Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Naamgevingsconventie

Om Java-code te schrijven die voldoet aan de naamsconventies die worden aanbevolen van Sun Microsystems.

Negatief testen

  • Negative testing
Het testen van gevallen die volgens de verwachting niet moeten werken.

new

De operator new gevolgd door een klasseconstructor ( KlasseConstructor() ) maakt een object van het type KlasseConstructor in het geheugen waarnaar de variabele variabeleNaam verwijst. Dit is het onderdeel van het instantiattieproces dat het object maakt en initialiseert (het geeft het object een waarde aan het begin van zijn bestaan). De variabele variabeleNaam wordt een referentiegegevenstype genoemd, omdat het verwijst naar een object in het geheugen.
Indeling dat gebruikt wordt om objecten te instanti�ren van een Java-klasse
Indeling dat gebruikt wordt om objecten te instanti�ren van een Java-klasse

Nightly build

Het uitvoeren van een build (compileren middels een ANT-build bestand). In projecten worden overdag de goedgekeurde updates ingescheckt in een gemeenschappelijke repository. In de nacht wordt dan een volledig build uitgevoerd op basis van een daarvoor speciaal ingerichte ANT build-bestand.

Tijdens een nightly build kunnen behalve het compileren ook andere zaken worden uitgevoerd, zoals:
  • een static check op de code
  • het genereren van de API-documentatie met JavaDoc
  • het uitvoeren van alle JUnit testen
  • het genereren van libraries in jar-bestanden

Notatiemethode

Een notatiemethode biedt de programmeur een manier om een programma op papier (of op een ander medium) te zetten voordat het wordt vastgelegd in code. In feite heeft deze methode dezelfde functie als flowcharts bij procedureel programmeren: zij geeft ons een visueel idee van hoe alles werkt zonder dat er feitelijke code nodig is.

Noun/verb

  • Zelfstandig naamwoord/werkwoord
Klassen in een applictie kunnen worden vergeleken met zelfstandige naamwoorden bij het beschrijven van de applicatie. De methoden kunnen worden gehaald uit de werkwoorden in dezelfde beschrijving. Dit is een manier om een applicatie te ontwerpen.

Null

Het begrip null in Java wordt gebruikt in de betekenis �geen object� wanneer een objectvariabele op dat moment niet verwijst naar een bepaald object. Een veld dat niet expliciet geïnitiealiseerd is, zal standaard de waarde null hebben.