Netwerk woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Netwerk woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Netwerk

Gateway

Een combinatie van hardware en software voor het verbinden van niet-compatible netwerken of netwerk-componenten.

Gateway Address Routing Table

 • GWART
De routingtabel met alle vermeldingen van de address space van alle connectoren in een site.

Gatewayadres

De kolom in de routingtabel waarin het IP-adressen van het netwerk worden vermeld.

Geavanceerde kabeltesters

 • Kabeltesters
 • Cable test devices
Kabeltesters die niet alleen informatie weergeven over de staat van de kabel maar ook over het aantal message frames, overmatige conflicten, error frames, fouten veroorzaakt door verstoppingen en beaconing. Deze testapparaten kunnen het hele verkeer op het netwerk volgen, bepaalde foutsituaties herkennen of het verkeer van of naar een afzonderljke computer. Ze geven aan of een bepaalde kabel of netwerkadapter de oorzaak van de problemen is.

Gebruikersprofiel

 • User profile
(Bij netwerken) Definieert de toegangsrechten van de gebruiker. Op grond van dit profiel krijgt de gebruiker bepaalde rechten ten aanzien van applicaties, gegevensbestanden en services.

Gecentraliseerd netwerkbeheer

Een gecentraliseerde weergave van het hele netwerk vanaf een willekeurig werkstation op het netwerk. Vanuit deze weergave kan informatie over gebruikers, groepen en bronnen in een gedistribueerd netwerk worden bijgehouden en beheerd.

Gedeelde bron

 • Share
Elk willekeurig apparaat of programma, of elke informatie waarover meer dan één ander apparaat of programma kan beschikken. Voor Windows verwijzen gedeelde bronnen naar elke bron die beschikbaar is gesteld voor netwerkgebruikers, zoals directory's, bestanden, printers en benoemde sluizen. Verwijst ook naar een bron op een server waarover netwerkgebruikers kunnen beschikken.

Gedeelde directory

 • Shared directory
Een directory waarmee netwerkgebruikers kunnen verbinden.

Gedeelde map

 • Share
Map (directory) op de computer die toegankelijk is voor andere gebruikers van het netwerk.

Gedragscode

Bepaalde gedragsregels binnen een netwerkomgeving.

Gegevenskoppelingslaag

De tweede laag van het OSI-model. Deze laag bestaat uit twee sublagen:
 1. Logical Link Control (LLC).
 2. Media Access Control (MAC).
Deze twee lagen zijn er gezamelijk verantwoordelijk voor het verplaatsen van pakketten van en naar het netwerk.

Gegevensstroom

Windows Netwerkmonitor bewaakt de gegevensstroom van het netwerk. Deze bestaat uit alle informatie die op een bepaald moment via het netwerk wordt overgebracht.

Gegevensvork

 • Fork
Het gedeelte van een Macintosh-bestand dat de bestandsgegevens bevat. De gegevensvork is het gedeelte van het bestand dat tussen Macintosh- en pc-clients wordt uitgewisseld.

Gemnet

Gemeentelijke Netwerk bedacht door VNG. Een landelijk netwerk van gemeenten. De ambtenaren zijn in staat om vanaf hun werkplek de gegevens van het kadaster, de rijksdienst voor het wegverkeer en andere databanken te raadplegen.

Geonet

Een commercieel computernetwerk dat onder andere veel gebruikt wordt door groepen uit de arbeidersbeweging.

Geplande downtime

De tijd waarop het netwerk of een component niet te gebruiken is en die u gebruikt voor het opwaarderen of onderhoud.

Gescheiden netwerken

Netwerken die niet met elkaar zijn verbonden.

GI

 • Group Identifier
Een nummer dat door een netwerkbeheerder ter identificatie van een groep terminals toegekend kan worden.

Giant

 • Oversized packet
Term die gebruikt wordt bij netwerken. Een giant is een pakket, frame, cell of een transmission unit die te groot is. Netwerk protocollen hebben een maximum en minimum grootte gespecificeerd (soms zelfs een vaste grootte) voor iedere transmission unit. Een voorbeeld is een ATM-pakketje dat bestaat uit 53-byte cells. Iedere cell die groter is dan 53-byte kan worden aangeduid als Giant.

GIG

 • Global Information Grid
 • God's Eye View
Draadloos netwerk van de Amerikaanse defensie. Het systeem is gekoppeld aan spionagesatelieten en geeft de Amerikaanse soldaat via een schermpje een real-time overzicht van de veldsituatie. Dit zogeheten God's Eye View is vergelijkbaar met de interface van een RTS-spel, zoals Command & Conquer.
Spelsituatie Command & Conquer.
Spelsituatie Command & Conquer.

Gigabit Ethernet

 • IEEE 802.3z
Gigabit Ethernet werkt tien keer sneller en is toch downward compatible met alle bestaande Ethernet-standaarden. Daarvoor moest Gigabit Ethernet een niet-bevestigde datagramdienst met zowel unicast als multicast leveren, dezelfde 48 bits adresseringsmethode als vanouds gebruiken en dezelfde frame-indelingen gebruiken (inclusief de minimale en maximale framelengtes). Alle configuraties van Gigabit Ethernet zijn point-to-point in plaats van multidrop. Elke Ethernet-kabel is op exact twee apparaten aangesloten. Er kan geen collission ontstaan omdat er geen verschillende stations op de kabel zitten. En omdat er geen contentie mogelijk is wordt het CSMA/CD-protocol niet gebruikt. Aangezien een frame honderd keer sneller verzonden kan worden dan bij klassiek Ethernet, is de maximale afstand honderd maal kleiner (25 meter) dan bij klassiek Ethernet. Om de straal te vergroten zijn er twee kenmerken bij gevoegd. Carrier Extension, vertelt de hardware eigenlijk dat deze frames zelf moet opvullen na het normale frame om het frame 512 bytes lang te maken. Frame Bursting zorgt ervoor dat een zender een ononderbroken sequentie van meerdere frames in één keer kan verzenden. Deze twee kenmerken vergroten de straal van het netwerk tot 200 meter, wat voldoende is voor de meeste kantoren.

Gigabit Ethernet

 • IEEE 802.3
Een transporttechnologie gebaseerd op het Ethernet frame-formaat en protocol, die gebruikt wordt in LAN's (Local Area Networks) met een datatransport van 1.000.000.000 bits per seconde. Gigabit Ethernet is gedefinieerd in de standaard IEEE 802.3 en wordt over het algemeen gebruikt als backbone van grote bedrijven.

Glasvezel

 • Opical fiber
Kabel waarbij de gegevens in de vorm van lichtsignalen worden getransporteerd, ongevoelig voor storingen, met een hoge snelheid en over grote afstanden. De kabels zijn wel kostbaar. De kern van de kabel bestaat niet uit glas, maar uit optical fiber (plexiglas): een doorzichtige kunststof.

Glasvezelkabel (kern en cladding)

De doorsnede van een glasvezelkabel wordt in twee getallen vastgelegd, waarbij het eerste getal de kerndikte en het tweede getal de dikte van de hele kabel (optische mantel) weergeeft.

Grid computing

Het Grid verwijst naar een infrastructuur die het mogelijk maakt om ge´┐Żntegreerd en gezamenlijk gebruik te maken van high-end computersystemen, netwerken, databases en wetenschappelijke apparatuur die eigendom zijn van (en beheerd worden door) een groot a

Groep

 • Group
Bij networking een account dat andere accounts bevat die leden worden genoemd. De leden krijgen dezelfde permissies en rechten als die aan een groep zijn verleend, waardoor groepen uitermate geschikt zijn om gemeenschappelijke bevoegdheden aan een verzameling gebruikersaccounts te verlenen.

Guest

Tijdelijke toegangscode tot een computer of netwerk.

GWART

 • Gateway Address Routing Table
De routingtabel met alle vermeldingen van de address space van alle connectoren in een site.