Linux/Unix commando's lijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Linux/Unix commando's lijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Linux/Unix commando's

Find startdir type waarnaar

Linux commando. Zoekt op een bepaald criterium. Dit commando kan ook worden gebruikt om bestanden op te zoeken. Voorbeeld: 'find / -name readme.txt -print'.

Ftp adres

Linux commando. Zet een FTP-verbinding op.