Kleuren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Kleuren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Kleuren

K

  • Kelvin
De eenheid om de temperatuur van licht aan te geven heet Kelvin. Warm licht, zoals bij de ondergaande zon, heeft een lage temperatuur. Het koude licht op een zwaarbewolkte dag heeft een hoge temperatuur.
Enkele kleurtemperaturen bij type lichtbronnen.
Enkele kleurtemperaturen bij type lichtbronnen.

Kleur

De kwaliteit van licht dat gereflecteerd, straling of de overbrenging door een afbeelding. Een minium van de drie componenten zoals hue, saturation en helderheid (waarde) zijn nodig om de karakteristieken te kunnen definiëren van een kleur.

Kleur componenten

  • HUE
  • SATURATION
  • BRIGHTNESS (helderheid)

Kleurcorrectie

Kleurcorrectie op scherm is bij kleurenbeheer het proces waarbij de RGB-kleuren die u op de monitor ziet, in overeenstemming worden gebracht met de kleuren die een CMYK-printer produceert.
Kleurcorrectie voor druk is het proces waarbij gedrukte kleuren worden verschoven, zodat de afdruk beter overeenkomt met het oorspronkelijke of het gewenste ontwerp.

Kleurdiepte

Van elk pixel wordt de kleur beschreven in een aantal bits. Hoe meer bits, des te meer kleur(nuances) er mogelijk zijn. Een zwartwit plaatje heeft aan een (1) bit/pixel genoeg, met 16 miljoen kleuren zijn er 24 bits per pixel nodig. Het aantal bits/pixel wordt ook wel kleurdiepte genoemd.
Hoewel voor puur zwart en wit je maar twee bits nodig hebt , wordt voor zwartwitfoto's toch minimaal 8 bits gebruikt, waardoor 256 grijswaarden kunnen worden weergegeven. Voor kleurenfoto's wordt meestal gebruik gemaakt van 24 bits: 8 bits voor elk van de kleuren rood, groen en blauw. We kunnen op die manier 16,7 miljoen kleuren weergeven.

Kleurechtheid

De mate waarin het gescande resultaat qua kleur op het origineel lijkt.

Kleuren

Indien als voorvoegsel gebruikt: meerkleurig, weergave van meerdere kleuren. Voorbeelden: kleurenmonitor, kleurenprinter, kleurentelevisie. (alle drie tegenwoordig bijna standaard).

Kleuren-egaliteit

  • Vlekkentest
Bij monitorentest. Het beeld wordt gevuld met de kleur wit, zodat heel goed te zien is of de intensiteit van het wit over het gehele scherm gelijk is. Weinig fabrikanten scoren hier honderd procent.

Kleurenbeheer

Het proces dat garandeert dat kleur door alle apparaten in een computersysteem zo accuraat mogelijk wordt gereproduceerd. De belangrijkste functies van elektronisch kleurenbeheer zijn gamut aanbrengen, de definitie van apparaatkarakteristieken en kleurcorrectie op scherm.

Kleurengamut

Het kleurenbereik dat een apparaat kan produceren of detecteren.

Kleurenpalet

Totaal kleurenoverzicht waaruit een kleur kan worden gekozen om toe te passen in een afbeelding of presentatie.

Kleurenschema

Een combinatie van complementaire kleuren voor schermelementen.

Kleurentabel HTML

Deze kleurentabel is te gebruiken om een leuke kleur uit te kiezen. Een bepaalde kleur is zowel te selecteren door middel van de naam als door middel van de rgb-waarde. Voorbeeld: background-color:#8A2BE2 is hetzelfde als background-color:BlueViolet.

Kleuren HTML
Kleur Red, Green, Blue Voorbeeld
aliceblue #F0F8FF  
antiquewhite #FAEBD7  
aqua #00FFFF  
aquamarine #7FFFD4  
azure #F0FFFF  
beige #F5F5DC  
bisque #FFE4C4  
black #000000  
blanchedalmond #FFEBCD  
blue #0000FF  
blueviolet #8A2BE2  
brown #A52A2A  
burlywood #DEB887  
cadetblue #5F9EA0  
chartreuse #7FFF00  
chocolate #D2691E  
coral #FF7F50  
cornflowerblue #6495ED  
cornsik #FFF8DC  
crimson #DC143C  
cyan #00FFFF  
darkblue #00008B  
darkcyan #008B8B  
darkgoldenrod #B8860B  
darkgray #A9A9A9  
darkgreen #006400  
darkkhaki #BDB76B  
darkmegenta #8B008B  
darkolivegreen #556B2F  
darkorange #FF8C00  
darkorchid #9932CC  
darkred #8B0000  
darksalmon #E9967A  
darkseagreen #8FBC8F  
darkslateblue #483D8B  
darkturquoise #00CED1  
darkviolet #9400D3  
deeppink #FF1493  
deepskyblue #00BFFF  
dimgray #696969  
dodgerblue #1E90FF  
firebrick #B22222  
floralwhite #FFFAF0  
forestgreen #228B22  
fuchsia #FF00FF  
gainsboro #DCDCDC  
ghostwhite #F8F8FF  
gold #FFD700  
goldenrod #DAA520  
gray #808080  
green #008000  
greenyellow #ADFF2F  
honeydew #F0FFF0  
hotpink #FF69B4  
indianred #CD5C5C  
indigo #4B0082  
ivory #FFFF0  
khaki #F0E68C  
lavender #E6E6FA  
lavenderblush #FFF0F8  
lawngreen #7CFC00  
lemonchiffon #FFFACD  
lightblue #ADD8E6  
lightcoral #F08080  
lightcyan #E0FFFF  
lightgoldenrodyellow #FAFAD2  
lightgreen #90EE90  
lightgrey #D3D3D3  
lightpink #FFB6C1  
lightsalmon #FFA07A  
lightseagreen #20B2AA  
lightskyblue #87CEFA  
lightslategray #778899  
lightsteelblue #B0C4DE  
lightyellow #FFFFE0  
lime #00FF00  
limegreen #32CD32  
linen #FAF0E6  
magenta #FF00FF  
maroon #800000  
mediumaquamarine #66CDAA  
mediumblue #0000CD  
mediumorchid #BA55D3  
mediumpurple #9370DB  
mediumseagreen #3CB371  
mediumslateblue #7B68EE  
mediumspringgreen #00FA9A  
mediumturquoise #48D1CC  
mediumvioletred #C71585  
midnightblue #191970  
mintcream #F5FFFA  
mistyrose #FFE4E1  
moccasin #FFE4B5  
navajowhite #FFDEAD  
navy #000080  
oldlace #FDF5E6  
olive #808000  
olivedrab #6B8E23  
orange #FFA500  
orangered #FF4500  
orchid #DA70D6  
palegoldenrod #EEE8AA  
palegreen #98FB98  
paleturquoise #AFEEEE  
palevioletred #DB7093  
papayawhip #FFEFD5  
peachpuff #FFDAB9  
peru #CD853F  
pink #FFC0CB  
plum #DDA0DD  
powderblue #B0E0E6  
purple #800080  
red #FF0000  
rosybrown #BC8F8F  
royalblue #4169E1  
saddlebrown #8B4513  
salmon #FA8072  
sandybrown #F4A460  
seagreen #2E8B57  
seashell #FFF5EE  
sienna #A0522D  
silver #C0C0C0  
skyblue #87CEEB  
slateblue #6A5ACD  
slategray #708090  
snow #FFFAFA  
springgreen #00FF7F  
steelblue #4682B4  
tan #D2B48C  
teal #008080  
thistle #D8BFD8  
tomato #FF6347  
turquoise #40E0D0  
violet #EE82EE  
wheat #F5DEB3  
white #FFFFFF  
whitesmoke #F5F5F5  
yellow #FFFF00  
yellowgreen #9ACD32  

Kleurkanaal

Een 8-bits grijswaardenversie van een bitmap-afbeelding. Eén kanaal representeert één primaire kleur in het gebruikte model. Een CMYK-bitmap is bijvoorbeeld opgebouwd uit vier kanalen, één voor elke inkt.

Kleurkwaliteit

Kleurkwaliteit verwijst bij monitorkalibratie naar de chroma (tintaanpassing) van de monitor.

Kleurmeter

In een digitale camera zit een automatische kleurmeter, die zo goed mogelijk inspeelt op de menselijke kleurgevoeligheid. Dit lukt doorgaans aardig, maar we kunnen de camera door het selecteren van de juiste 'witbalans' helpen. Elke digitale camera heeft een aparte knop waarmee je kan aangeven bij wat voor soort lichtbron we fotograferen. Meestal kan je kiezen uit zonlicht, tl-licht, schaduw of kunstlicht.

Kleurmodel

Een systeem dat wordt gebruikt om kleuren volgens een verzameling basiseigenschappen te definiëren en te organiseren. Het kleurmodel TVH definieert kleuren bijvoorbeeld met behulp van de eigenschappen tint, verzadiging en helderheid.

Kleurprofiel

Gegevens over de kleurweergave van een apparaat, zoals een printer.

Kleurruimte

Vakterm voor het bereik van alle kleuren die met de desbetreffende basiskleuren weergegeven kunnen worden. Voorbeelden zijn: CMYK, RGB, Srgb en CIELAB.

Kleurscheiding

Het ontleden van een beeldbestand in de vereiste primaire kleuren (meestal CMYK), om de betreffende afbeelding naar rasterapparaten (bijvoorbeeld printers) uit te voeren.

Kleurseparatie

Het splitsen van de kleuren van een composietafbeelding in een aantal afzonderlijke grijswaardenafbeeldingen, een voor elk kleurkanaal in de oorspronkelijke afbeelding. In een professioneel drukproces verwijst kleurseparatie naar het proces waarbij vier kleurseparaties (voor de kleuren cyaan, magenta, geel en zwart) worden gebruikt om de vier drukplaten te maken die voor CMYK-druk nodig zijn.

Kleurspatiëring

Bij elektronisch kleurenbeheer is een kleurspatiëring een virtuele representatie van de kleurengamut van een apparaat of een kleurmodel. De grenzen en contouren van de kleurspatiëring van een apparaat worden vastgesteld met software voor kleurenbeheer.

Kleurtemperatuur

Bij het kalibreren van een monitor is de kleurtemperatuur de kleur van het licht uitgedrukt in een absolute temperatuur (in graden Kelvin). Het witte punt van de monitor is gedefinieerd in termen van kleurtemperatuur. 6500 graden K is blauwwit, zoals daglicht, terwijl 5000 graden K geelwit is, zoals een gloeilamp.

Kleurtemperatuur-knop

Op enkele monitoren kun je hiermee de kleuren op het scherm zo instellen dat ze zo dicht mogelijk de afdruk van de printer of van welk ander uitvoerapparaat dan ook benaderen.

Kleurtrapping

Een procedure waarbij kleuren elkaar opzettelijk overlappen ter compensatie van kleine misregistraties van de pers.

Kleurverloop

Een geleidelijke overgang van de ene kleur naar een andere kleur.

Kleurverschuiving

De mate waarin primaire kleuren in een testbeeld elkaar overlappen. Wordt ook gebruikt voor de aanduiding voor onduidelijke kleurgrenzen.

Kleurverzadiging

Term uit de analoge fotografie: een aanduiding van de intensiteit van een kleur. Diep groen is verzadigd, een groene weide is onverzadigd groen.

Kleurvolgorde

De volgorde waarin de inkten bij het drukken worden toegepast.

Kleurzuiverheid

Bij monitorentest. Hier wordt (bij een vastgesteld contrast en helderheid) naar de zuiverheid van de kleuren gekeken. Mogelijke afwijkingen zijn al te zien bij een volledig wit scherm. Afwijkingen zijn soms te corrigeren dankzij regelmogelijkheden voor de kleurtemperatuur (die in graden Kelvin wordt aangegeven).

Kleurzweem

Een bepaalde tint die over de gehele afbeelding ligt. Kleurzwemen ontstaan vaak door scannen. U kunt ze meestal met software voor het bewerken van foto's verwijderen.

Knocking Out

Het verwijderen van verborgen delen van een onderliggende afbeelding tijdens het afdrukken. Als u geen knocking out toepast op een afbeelding, beïnvloeden de kleuren van de overlappende objecten elkaar, zodat er ongewenste kleuren ontstaan.

Korrel

  • Korreligheid
Een beeld wordt op film geregistreerd in laagjes zilverbromidekristallen en gevoelige kleurlagen. Het patroon van de deeltjes (de korrel) wordt bij sterke uitvergroting zichtbaar. Hoe sterker de uitvergroting, hoe meer ze opvallen; bijvoorbeeld bij enorme uitvergrotingen van prints en dia's. Laaggevoelige films hebben een veel fijnere korrel dan hooggevoelige films.