Kleuren woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Kleuren woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Kleuren

Achromatische kleuren

  • Achromatic colors
Neutrale kleuren, zoals wit, grijs en zwart, die geen tint bevatten.
Achromatische kleuren.
Achromatische kleuren.

Achtergrondkleur

De kleur die verschijnt achter een vul- of een lijnpatroon.

Additief kleurmodel

Een kleurmodel dat kleuren maakt door golflengten van licht bij elkaar op te tellen. Het meest toegepaste kleurmodel, het RGB-model, gebruikt rode, groene en blauwe golflengten om een kleurenbereik te maken.

Alpha channel

  • Alpha-kanaal
De 8 bits extra in de 32 bits kleur. Elke pixel heeft een kleur. Hoeveel kleuren voor een pixel kunnen worden gebruikt, hangt af van het beschikbare aantal bits geheugen. Met de traditionele 8 bits die in een byte zitten, kunnen 256 kleuren worden gemaakt. Tegenwoordig werken we vaker met 16 bits (65.536 kleuren) of 24 bits (16,7 miljoen kleuren). Ook wordt wel gewerkt met 32 bits. De extra 8 bits worden dan niet gebruikt voor meer kleuren, maar voor het meegeven van aanvullende informatie over bijvoorbeeld transparantie. Die extra bits vormen samen het Alpha-kanaal. Meer kleuren zouden ook niet zinvol zijn, omdat het menselijk oog slechts zo'n tien miljoen kleuren kan onderscheiden. Bij 24 bits spreken we dan ook van fotografische kwaliteit, oftewel van een fotorealistische afbeelding. Het gebruik van 32 bits biedt snelheidsvoordelen, maar vergt ook 25% meer geheugen.

Alpha-waarde

Bij 32 bits color rendering worden 24 bits gebruikt voor de RGB-kleurwaarde en de overige 8 bits representeren de Alpha-waarde. Hoe hoger de Alpha-waarde van een pixel, hoe hoger de transparantie. Tijdens Alpha Blending wordt de Alpha-waarde gebruikt bij het renderen van een 3D scène.

Apparaatafhankelijk kleurmodel

Een kleurmodel waarin de waarden van de basiskleuren zijn gebaseerd op de kleurkarakteristieken van een bepaald apparaat. CMYK is bijvoorbeeld een apparaatafhankelijk kleurmodel, aangezien CMYK-kleurwaarden die worden gebruikt om een afbeelding op een apparaat te produceren, op een ander apparaat andere kleuren kunnen opleveren.
Het kleurenmodel CMYK.
Het kleurenmodel CMYK.

Apparaatonafhankelijk kleurmodel

Een kleurmodel waarin de kleurwaarden van de basiskleuren zijn gebaseerd op vastgestelde standaarden in plaats van op de kleurkarakteristieken van een bepaald apparaat. Lab is bijvoorbeeld een apparaatonafhankelijk kleurmodel, aangezien Lab-waarden constant blijven, zelfs als een bestand naar een ander apparaat wordt verplaatst.
Kleurmodel LAB.
Kleurmodel LAB.

Apparaatprofiel

Een apparaatprofiel is bij kleurenbeheer een bestand waarin de kleurproducerende karakteristieken van een apparaat zijn beschreven. De meeste software voor kleurenbeheer, waaronder Corel Color Management, gebruikt profielen in het formaat ICC (International Color Consortium).
Logo van International Color Consortium.
Logo van International Color Consortium.