Opslagmedia woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Opslagmedia woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Opslagmedia

DAE

 • Digital Audio Extraction
Het on-the-fly kopiëren van hele cd's: het proces waarbij de tracks van een audio-cd met behulp van een cd-romspeler softwarematig kunnen worden gelezen en omgezet in WAV-geluidsbestanden. Meer gangbare termen voor DAE zijn grabben of rippen.

DAO

 • Disk At Once
Een term die gebruikt wordt bij het schrijven van een cd-r. Hiermee wordt bedoeld dat een cd in één keer zonder onderbreking wordt volgeschreven. Dit in tegenstelling tot de schrijfwijze 'Track At Once' (TAO), waarbij de tracks afzonderlijk op de cd worden geschreven. Bij DAO worden in één sessie eerst de lead-in, daarna de gegevens of de audio-informatie en vervolgens de lead-out aangemaakt. Deze methode, die niet door alle cd-recorders wordt ondersteund, is met name interessant voor het vervaardigen van audio-cd's, omdat je de pauzes tussen de tracks dan tot nul kunt terugbrengen.

DASD

 • Direct Access Storage Device
Term voor een harde schijf (IBM).

DAT

 • Digital Audio Tape
Bandje van 4 mm voor digitaal geluid. Hetzelfde bandje wordt ook gebruikt voor data en heet dan DDS. Op de tape wordt het digitale signaal opgeslagen. Omdat het signaal digitaal is, treedt er geen kwaliteitsverlies op, ook niet na herhaaldelijk afspelen.

DAT

 • Dynamic Address Translation
Firmware in harde schijven voor dynamische adresvertaling.

Data striping

Het verspreiden van een bepaald bestand over meerdere fysieke magneetschijven.

Dataformaat

Formaat van diskette; de indeling in sporen en sectoren. Meestal geeft men de dataopslagcapaciteit aan in kilobytes of megabytes. Bijvoorbeeld 360 KB, 720 KB, 1,2 MB en 1,44 MB. De laatste is min of meer de standaard die in alle 3.5" drives te gebruiken is.

Datarate

 • Overdrachtssnelheid
Term die veel gebruikt wordt om de snelheid van een harddisk aan te geven.

Datatransfer rate

De snelheid waarmee de data van de schijf gelezen of geschreven worden als de koppen in de juiste track-positie staan.

DCF

 • Design rule for Camera File system
Een standaard voor de manier waarop de digitale camera's hun opnamen opslaan. In de aanloop van een fotobestand staan de gegevens over de opname uniform vermeld (directorystructuur, bestandsnaam, lettertype en bestandsformaat). Deze standaard maakt het bijvoorbeeld mogelijk om geheugenkaarten van een camera in een andere te gebruiken en de foto's daarop te bekijken. Een belangrijke reden is ook de uitwisseling met de pc, waarvoor steeds vaker een universele kaartlezer wordt gebruikt. DCF is gebaseerd op Exif 2.1 specificatie, die hetzelfde is opgezet als het JPEG-bestandsformaat. Exif voegt er echter een aantal beeld- en camerakarrakteristieken aan toe samen met informatie over afbeeldingen in postzegelformaat (thumbnails). Zodoende zijn de beelden leesbaar voor alle programmatuur die JPG herkent, zoals browsers en fotobewerkingsprogramma's.

DD

 • Double Density
 • Double Sided, Double Density
 • 2D
Norm voor diskettes die aangeeft hoeveel gegevens opgeslagen kunnen worden. Bij 5,25" diskettes betekent dit 360 Kb en bij 3,5" diskettes is dit 720 KByte.

Decompressie

Techniek om gecomprimeerde bestanden weer hun oorspronkelijke vorm en grootte terug te geven ('uit te pakken') zodat u ze kunt gebruiken. Voor decompressie is speciale software nodig.

Decomprimeren

 • Uitpakken
 • Unzippen
Gecomprimeerde of samengeperste bestanden in de oorspronkelijke staat terugbrengen.

Defragmentatie / Defragmenteren

 • Defrag
Ook wel het 'aanstampen' van de harde schijf genoemd. Tijdens het gebruik van de computer raken bestanden gefragmenteerd, dat wil zeggen dat bestanden over verschillende plaatsen van de schijf zijn verdeeld. Door het gebruik van het defragmentatieprogramma worden alle bestanden weer netjes aaneengesloten op de schijf geplaatst en komt er meer ongebruikte ruimte vrij. Windows 98 plaatst belangrijke programma's zoals het besturingssysteem zelfs op het snelste gedeelte van de harde schijf (waar ze meestal al staan).

Density

Dit is een andere naam voor de dichtheid waarmee gegevens worden opgeslagen op een diskette. De dichtheid wordt uitgedrukt in het aantal bits per inch. (BPI).

Destination

 • Doel
Bijvoorbeeld bij het kopiëren van een diskette, is de destination (het doel) de (lege) diskette waarop je de kopie wilt plaatsen.

Detectors

Deel van de cd-romspeler dat de cd-rom leest.

DEU

 • Disc Encryption Unit
Stuureenheid van Tulip voor versleutelen van data naar de harde schijf.

Device-nummer

Letter die een schijf- of tapestation krijgt toegewezen.

DFS

 • Distributed File System
Bestandsbeheer waarbij namen en mappen niet gekoppeld zijn aan fysieke stations. Zo kan één map op drie verschillende schijven zijn opgeslagen.

Diagmagnetisme

Een vorm van magnetisme die een extern magneetveld in geringe mate (0,0000001% tot 0,05%) afzwakt. Zuiver diagmagnetisme treedt alleen op in materialen met uitsluitend gepaarde elektronen.

Digital CPS

Informatie op een DVD over de mogelijkheid om een kopie te maken. Er zijn twee opties: een keer een kopie maken (copy once) of verbod op kopiëren (copy never). De DVD-speler leest deze informatie. Als kopiëren niet is toegestaan, dan verschijnt er geen videosignaal als er apparatuur voor het maken van digitale kopiën wordt aangesloten.

Digitale Vertile Disk

 • DVD
Compromis tussen Sony/Philips en Toshiba/Thomson voor 4.7 GB schijven met daarop tot 133 minuten video in een veel betere kwaliteit dan CD-I of VHS. Daarmee moet de DVD de opvolger worden van de huidige CD in al zijn vormen, maar op termijn ook van de videoband. De afkorting DVD stond oorspronkelijk voor Digital Video Disc, daarna werd hij ook wel aangeduid als de Digital Verile Disc. De DVD heeft dezelfde afmetingen als de huidige CD maar een veel hogere opslagcapaciteit, variërend van 4.7 tot 17 GB per schijf, of wel 25 maal dat van de gewone Compact Disc. DVD zal verschijnen in diverse varianten. De opslagcapaciteit is afhankelijk van het type DVD-schijfje.

Directe adressering

Adresseringswijze bij een directe bestandsorganisatie waarbij de plaats van de record binnen het bestand overeenkomt met de waarde van het sleutelveld.

Directe bestandsorganisatie

Bestandsorganisatie waarbij een rechtstreeks verband bestaat tussen de waarde van de sleutel en de plaats in het bestand.

Directe toegang

Rechtstreekse toegang tot een record zonder dat de voorgaande records ingelezen hoeven te worden.

Directory caching

Een methode om het zoeken naar een bestand op een harde schijf te versnellen. De namen en de plaatsen van zowel de directories als de bestanden worden bij het starten van het systeem in het interne geheugen geplaatst.

Directory hashing

Een methode om de fysieke plaatsen van alle bestanden op een harde schijf op te slaan en te indexeren zodat ze sneller gevonden kunnen worden.

Directory structuur

De structuur van directories en subdirectories op een station.

Directory venster

Een bestandsvenster waarin de inhoud van de schijf of een diskette worden weergegeven. Het bestandsvenster bevat zowel de directory structuur als de inhoud van de huidige directory. Een directory venster is een documentvenster dat u zowel kunt verplaatsen als verkleinen en waarvan u het formaat kan veranderen.

Directoryboom

 • Directory tree
Het geheel van root, directories en subdirectories op een station. De term wordt soms gereserveerd voor de grafische weergave daarvan.

Disc arrays

Groepen harde schijven die als één apparaat worden geadresseerd. Moderne arrays bestaan uit verschillende goedkope schijven die via een speciale controller worden gekoppeld. Op deze manier wordt de snelheid hoger of worden er automatisch backups van gegevens gemaakt. Het is ook mogelijk om de schijven via software te koppelen.

Disc Image

Een (groot) bestand waarin alle gegevens zijn opgeslagen van een te kopiëren schijf. Meestal wordt de disc-image opgeslagen op de harde schijf. Het maken van een disc-image vermindert het risico van een buffer-underrun aanzienlijk. Ook handig voor het maken van meerdere kopieën van één cd.

Disc-at-Once

Een manier om cd's te kopiëren waarbij alle tracks in één keer worden gelezen en geschreven zonder dat de laser wordt uitgeschakeld. Wordt veel toegepast bij het kopiëren van audio-cd's.

Disk

 • Magneetschijf
Metalen of plastic plaat (platen) die met magnetiseerbaar materiaal bedekt is.

Disk At Once

 • DAO
Hiermee wordt bedoeld dat een CD in een keer ononderbroken wordt volgeschreven. Dit in tegenstelling tot de 'Track At Once' (TAO) methode, waarbij de tracks afzonderlijk op de CD worden geschreven.

Disk duplexing

Gegevens worden tegelijkertijd naar verschillende schijfstations geschreven. Elk schijfstation heeft een eigen controller. Veiliger dan disk-mirrorring, waarbij alle schijfstations op een controller zijn aangesloten.

Disk duplicating

 • Mirroring
Een techniek die ook bekend staat als disk mirroring. Hierbij wordt een volledige kopie van een schijfstation voortdurend bijgewerkt: alle wijzigingen worden ook in de kopie aangebracht.

Disk imaging

Disk imaging is het proces waarbij een referentiecomputer wordt gemaakt voor de automatische installatie. Op de referentie- of broncomputer is bijvoorbeeld Windows 2000 geïnstalleerd en deze computer is geconfigureerd met de instellingen en applicaties die op de doelcomputers moeten worden geïnstalleerd. Disk imaging is een goede keuze voor automatische installatie wanneer u beschikt over de ondersteunende hardware voor disk imaging en wanneer u een groot aantal computers hebt met dezelfde configuratie-eisen. Deze technologie wordt bijvoorbeeld gebruikt door onderwijscentra die elke week weer dezelfde software moeten installeren. Ook kunt u een disk image gebruiken indien een computer te kampen heeft met technische problemen, zodat hij weer snel kan worden voorzien van de basisconfiguratie.

Disk Optimizer

Programma dat schijven kan optimaliseren: de lees- en schrijfsnelheid wordt zo hoog mogelijk. Meestal worden de gegevens daarbij gedefragmenteerd. De bekendste optimizers zijn wel Speedisk van Norton en Compress van Central Point Software.

Disk pack

Bundeling van meerdere magneetschijven.

Disk Pack

 • Verwisselbare harde schijf
Meestal veel robuuster uitgevoerd dan een normale harde schijf.

Disk subsysteem

Een extern apparaat waarin één of meer harde schijven kunnen worden geplaatst. Hierna kan het aan een systeem worden gekoppeld, zodat de opslagcapaciteit wordt uitgebreid.

Diskcrash

Het kapot gaan van een harde schijf, waarbij gegevens onleesbaar worden.

Diskdrive

 • Schijfstation
 • Diskettestation
Onderdeel van een computersysteem, waarmee je diskettes kan lezen, wissen en/of schrijven.

Diskette

 • Floppy
 • Floppy disk
Schijfje van plastic met een magnetische laag. Wordt als opslagmedium gebruikt.

Diskette Change Flag

Een bit die aangeeft of in een diskettestation een diskette uitgenomen of verwisseld is.

Diskette organisatie

Een diskette bevat, van binnen naar buiten:
 • Boot-sector plus gereserveerde ruimte
 • File Allocation Table
 • Mogelijke extra kopieën van de File Allocation Table
 • Root Directory
 • Bestandsgegevens

Diskette snelformatteren

Verwijdert de bestandstoewijzingstabel en de hoofddirectory van de diskette, maar controleert de diskette niet op slechte sectoren.

Diskettestation

 • Disketteloopwerk
Apparaat in de computer waar men een diskette in kan doen en dat de data op de diskette kan lezen. Een diskettestation bestaat uit een loopwerk voor het schrijven en lezen van data op diskettes, met een loopwerkmotor, één of twee schrijf-/leeskoppen en een arm voor het plaatsen van de koppen.
Diskettestation voor 3,5 inch diskettes.
Diskettestation voor 3,5 inch diskettes.

Divx

 • Digital Video Express
Een systeem waarmee DVD's na een vooraf ingestelde tijd onleesbaar worden gemaakt.

DL

 • Dual Layer DVD
DVD met twee lagen informatie. Een single layer dvd kan 4,7 GB data bevatten, de dual layer dvd 8,5 GB. Een standaard film wordt meestal op een dual layer dvd geperst, omdat de film vaak groter zijn dan de 4,7 GB.
Opbouw van een dual layer dvd.
Opbouw van een dual layer dvd.
Dual Layer DVD.
Dual Layer DVD.

DMF

 • Distribution Media Format
Op 1.8 Mb geformatteerde disktettes.

Document

 • Bestand
 • Gebruikersbestand
Algemene benaming voor gebruikersbestanden.

Documentbestand

Een document dat gekoppeld is aan een toepassing. Wanneer u het document opent wordt de toepassing gestart.

Doeldirectory

Een direcory waarnaar u een of meer bestanden wilt kopiëren of verplaatsen.

Double Density

 • Dubbele densiteit
Eigenschap van een diskette die tweemaal zoveel kan bevatten als de eerste standaard, maar half zoveel als de huidige standaard (high density).

Double Sided

Een diskette die aan twee kanten beschreven kan worden. Dat is tegenwoordig de standaard.

Double Speed

Aanduiding voor een CD-Rom speler die 300 Kb gegevens per seconde kan lezen, tweemaal zoveel als een standaard muziek cd-speler.

Double-layer discs

Dvd-discs waarbij twee lagen op één kant zijn opgebracht. Door op verschillende manieren scherp te stellen kan de laser de ene keer van de ene laag en de andere keer van de andere laag lezen.

Doublures

Bestanden die je twee of meer malen op de schijf hebt staan.

Drager

 • Carrier
Middel dat gegevens vasthoudt. Een voorbeeld van een drager is de harde schijf, de harde schijf houdt namelijk gegevens vast.

DRAW

 • Direct Read After Write
Na het schrijven worden de gegeven direct herlezen, om te controleren dat de opname foutloos was.

Drive

 • Schijf
Verzamelnaam voor in- en externe hardware, waarin diverse magnetische en optische dragers afgespeeld, uitgelezen of beschreven kunnen worden. Voorbeelden: floppy, harddisk, cd-rom, tape, ZIP-diskettes.

Drive array

Een reeks gekoppelde harde schijven. Door meerdere harde schijven zodanig te configureren dat het besturingssysteem ze als 1 behandelt, kunnen data sneller gelezen worden en neemt de kans op geheugenverlies af. Veel gebruikt in netwerken, voor particulieren zijn harde schijven nog te duur om er meer dan een te nemen.

Drive mapping

Het toekennen van een andere stationsletter aan een bepaalde fysieke schijf.

DS

 • Double Sided
Diskettesysteem waarbij beide kanten van het schijfje worden gebruikt. Norm voor floppy's. Tegenwoordig standaard.

DS,DD

 • Double Sided, Double Density
Norm voor floppy's. Voor 5,25" floppy's betekent dit 360 KByte en voor 3,51" floppy's betekent dit 720 KByte.

DS,ED

 • Double Sided, Enhanced Density
Norm voor floppy's. Voor 3,5" floppy's betekent dit 2.8 MByte.

DS,HD

 • Double Sided, High Density
Norm voor floppy's. Voor 5,25" floppys betekent dit 1.2 MByte en voor 3,5" floppy's betekent dit 1.44 MByte.

DT 740-cartridge

Tape met een lengte van 400 feet of 121.9 meter.

Dual-drive

Een combinatie van diskette- en cd-romdrive inéén. Vaak in notebooks gebruikt om ruimte en gewicht te besparen.

Dual-layer DVD

DVD met twee lagen informatie, door het toeveogen van een extra laag kan de dvd twee maal zoveel gegevens dragen. Een single layer dvd kan 4,7 GB data bevatten, de dual layer dvd 8,5 GB. Een standaard film wordt meestal op een dual layer dvd geperst, omdat de film vaak groter zijn dan de 4,7 GB.
De opbouw van een dual-layer dvd.
De opbouw van een dual-layer dvd.

DualDisc

Een dvd met zowel een dvd-kant als een cd-kant. De DualDisc is ontwikkeld door grote platenlabels als Vivendi Universal, EMI, Warner Music en Sony BMG als wapen tegen piraterij.
Logo van DualDisc.
Logo van DualDisc.

Duplexing

Een maatregel voor de fouttolerantie: gegevens worden op meerdere stations opgeslagen. Duplexing verhindert dat een fout op een station of controller leidt tot gegevensverlies. Deze methode is effectiever dan mirroring (spiegeling), dat bij een defecte controller de toegang tot alle stations ontzegt.

Duty cycle

Percentage dat de verhouding weergeeft tussen de actieve bewerkingstijd en 24 uur looptijd van harde schijven.

DVD

 • Digitale Video Disc
 • Digital Versatile Disk
Compromis tussen Sony/Philips en Toshiba/Thomson voor 4.7 GB schijven met daarop tot 133 minuten video in een veel betere kwaliteit dan CD-I of VHS. Daarmee moet de DVD de opvolger worden van de huidige CD in al zijn vormen, maar op termijn ook van de videoband. De afkorting DVD stond oorspronkelijk voor Digital Video Disc, daarna werd hij ook wel aangeduid als Digital Versatile Disc. De DVD heeft dezelfde afmetingen als de CD maar een veel hogere opslagcapaciteit, variërend van 4.7 tot 17 GB per disc, ofwel 25 maal die van de gewone Compact Disk. De opslagcapaciteit is afhankelijk van het type DVD-schijfje.
DVD-disk specificaties.
DVD-disk specificaties.

DVD Formaten

Standaarden voor DVD's, vastgesteld door het DVD-forum.
DVD-formaten.
DVD-formaten.

Dvd giftset

Een uitgave van een dvd (film) waar al een reguliere uitgave van te koop is, maar dan met extra's. En dan niet de extra's zoals het commentaar van een regisseur bij de film of "The Making Of", maar meer materiële extra's. Een voorbeeld is een T-shirt, een beeldje van een filmfiguur, of een miniatuur samoerai-zwaard (zoals bij de Japanse giftset van de film Kill Bill). De giftset wordt helemaal bijzonder als er ook veel aandacht aan de complete uitvoering is besteed en zeker met een speciale verpakking. Giftsets zijn vooral geliefd bij verzamelaars.
Giftset van Lord Of The Rings met een buste van Gollum.
Giftset van Lord Of The Rings met een buste van Gollum.
De mooie verpakking van Scarface.
De mooie verpakking van Scarface.

DVD kopieerbeveiliging

Bij DVD worden verschillende methodes gebruikt om illegaal kopiëren tegen te gaan:

 1. APS
  Analog Protection System. Deze beveiliging komt in actie als een videorecorder wordt aangesloten op de composite video-uitgang of S-video-uitgang van de MPEG-kaart. Dit gebeurt door een signaal mee te sturen, waardoor het opgenomen beeld er verminkt uit komt te zien.
 2. CGMS
  Copy Generation Management System. Op de disk kan informatie worden geplaatst waarin staat aangegeven of een kopie mag worden gemaakt. Het apparaat dat wordt gebruikt voor het maken van de kopie zal deze informatie eerst raadplegen. Dit systeem werkt alleen als de apparatuur voldoet aan de CGMS-standaard.
 3. CSS
  Content Scrambling System. Omdat de informatie op een DVD-disk digitaal is kunnen in principe onbeperkt kopieën worden gemaakt zonder kwaliteitsverlies. Met het Content Scrambling System wordt het direct inlezen en kopiëren van gecodeerde en gecomprimeerde databestanden van een DVD-disk echter (vrijwel) onmogelijk gemaakt.
 4. Digital CPS
  Op de disk staat informatie over de mogelijkheid om een kopie te maken. Er zijn twee opties: wel een kopie maken (copy once) of verbod op kopiëren (copy never). De DVD-speler leest deze informatie. Blijkt uit de informatie dat kopiëren niet is toegestaan, dan verschijnt er geen videosignaal bij aansluiting van apparatuur voor het maken van digitale kopiën.

DVD navigatiecode

Beveiliging bij DVD's die aangeeft in welke regio een DVD gebruikt kan worden. De wereld is daarbij in zes regio's opgedeeld. Wegens massale omzeiling steeds minder gebruikt.

DVD regiocode

Voor het indammen van de vrije handel hebben de filmindustrie en fabrikanten van DVD-spelers een regiocode afgesproken. Het DVD-syndicaat heeft de wereld in zes regio's onderverdeeld en een speler mag een DVD alleen laten zien als de schijf in dezelfd eregio is gekocht of gehuurd als het apparaat. Hierdoor wordt op de DVD's digitaal een regiocode aangebracht. Elke player moet deze code uitlezen en vergelijken met zijn eigen door de fabrikant vooraf ingestelde code. Bij verschillen moet de player de schijf 'afkeuren'; gulle DVD-producenten kunnen voor een schijf ook meerdere regio's toestaan.

DVD Watermerk

Hitachi, IBM, NEC, Pioneer en Sony onderschrijven gezamenlijk een initiatief dat het copyright op DVD's moet beschermen tegen piraterij. De standaard waar de vijf partners mee zijn gekomen, houdt in dat er een soort watermerken op een DVD-schijfje worden geplaatst. Deze zijn vanzelfsprekend niet zicht- of hoorbaar, maar bevatten wel essentiële copyright-informatie. Volgens IBM kunnen dergelijke stukjes informatie de hardware waarop een schijfje wordt gespeeld of gekopieerd de volgende instructies geven: het schijfje mag niet, slechts één keer of oneindig vaak gekopieerd worden.

DVD+R

 • DVD+Recordable
Standaard voor blanco dvd's waarop informatie (data of video) opgenomen. Dvd+r wordt niet ondersteund door het dvd-forum, maar is leesbaar door veel dvd-spelers en -romstations. Data wordt permanent op de dvd+r opgeslagen en kan niet worden gewist. Dit formaat is rivaliserend met dvd-r.
Verpakking met 50 dvd+r's.
Verpakking met 50 dvd+r's.

DVD+R9

 • Dual layer DVD
 • Double Layer DVD
Standaard voor beschrijfbare dvd's waarbij veel meer data op een dvd past door gebruik te maken van twee lagen.
DVD brander die Dual Layer DVD's kan branden.
DVD brander die Dual Layer DVD's kan branden.

DVD+RW

 • DVD+Rewritable
Dvd-formaat van blanco dvd's waarop meerdere malen de schijf kan worden overschreven met nieuwe data/video. Rivaliserende formaten zijn dvd-rw en dvd-ram.
Verpakking met 25 dvd+rw's.
Verpakking met 25 dvd+rw's.

DVD-Audio

Een variant op de gewone DVD, ter vervanging van de Audio-CD. Opmerkelijk daarbij is niet alleen dat de DVD-Audio tot 258 minuten muziek aan CD-kwaliteit kan bevatten, maar dat de kwaliteit verder opgedreven kan worden tot 24-bit geluid met een samplefrequentie van 192 KHz (de huidige CD's bevatten 16-bit geluid met een samplefrequentie van 44.1 KHz).

DVD-d

Een zelfvernietigende, wegwerp dvd. De dvd-d is net als de originele dvd gemaakt van polycarbonaat, echter met een extra deklaag die reageert op het oxidatieproces dat begint zodra het schijfje in contact komt met lucht. Het invallen van het zelfvernietigingsproces kan van tevoren ingesteld worden op 8 tot 24 uur.

DVD-R

 • Digital Versatile Disk Recordable
Beschrijfbare dvd. De gegevens kunnen slechts éénmaal worden opgeslagen op een dvd-r.

DVD-R/W

 • Digital Versatile Disk ReWritable
Een dvd waarop meerdere malen gegevens kan worden opgeslagen. Voordat een dvd-rw opnieuw wordt beschreven, moet de schijf eerst worden geformatteerd. Dvd-rw is tevens de specificatie voor herschrijfbare DVD-schijfjes van Sony, Philips en HP.

DVD-RAM

 • Digital Versatile Disk Random Access Memory
Specificatie voor herschrijfbare DVD-schijfjes van Toshiba, Panasonic en Hitachi, met een capaciteit van 2,6 GB per kant. De werking van de dvd-ram lijkt op die van een harde schijf.

DVD-Recordable

Eénmalig beschrijfbare DVD.

DVD-Rewritable

 • DVD-R/W
Vaker dan eens beschrijfbare DVD.

DVD-ROM

Standaard DVD die niet beschreven maar alleen gelezen kan worden.

DVD-ROM-speler

Standaard DVD-speler.

Dvd-speler

 • Digital Versatile Disk-speler
De dvd-speler stelt u in staat om DVD's af te spelen.

DVD-Video

Een standaard om videobeelden vast te leggen op een DVD-schijfje. Hiermee is een beduidend betere beeld- in geluidskwaliteit mogelijk dan met bijvoorbeeld een videorecorder. Verder worden allerlei mogelijkheden geboden die bijvoorbeeld VHS, de techniek die wordt toegepast voor videobanden, niet kent. Op een single side/single layer disk kan ruim twee uur video staan, met daarbij maximaal acht audiokanalen. Een film kan bijvoorbeeld in acht talen zijn opgenomen, waarbij u dus zelf kunt kiezen voor de gewenste taal. Er is ruimte voor 32 verschillende ondertitels. De DVD-Vidoeo is gebaseerd op MPEG2 kompressie.

Dye

De laser-lichtgevoelige laag van de CD noemen we ook wel de dye. Deze zit dicht bij de bovenkant van een CD.

Dynamic volume

Een volume dat u kunt maken, uitbreiden of spiegelen zonder een Windows 2000-server opnieuw te starten.

Dynamische schijf

Een fysieke schijf die dynamische volumes kan bevatten.

Dynamische schijven

Harde schijven kunnen in Windows naar dynamische schijven worden geconverteerd (Handig bij RAIDs). Maar andere besturingssytemen herkennen zulke schijven dan niet. Windows 2000 kan deze schijven tijdens het gebruik uitbreiden. Het is hierdoor bijvoorbeeld mogelijk door inbouw van een nieuwe schijf een bestaande partitie uit te breiden. Het achteraf verwijderen van een dynamische schijf (partitie) uit zo'n eenheid is daarentegen niet mogelijk.

Dynamische volumes

Zodra een schijf in een dynamische schijf is veranderd onder Windows, heten de hierop geïstalleerde drives niet langer partities maar dynamische volumes.