Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Variabelen

  • Variables
Variabelen wordt binnen een programmeertaal gebruikt om een programma iets te laten onthouden. Variabelen horen de namen te krijgen, die te maken hebben waarvoor de variabelen zijn, bijvoorbeeld autoMerk of aantalAutos. Variabelen kunnen binnen een programma worden ingesteld (gedeclareerd) of er kan om een variabele waarde worden gevraagd middels een inputbox.

Vensterelementen

Onderdelen van de grafische gebruikersinterface, hieronder vallen knoppen, schuifbalken, vensters, dialoogvensters, enzovoort).

Vertrouwensniveaus

  • Fijnmazige beveiliging
Beveiligingsmodel van Java, waarin aan een applet specifieke mogelijkheden kunnen worden verleend op basis van wat deze moet doen. Een applet die een bestand moet lezen dat zich op de computer van de gebruiker bevindt, kan bijvoorbeeld alleen dat recht worden gegeven en geen andere rechten.

Virtual Machine

  • Virtuele machine
  • VM.
Omgeving waarbinnen Java applicaties, applets en servlets uitgevoerd worden. Om de platformonafhankelijkheid van Java te waarborgen, wordt Java code gecompileerd naar bytescodes (machinetaal instructies) voor een virtuele processor, de Java Virtual Machine. Iedere omgeving die Java applicaties uitvoert, zoals bijvoorbeeld de web browsers, bevat vervolgens een implementatie van deze Virtual Machine om de vertaling te maken naar de echte processor. Deze implementatie kan gebaseerd zijn op een interpreter die instructies steeds opnieuw een voor een uitvoert, of op een compiler (de JIT) die eenmalig de Java bytescodes vertaalt, met als gevolg een betere performance.

VM

  • Virtual Machine
Omgeving waarbinnen Java applicaties, applets en servlets uitgevoerd worden. Om de platformonafhankelijkheid van Java te waarborgen, wordt Java code gecompileerd naar bytescodes (machinetaal instructies) voor een virtuele processor, de Java Virtual Machine. Iedere omgeving die Java applicaties uitvoert, zoals bijvoorbeeld de web browsers, bevat vervolgens een implementatie van deze Virtual Machine om de vertaling te maken naar de echte processor. Deze implementatie kan gebaseerd zijn op een interpreter die instructies steeds opnieuw een voor een uitvoert, of op een compiler (de JIT) die eenmalig de Java bytescodes vertaalt, met als gevolg een betere performance.

Void

Wanneer het returntype van een methode void is, dan wordt er niets geretourneerd.