaat: 120Mb in plaats van 1.44Mb. Floptical schijfjes kunnen alleen op een speciaal station worden gebruikt.

Folder

 • Directory
 • Map
Logische verdeling van de disk waarbij een aantal bij elkaar horende programma's en gegevensbestanden worden gegroepeerd.
Folders worden binnen Windows aangegeven door mapsymbolen.
Folders worden binnen Windows aangegeven door mapsymbolen.

Format

Manier waarop een computer een datadrager, zoals een floppy of een harde schijf opdeelt in herkenbare segmenten en deze indexeert.

Formatteren

Formatteren is het beschrijfbaar en leesbaar maken van een schijf voor een bepaald type besturingssysteem. Tijdens het formatteren wordt de schijf verdeeld in sporen en sectoren.

Foutcorrectie

Algoritme dat de bedoeling heeft uit nietbeschadigde delen langs digitale weg een schoon signaal te reconstrueren. Audiogegevens worden op deze wijze op de CD tweevoudig beschermd, computergegevens drievoudig. Om de gevolgen van krassen te beperken, zijn gegevens die logisch bij elkaar horen, in het spoor van de CD over meerdere centimeters verspreid opgeslagen.

Fragmentatie

 • Fragmentation
Het niet aaneengesloten zijn van de clusters van een bestand op de harde schijf. Bij het lezen kost dit dan veel extra tijd, waardoor de prestaties teruglopen. Met behulp van een defragmentatieprogramma is dit te verhelpen.

Frame

Dit zijn negen onder elkaar liggende sporen op een magneetband, die gelijktijdig kunnen worden gelezen. Acht sporen dienen voor opslag van een byte, het negende voor de controle.

Full-stroke tijd

De tijd die een vaste schijf nodig heeft om de lees/schrijf-kop van de eerste (cilinder 0) tot de laatste cilinder (met het hoogste nummer) te verplaatsen.

Fysieke formaat

Diskette standaard. Het fysieke formaat, de buiten- en binnenmaat van de disketteschijf. Gangbaaar voor PC's zijn het 3,5" formaat met plastic hoes.