Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Samenvoeg-operator

 • +
Wanneer �+' wordt gebruikt tussen een string en iets anders, is het een samenvoeg-operator, welke strings samenvoegt, waardoor een nieuwe string ontstaat.

Sandbox-beveiligingsmodel

Alle Java-applets functioneren binnen een sandbox-beveiligingsmodel: ze worden beschouwd als niet-vertrouwde code die wordt uitgevoerd in een vertrouwde omgeving. Dit betekent dat alle applets die van het web worden gedownload, beperkt zijn in wat ze kunnen als ze zich eenmaal op een computer bevinden. Zelfs als ze door de bytecodeverificatieproces zijn gekomen, is het applets verboden bestanden op de computer te benaderen (behalve als de gebruiker de applet specifiek hiervoor toestemming verleent). Applets kunnen zonder toestemming ook geen netwerkverbindingen maken buiten de webserver waar ze vandaan komen. Applets krijgen zo geen toegang tot andere webbronnen, behalve als de gebruiker dit toestaat. Als extra beveiliging is het applets verboden code uit te voeren die niet op dezelfde manier kan worden geverifieerd als de applet zelf.

Serialisatie

 • Serialization
Met serialisatie kunnen complete objecten en objecthiërarchieën in een enkele bewerking gelezen of weggeschreven worden. Elk object dat daarbij betrokken is moet van een klasse zijn die de interface Serializable implementeert.

Servlet

Java applicatie die als module in een web server draait. Het opdelen van een applicatie in applets en servlets is een invulling van het client/server concept.

Servlets

 • Java-Servlets
Dit zijn een soort java-applets die aan de serverzijde, of als speciale programma's die worden uitgevoerd op de webserver in plaats van op de browser aan de cliëntzijde (op de computer van de gebruikers). Java-Servlets zijn alternatief voor CGI-scripts (Common Gateway Interface) die gewoonlijk worden geschreven in Perl. Hierdoor kunnen servlets worden gestuurd via scriptopdrachten die zijn ingesloten in webpagina's aan de cliëntzijde op dezelfde manier als de Active Server Pages (ASP) van Microsoft.

Set

Een set is een collectie waarin elk afzonderlijk element slechts éénmaal kan woden opgeslagen. De set heeft geen bepaalde volgorde.

Sound-API

Vanaf Java 2 versie 1.3 biedt Java een geavanceerde Sound-API, waarmee zowel java-applets als java-programma's audio- en MIDI-gegevens (Musical Instrument Digital Interface) afspelen en vastleggen. AIFF, AU, WAV, MIDI Type 0 en Type 1, en RMF (Rich Music Format) worden ondersteund. Mono- en stereogeluiden die zijn opgeslagen in 8- en 16-bits indeling worden ondersteund, waarbij de samplefrequenties variëren van 8 kHz tot 48 kHz. Daarnaast kunnen in totaal 64 kanalen digitale en synthetische MIDI-geluiden worden gemixt.

Source code

 • Broncode
De broncode van een klasse bepaalt de structuur en het gedrag (de velden en methodes) van alle objecten in die klasse.

Statische type

 • Static type
Het statisch type van een variabele y is het type zoals dat is gedeclareerd in de broncode in het declaratiestatement van de variabele.

Status

 • State
 • Toestand
Methodes hebben returntypes die aangeven wek type gegevens ze retourneren. Wanneer het returntype void is, dan wordt er niets geretourneerd.

struct

 • structure
Een struct definieert een groep gegevenstypen, waarvan de programmeur een onbeperkt aantal variabelen kan maken (zover het geheugen dit toelaat).
Een struct binnen Java.
Een struct binnen Java.

Subklasse

 • Subclass
 • Derived class
Een klasse dat afgeleide is van een andere (super)klasse. De subklasse bevat vaak specifieke methoden voor de desbetreffende klasse. Wanneer vervoermiddel() de superklasse is, kan bijvoorbeeld auto() en fiets() subklassen zijn. De subklasse erft alle velden en methoden van de bijbehorende superklasse.

Substitutie

 • Substitution
Subtypeobjecten kunnen gebruikt worden wanneer er objecten van een supertype verwacht worden.

Subtypes

Analoog aan de manier waarop klassen een klassenhiërarchie vormen, vormen types een typehiërarchie. Het type dat door een subklassedefinitie wordt gedefinieerd, is een subtype van het type van de bijbehorende superklasse.

Subversion

 • SVN
Een hulpmiddel binnen het java-programmeren, welke zorgt voor het versiebeheer van de bestanden binnen een softwareproject. Met versiebeheer wordt ervoor gezorgd dat de ontwikkelaars steeds aan de nieuwste versie van het bestand werkt. Wanneer er geen versiebeheer is binnen een software project, waar meerdere mensen aan een project werken, is de kans groot dat meerdere mensen aan een en hetzelfde bestand werken. Dit kan fouten opleveren, wanneer er een oud bestand wordt bewaard over een net aangepaste bestand. Hierdoor kan veel werk verloren gaan. Met Subversion heeft een ontwikkelingsproject de garantie dat dit niet zo snel kan gebeuren. Subversion beheert niet alleen code bestanden, maar ook documenten, software bibliotheken en uitvoerbare bestanden. Een database (repository) zal de verschillende versies bijhouden.

Subversion versiebeheer onder Java

Link naar meer info over Subversion: /n

super

Sleutelwoord dat in java gebruikt kan worden om een methode van de superklasse aan te roepen of om toegang te krijgen tot een variabele in de superklasse.
Het sleutelwoord super in actie.
Het sleutelwoord super in actie.

Superklasse

 • Super class
 • Ouderklasse
Een klasse dat een of meerdere subklassen heeft. Een subklasse is een afgeleide van een superklasse. Een superklasse bevat meestal minder methoden (algemener) dan de subklasse. Wanneer vervoermiddel() de superklasse is, kan bijvoorbeeld auto() en fiets() subklassen zijn.

Superklasseconstructors

 • Superclass constructors
De constructor van een subklasse moet altijd de constructor van de bijbehorende superklasse als eerste statement aanroepen. Als de broncode niet zo'n aanroep bevat, zal Java zelf proberen om de aanroep automatisch in te voegen.

System.out.println

 • println
De methode System.out.println drukt de parameter eran af naar de teksterminal.