Linux/Unix commando's lijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Linux/Unix commando's lijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Linux/Unix commando's

Rm bestand

Linux commando. Verwijdert een bestand. Eenmaal verwijderd is een bestand niet meer terug te halen.

rmdir

  • Remove Directory
Zowel een UNIX als DOS-commando om een directory te verwijderen. Deze directory moet wel leeg zijn.

RSH

  • Remote Shell
De overeenkomst tussen RSH en REXEC is dat beide gebruikers de mogelijkheid bieden een opdracht uit te voeren op een externe computer. Bij RSH hoeft de gebruiker zich echter niet aan te melden op de externe computer. RSH gebruikt net als RCP het RHOSTS-bestand ter beveiliging. RSH wordt voornamelijk gebruikt voor het uitvoeren van programma-compilers op Unix-computers. Syntaxis:
RSH host [-] [gebruikersnaam] [-n] opdracht