Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Refactoring

  • Herschikken
De activiteit waarmee de structuur van een bestaand ontwerp wordt aangepast om een goed klasseontwerp te behouden wanneer de toepassing gewijzigd of uitgebreid wordt.

Referentie

  • Reference
De naam van de klasse komt eerst, gevolgd door de naam van de variabele die een referentie ontvangt naar de objectreferentie die gemaakt wordt. Dit vertelt het Java-systeem in feite dat de programmeer een objectreferentie van een specifiek type in een variabele wil zetten. Vervolgens wordt het isteken (=) gebruikt om de objectreferentie aan de variabele toe te wijzen.
Indeling dat gebruikt wordt om objecten te instanti�ren van een Java-klasse.
Indeling dat gebruikt wordt om objecten te instanti�ren van een Java-klasse.

Referentiegegevenstype

Een van de twee fundamentele gegevenstypen binnen Java. Referentiegegevenstypen verwijzen naar objecten, ze kunnen opgebouwd zijn uit primitieve waarden en referenties naar andere objecten.

Responsibility-driven design

  • Ontwerpen op basis van verantwoordelijkheden
Bij ontwerpen op basis van verantwoordelijkheden worden klassen gedefinieerd met ieder een goed afgebakende verantwoordelijkheid. Dit proces kan worden gebruikt om te bepalen welke klasse welk deel van een taak van een toepassing zal implementeren.

Result

  • Resultaat
Methodes kunnen informatie over een object retourneren via een retourwaarde.

Returnstatement

Een statement die verantwoordelijk is voor het retourneren van een waarde. De syntax van een returnstatement is:
return waarde;

Returntype

Methodes hebben returntypes die aangeven welk type gegevens ze retourneren. Wanneer het returntype void is, dan wordt er niets geretourneerd.

RMI

  • Remote Method Invocation
Laat toe om applicaties te bouwen die gedistribueerd konden worden opengesteld met behulp van een netwerk. RMI is een interface voor Java-objecten op andere computers en is in strijd met Microsofts objectmodel DCOM.

Runtime-omgeving

  • Java-architectuur
  • Java-runtime-omgeving
Nadat de programmeur een programma heeft geschreven in Java, is het aan de runtime-omgeving om de code uit te voeren. De runtime-omgeving bestaat uit de taal Java en de JVM (Java Virtual Machine), die samen de middelen vormen om Java-code uit te voeren. De Java-runtime-omgeving is overdraagbaar en platformonafhankelijk; de omgeving vormt de basis van de gedistrubueerde mogelijkheden van Java en is beschikbaar voor de populairste platformen, zoals Windows, Linux en MacOs.