Netwerk woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Netwerk woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Netwerk

E-mail

 • Electronic mail
 • Elektronische post
Post die over een netwerk van computer(s) van de verzender naar de ontvanger wordt verstuurd.

Echogebied

 • Conference
 • Nieuwsgroep
 • Echo-area
Berichtengebied dat verschillende computers of netwerken gemeenschappelijk hebben. De term wordt gebruikt op het Fidonet. Andere netten gebruiken de term conference of nieuwsgroep.

EDFA

 • Erbium-Doped Fiber Amplifier
Nieuwste generatie van optische versterkers toegepast bij glasvezelkabels.

EFCI

 • Explicit Forward Congestion Indication
Systeem om in netwerken congestie tegen te gaan. De machine die gegevens verzendt wordt vertraagd.

EMonitor

Netwerkutility. Emonitor observeert de activiteit op een ethernetkabel. Emonitor is een hulpmiddel bij het opsporen van defecte kaarten en pieken in datatransport. Emonitor registreert de tijd dat een aansluitpunt actief is en de hoeveelheid verzonden gegevens. Tevens wordt bijgehouden hoeveel pakketten door botsingen vervormd zijn.

End-R

Afsluitweerstand voor het afsluiten van een netwerkkabel.

Enkelvoudige naamgeving

Namen die uit slechts één onderdeel bestaan, bijvoorbeeld COMPUTER1 en COMPUTER2.

Enterprise management

Een van de drie niveaus van netwerkmanagement, het beheer van totale netwerkplatformen met een managementpakket.

Enterprisewide network

Een internetwerk dat de hele organisatie verbindt. Deze uitdrukking wordt in het algemeen gebruikt om te verwijzen naar netwerken die soms veel groter kunnen zijn dan Metropolitan Area Networks (MAN's) en Wide Area Networks (WAN's). Een entrprisewide netwerk omvat in het algemeen afzonderlijke netwerksystemen en kan de hele wereld omspannen.

EP

 • Extension Point
Uitbreidingsapparaat voor een draadloos netwerk dat het wireless LAN met wired netwerken verbindt en de reikwijdte kan verhogen.
Gebruik van een extension point.
Gebruik van een extension point.

ESCON

 • Enterprise System Connection
Oude IBM glasvezelkanaalstandaard.

ESS

 • Extended Service Set
Begrip volgens IEEE 802.11, die het gehele Wireless LAN beschrijft.

Ethernet

Een communicatietechniek voor de overdracht van berichten in een busstructuur en met CSMA /CD als toegangsmethode. Aan de namen Ethernet, Ethernet versie 2 en de standaard IEEE 802.3 wordt dikwijls dezelfde betekenis gehecht. De bitsnelheid is standaard 10 Megabits per seconde (mbps).
Ethernet samenvatting.
Ethernet samenvatting.

Ethernet coaxkabel

Er zijn twee soorten kwaliteiten: commercial quality en military quality.

Ethernet ll

Dit frametype is ook weer zo goed als identiek aan het 802.3 frametype, alleen dan wordt er ook informatie meegegeven over het type framepakket: IPX/SPX of TCP/IP.

Ethernet versie 2

Dit is de tweede versie van de leverancierspecifieke specificatie voor Ethernet van DEC, Intel en Xerox. Ethernet V2 is de basis voor de specificatie IEEE 802.3 (ISO-standaard IS 8802.3).

Ethernet-netwerk

Netwerk volgens het CSMA/CD-principe zoals vastgelegd in de standaard IEEE 802.3. Ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen Xerox, DEC en IBM. De opbouw is volgens het busprincipe. De maximale snelheid is 10 mbps. Een door Xerox, Intel en DEC ontwikkelde standaard voor gegevenstransport in een netwerk. In veel kantooromgevingen is de combinatie van Ethernet met een busnetwerk een veelvuldig toegepaste netwerkoplossing, mede vanwege de eenvoudige installatie. De transportsnelheid van de Ethernet-gegevens via een coaxkabel is 10.000.000 bits per seconde. Dit netwerksysteem werkt op een shared medium, dat wil zeggen, dat alle aangesloten computers werken op dezelfde kabel en delen dan ook de maximaal mogelijke bandbreedte van 10 mbps met elkaar. Om ervoor te zorgen dat niet alle computers tegelijkertijd een poging doen om gegevens te versturen, wordt als toegangsmethode CSMA/CD ingezet. Iedere computer controleert hierbij of gegevens op het netwerk worden overgedragen. Als dat niet het geval is, begint hij zelf met versturen (CSMA). Als een tweede computer probeert gegevens te versturen, dan leidt dit tot botsingen, die alle aangesloten stations herkennen (CD). Computers die gegevens aan het versturen zijn, stoppen vervolgens onmiddellijk en beginnen na een bepaalde, individueel verschillende tijd opnieuw met het CSMA-proces.

EtherTalk

Ethernet op een Macintosh.

Explicit routing

 • Fixed routing
Routeren met behulp van routetabellen oftewel routing met vaste netwerkroutes. Het nadeel van het werken met vaste routes is dat de route overbelast kan worden en daardoor verstopt kan raken. Bij fixed routing wordt er dan niet naar een alternatieve route gezocht en kan dan niet de data verzenden.

Explorer frames

Dit is de techniek om de optimale weg door een TokenRing-netwerk te bepalen. Dit gebeurt met behulp van het source routing-mechanisme.

Extensie

 • Extension
 • Domeinextensie
Aanduiding van domeinnamen. Op het internet is het de gewoonte om de extensie te gebruiken voor de herkomst van een IP-adres of domeinnaam. De herkomst kan een land zijn, of de organisatievorm. In de USA wordt aan domeinnaam-aanvragers een extensie toegekend die de organisatievorm van de aanvrager aangeeft; '.com' is voor commerciële bedrijven, '.edu' voor educatieve instellingen, '.org' voor non-profit organisaties, '.gov' voor overheidsinstellingen en '.net' voor content providers.

Extern beheer

Het beheer van een computer door een beheerder bij een andere computer bevindt en die via het netwerk met de eerste computer is verbonden.

External bridging

LAN's die zijn gekoppeld via een werkstation.

Externe aanmelding

Doet zich voor wanneer een gebruiker reeds bij een gebruikersaccount is aangemeld en een netwerkverbinding met een andere computer maakt.

EZ-module

Een repeater, waardoor een netwerk van 31 werkstations zonder hub kan worden geïnstalleerd.