Novell commando lijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Novell commando lijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Novell commando's

Narchive

(Supervisor commando bij Novell NetWare via een werkstation) Archiveren van netwerkbestanden op netwerkdrives.

Ncopy

Commando bij Novell NetWare voor de bestanden. Kopiëren van bestanden.

Ncsnipes

(Commando bij Novell NetWare) Nerwerkspelletje.

Ndir *.*

Commando bij Novell NetWare voor de directories. Overzicht van directories en bestanden, ook binnen subdirectories. Directories voorzien van naam, datum, maximale rechten, effectieve rechten en eigenaar. Files voorzien van naam, omvang, data, vlaggen en eigenaar.

Netinfo

Supervisor commando bij Novell NetWare via een werkstation. Geeft informatie over gebruik van het externe geheugen van het netwerk, gespecificeerd per gebruiker.

Netrestore

Supervisor commando bij Novell NetWare via een werkstation. Terugschrijven van met Narchive gearchiveerde bestanden.

Nprint

(Commando bij Novell NetWare). Bestanden direct naar de netwerkprinter sturen (alleen ASCII-files, net als in DOS: print).