Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

TDD

  • Test Driven Development
Tijdens het ontwikkelen van een applicatie is het belangrijk dat de code moet worden getest op correcte werking. Onder test driven development wordt verstaan dat de ontwikkelaar eerst de testen maakt, waarmee de methoden van een class (binnen Java) kan worden getest. De methoden worden wel aangemaakt, maar zonder de implementatie (lege methoden). Wanneer de testen klaar zijn wordt pas begonnen met het maken van de implementaties (vullen van de methoden). De gemaakte methoden kunnen worden getest met behulp van de vantevoren gemaakte testen.

Testen

  • Testing
De activiteit waarbij gecontroleerd wordt of een stuk code (methode, klasse of toepassing) het bedoelde gedrag vertoond.

this

Sleutelwoord binnen Java dat kan worden gebruikt als de klasse te maken heeft met eigen methoden en variabelen die dezelfde naam hebben. In zulke gevallen kan het sleutelwoord this ook helemaal worden weggelaten.
Het sleutelwoord this in actie.
Het sleutelwoord this in actie.

Threads

Krachtige, complexe mogelijkheid van veel besturingssystemen. Met Java is het relatief eenvoudig om threads te gebruiken. Threads biden de mogelijkheid veel verschillende taken gelijktijdig uit te voeren. Onder Java is het mogelijk om objecten met threads in te stellen die onafhankelijk van het hoofdprogramma worden uitgevoerd, zonder moeilijke code te moeten schrijven om alles wat er gebeurt te beheren.

Toetsenbordbesturing

Onderdeel van een programma die het gebruik van het toetsenbord als input voor het programma ondersteunt.

toString

Elk object in Java heeft een methode toString die gebruikt kan worden om een stringrepresentatie ervan te retourneren. Om er handig gebruik van te maken zal een klasse meestal deze methode overschrijven.

Transparantie

De GIF-indeling ondersteunt transparantie. Door middel van transparantie kan de grafische ontwerper elke kleur in een afbeelding als transparant opgeven. Wanneer de afbeelding op het scherm wordt weergegeven, wordt deze kleur niet getoond, maar alles wat onder de afbeelding bevindt, schijnt door de betreffende kleur (vaak de achtergrondkleur). Zonder transparantie worden afbeeldingen afgebeeld met alle kleuren uit het palet, inclusief de achtergrondkleur van de afbeelding.

Type

In diverse programmeertalen, zoals Java en C++, moet de programmeur van tevoren aankondigen wat voor soort waarden een variabele moet krijgen. Het soort van waarde heet zijn type. Als bijvoorbeeld een variable een getal moet bevatten, wordt de variabele type �int� (integer) gebruikt. Ook parameters hebben types.