Netwerk woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Netwerk woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Netwerk

QoS

  • Quality of Services
Een belangrijk verschil met ethernet en token ring is dat ATM-pakketjes, ook wel cellen genoemd, een vaste grootte hebben van 53 bytes. Dit betekent dat de maximum bandbreedte op iedere lijn ook een vast maximum aantal cellen tot gevolg heeft. Dat schept de mogelijkheid aan een verbinding een exact aantal cellen per seconde, en dus een exacte bandbreedte toe te wijzen. Dit heet Quality of Service. Op het moment dat een computer een verbinding vraagt met een andere computer vraagt ie ook een bepaalde QoS. Kan het netwerk de gevraagde QoS geven, dan wordt de verbinding gemaakt. Is het netwerk te vol, dan volgt een weigering (vergelijkbaar met een in-gesprektoon).

Quality of Service

  • QoS
Een reeks standaarden waarmee de kwaliteit van gegevensoverdracht over een netwerk wordt verzekerd.

Quota

  • Diskquota
Bij computers worden quota vaak in verband gebracht met de verdeling van beschikbare schijfruimte in een netwerk. Wanneer iedere gebruiker binnen een netwerk gebruik maakt van een centrale opslagruimte en er zijn geen diskquota bepaald, zal de benodigde opslagruimte alleen maar groeien. Het is voor een bedrijf vaak niet mogelijk om de opslagcapaciteit van het netwerk oneindig te laten toenemen, omdat niet alleen de harde-schijfruimte moet worden vergroot, maar ook de backup, het beheer en de uitbreidingen van de schijfkabinetten. Om rekening te houden met de groei worden er vaak quota ingesteld voor de gebruiker. De gebruiker krijgt dan een beperkte opslagmogelijkheid van bijvoorbeeld 100 MB. Wanneer de gebruiker geen ruimte meer heeft om zijn data op te slaan, moet de betreffende gebruiker eerst wat 'oude' data weggooien of een verzoek indienen voor meer ruimte. De prijs van de beschikbare quota wordt vaak doorberekend aan de afdeling.