Netwerk woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Netwerk woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Netwerk

Fast-Ethernet

Ruwweg gezegd omvat Fast Ethernet elke 100 Mbps implementatie van Ethernet (of Ethernet-achtige) netwerken. Strikt genomen refereert Fast Ethernet aan 100BaseT, een standaard die twisted pair bekabeling gebruikt evenals standaard Ethernet frames.

Fat client/thin server

Netwerk waarbij de clients een fors deel van het rekenwerk verrichten. De servers dienen vooral voor de opslag van gegevens.

FDDI-ring

Dit is een met glasvezelkabel, volgens ANSI-standaard, opgebouwd netwerk dat bestaat uit twee ringen: de primary en de secundary ring. Een FDDI-netwerk biedt een hoge transmissiesnelheid en een groot bereik (100 kilometer). Het netwerk is fouttolerant wat betreft kabelbreuk en knooppuntuitval. Maximaal duizend single-attached of vijfhonderd double-attached knooppunten kunnen aan een FDDI-ring worden aangesloten.

FDDIF

 • Fiber Distributed Data Interface
Een token ring-LAN op basis van een optische vezel. Meestal wordt dit gebruikt voor het maken van een backbone. De minimale snelheid is 100 MBiVsec. Dit is 10 maal sneller dan Ethernet.

FHSS

 • Frequency-Hopping Spread Spectrum
 • FH-CDMA
Transmissietechniek toegepast bij draadloze netwerken van het type IEEE 802.11. Tijdens een communicatie wordt er continu zeer snel van frequentie gewisseld (fast hopping). Op één (heel kort) moment in de tijd wordt er op een frequentie verzonden. De code is de volgorde van de gebruikte frequenties.

Fiber

 • Glasvezel
Kabel waarmee je grote hoeveelheden gegevens met hoge snelheid kan versturen zonder verlies van informatie.

Fiber Optic

 • Fiberglas kabel
 • Glasvezel kabel
Bij een noodzaak aan volledige databeveiliging en storingsvrije communicatie is dit de enige oplossing maar het is duurder. Je krijgt er wel een zéér grote bandbreedte voor in de plaats. Niet alle glasvezel komt overeen met elkaar. Glasvezel van IBM is 100 micron dik terwijl die van AT&T slechts 62.5 micron dik is. De snelheid van andere bekabelingen is bijna hetzelfde maar de weerstand van het licht over de kabel is praktisch nul. Dit betekent dat de afstand die de signalen kunnen afleggen zonder bijkomende repeaters tot 3.5 kilometer kunnen gaan. Glasvezel heeft ook de eigenschap dat het geen electrische signalen absorbeert en ook geen signalen uitzendt. Coax en UTP-kabels doen dit wel. Men kan dus gegevens aftappen zonder de kabels te moeten doorsnijden. Bij fiber-optics is dit onmogelijk. Daarom wordt dit vooral gebruikt in het bankwezen en bij medische toepassingen.

Fiber-to-the-Desk

Het gebruik van glasvezelkabels binnen het hele netwerk, tot aan de werkplek. De technische voordelen van glasvezel tegenover koperkabels liggen voor de hand: geringe demping, grotere reikwijdte, grotere bandbreedtes, galvanische scheiding en de ongevoeligheid voor elektromatische storingen. Aan de andere kant staan de hoge kosten.

Fidonet

Naam van netwerk van bulletinboards, gebaseerd op de gelijknamige software. Binnen het wereldwijde Fidonet kun je goedkoop elektronische post versturen. Postuitwisseling tussen Fidonet en Internet is mogelijk. Er bestaan ook losstaande bulletinboards en netwerken die draaien op Fidosoftware maar los staan van het Fidonet. Werd in Nederland beheerd door de HCC (Haagse computerclub).

File mappings

Verwijzingen in een configuratieprogramma naar bestanden en/of directories op netwerkschijven. Voor het aldus geconfigureerde programma lijkt het alsof deze bestanden op de locale pc (werkstation) aanwezig zijn.

Firewall

Elektronische muur om uw computer of netwerk af te schermen van datapakketjes van buiten. Een goede firewall voorkomt dat anderen, bijvoorbeeld via Internet, op uw pc of netwerk kunnen inbreken.

Flag

 • Fiberoptic Link Around the Globe
Een glasvezelkabel van 27.000 kilometer lengte, verbindt Europa, het Midden-Oosten en Azië met elkaar. De kostprijs van deze kabel is 1.5 miljard dollar.

Flow Control

Bij netwerken verwijst flow control naar het regelen van de gegevensstroom door routers om er zeker van te zijn dat geen enkel segment wordt overbelast.

Flux Budget

Dit is een maat voor de lichthoeveelheid - in dB - die in een glasvezelkabel, stekers, enzovoort verloren kan gaan, zonder dat het systeem uitvalt. Afhankelijk van de kwaliteit van de glasvezelkabel kan dit tussen de 7 en 15 dB liggen.

FQDN

 • Fully Qualified Domain Name
Met een FQDN is het mogelijk een host te identificeren tussen alle hosts op Internet. Een FQDN zorgt er ook voor dat de hostnaam uniek is op grote netwerken (zoals Internet). Dit wordt bewerkstelligd doordat het naambereik voor Interenet-domeinen hiërarchisch is, hetgeen betekent dat elke naam uit verschillende kleine deeltjes, in plaats van slechts één deel, zoals bij NetBIOS-namen (die gebruik maken van een plat naambereik). De verantwoordelijkheid voor elke afzonderlijke divisie en subdivisie in het naambereik kan worden toegewezen aan een lokale groep, die ervoor zorgt dat elke aftakking en elk knooppunt in het naambereik in de eigen groep uniek is.

FRAD

 • Frame Relay Assembler/Disassembler
Een soort router die het netwerkverkeer van LAN naar WAN omzet in frames.

Fragment Free

Methode bij het switchen. Bij Fragment Free leest de switch de eerste 64 bytes van het frame uit. 'Runts', framefragmenten die overblijven na botsingen op het net, kan hij herkennen. Maar een foutcorrectie vindt niet plaats. De vertraging kan oplopen tot 60 microseconden op Fast ethernet. De bron- en doelpoort moeten met dezelfde snelheid werken. Een doorvoer tussen bijvoorbeeld 10-Mbit en 100-Mbit netwerken is niet mogelijk.

Frame

Een pakket met gegevens dat over het netwerk als een enkele eenheid wordt verzonden. De term frame wordt meestal bij Ethernet-netwerken gebruikt. Een frame is gelijk aan het pakket dat in andere netwerken gebruikt wordt.

Frame preamble

Begintekens in een frame. Header-informatie die aan het begin van een data frame in de fysieke laag van het OSI-model wordt toegevoegd.
Framevelden.
Framevelden.

Frame relay

 • FR
Een geavanceerde, snelle, digitale packet-switching-techniek met frames van variabele lengte. Het is een point-to-point systeem dat een permanent virtueel circuit (PVC) gebruikt om frames met variabele lengte te verzenden in de datalink-laag van het OSI-model. Frame-relay netwerken kunnen deelnemers voorzien van de gewenste bandbreedte zodat de gebruiker vrijwel elk type transmissie kan uitvoeren.

Frametype

De inrichting van de pakketjes die over het netwerk gaan. Er zijn de volgende frametypes:
 1. ETHERNET_802.2,
 2. ETHERNET_802.3,
 3. ETHERNET_II,
 4. ETHERNET_SNAP.

Fresnel zone

Ellipsvormig gebied rond een visuele LOS (Line of Sight) waarin de radiogolven zich verspreiden. Dit gebied moet vrij zijn van objecten, omdat de objecten een verzwakking van het signaal veroorzaken. Muren hebben minder invloed op signalen dan bomen. Dit komt door de hoeveelheid water die zich in de bladeren bevindt, en die de golven eenvoudiger absorbeert. Daarom moet een antenne bij een point-to-point verbinding hoog worden geplaatst.

FTP

 • Foiled Twisted Pair
UTP-kabel waarvan de geleiders per 2 gedraaid zijn en samen afgeschermd worden door een folie. Een extra bescherming tegen overspraak.

FTPen

Het overhalen van bestanden van een FTP-server naar een andere computer met behulp van het protocol FTP (File Transfer Protocol).

FTQ

 • Foiled Twisted Quad
Kabel waarvan de geleiders per 4 getwist zijn en samen afgeschermd zijn door een aluminium folie.

FTTB

 • Fiber To The Building
Wanneer men een glasvezel-aansluiting heeft tot aan het bedrijfspand, dan spreekt men van FTTB. Dit wordt al regelmatig toegapast, bijvoorbeeld voor huurlijnen met grote transmissie-capaciteit.

FTTC

 • Fiber-to-the-curb
Het glasvezelnetwerk loopt van de eindcentrales tot de schakelkast in de straat. Vanaf de schakelkast tot in de huizen gaat het signaal over een koperen kabel. FTTC is daarbij goedkoper dan FTTH, maar haalt toch nog snelheden tot 1 Mbps, wat net genoeg is voor gecomprimeerde video.

FTTCab

 • Fibre To The Cabinet
Netwerkarchitectuur waarbij een optische vezel (glasvezel) de connectie vormt tussen de telefoon centrale en een centrale langs de weg waarbij het signaal is geconverteerd voor een verbinding bij de klant op een gedraaide koperen lijn.

FTTH

Netwerk waarbij een optische vezel (glasvezel) verbinding maakt tussen een telefooncentrale en de klant (thuis of verblijfplaats). Wanneer men een glasvezel-aansluiting heeft tot in huis, dan spreekt men van FTTH. Dit wordt vandaag de dag nog nauwelijks toegepast vanwege de hoge kosten.

FTTO

 • Fiber To The Office
Project om alle kantoren op glasvezelkabel aan te sluiten.

Fully Qualified Domain Name

 • FQDN
De concatenatie van een hostnaam en de naam van de parent van die host. Met een FQDN is het mogelijk een host te identificeren tussen alle hosts op Internet. Een FQDN zorgt er ook voor dat de hostnaam uniek is op grote netwerken (zoals Internet). Dit wordt bewerkstelligd doordat het naambereik voor Interenet-domeinen hiërarchisch is, hetgeen betekent dat elke naam bestaat uit verschillende kleine deeltjes, in plaats van slechts één deel, zoals bij NetBIOS-namen (die gebruik maken van een plat naambereik). De verantwoordelijkheid voor elke afzonderlijke divisie en subdivisie in het naambereik kan worden toegewezen aan een lokale groep, die ervoor zorgt dat elke aftakking en elk knooppunt in het naambereik in de eigen groep uniek is.

FWA

 • Fixed Wireless Access
Draadloze verbinding tussen eindgebruiker en een communicatienetwerk.

Fysieke laag

Eén van de zeven lagen van het ISO-OSI-Reference Model. Deze laag definieert de voltages, de lengte van bits, het type bekabeling en connectors en de functie van de pinnen in de connector. De hardware wordt dus gedefinieerd in deze laag. Voorbeelden van deze laag zijn RS232 en X.21.