Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

main

 • hoodfProgramma
Binnen een java programma is dit het deel waarin het uiteindelijke programma wordt gemaakt. Binnen de main worden de methodes aangeroepen die nodig zijn van het programma.

Map

Een map is een verzameling warin sleutel/waarde paren als records worden opgeslagen. De waarden kunnen worden opgezocht aan de hand van de sleutel.

Methode

 • Functie
 • Routine
 • Procedure
Een gedeelte van een programma met een naam, eventueel een aantal argumenten, en een body waarin opdrachten staan. Door de naam van de methode te noemen wordt de methode aangeroepen, dat wil zeggen geactiveerd.

Methode

Instructies die een deel zijn van een klasse beschrijving en ujitgevoerd kunnen worden door een object wordt een methode genoemd. Bij de methoden staat welke paremeters een methode krijgt, en wat het resultaat van een methode is.
Een methode in Java.
Een methode in Java.

Methode aanroep

 • Method calling
Wanneer er binnen een programma een methode wordt aangeroepen, zal deze in werking treden. Een methode kan meerdere malen binnen een programma worden aangeroepen vanuit een klasse of vanuit een andere methode.
Een methode binnen Java.
Een methode binnen Java.
Aanroep van een methode.
Aanroep van een methode.

Methode body

Het deel van een methode, wat tussen de accolades staat. In de body worden alle instructies die beschrijven wat de methode moet doen. Tevens wordt hier vaak ook commentaar geplaatst, zodat de programmeur na een tijdje nog steeds kan achterhalen waartoe de methode dient.
Een methode binnen Java.
Een methode binnen Java.

Methode definitie

 • Methode declaratie
Een methode dat deel uitmaakt van een klasse en binnen een klasse wordt gezet. De methode bestaat uit een header en een body.

Methode header

De eerste regel van de methode, waarin de naam en eventuele parameters zijn opgenomen.
Een methode binnen Java.
Een methode binnen Java.

Methode onderdelen

 • Method parts
Methodes bestaan uit twee delen: een header (regelt de aanroep van een methode) en de body (de code waaruit een methode bestaat).

Methodecohesie

 • Coherente methode
Verantwoordelijk voor exact één goed gedefinieerde taak.

Modularisatie

 • Modularization
Het proces waarmee iets in goed gedefinieerde onderdelen worden opgesplitst die afzonderlijk kunnen worden ontwikkeld en beken en die op goed gedefinieerde manieren samenwerken.

Modulariteit

 • Codemodulariteit
Modulariteit is gebaseerd op discrete programmeerobjecten die de programmeur kan wijzigen zonder het systeem in zijn geheel te be�nvloeden, en wordt aanzienlijk versterkt door inkapseling. De programmeur ontwikkelt en onderhoudt de broncode van elk object onafhankelijk van andere objecten en alleen via methoden kan informatie binnen een object worden benaderd en gewijzigd.

mouseDragged()

Commando binnen Java. Methode die specificeert wat er moet gebeuren wanneer er met de muis gesleept wordt.

mouseMoved()

Commando binnen Java. Methode die specificeert wat er moet gebeuren wanneer de muis bewogen wordt.

Multithreading

Belangrijke functie van Java, waarmee uitvoerbare bestanden verschillende uitvoeringsthreads tegelijk kunnen onderhouden. Multithreading is het vermogen van een besturingssysteem om meer dan één programma tegelijk uit te voeren, het maakt programma's mogelijk om verschillende taken tegelijk te verwerken.

Mutatormethode

 • Mutator method
 • Mutator
Mutatormethodes wijzigen de toestand van een object.

Mutiple inheritance

 • Meervoudige overerving
De situatie waarin een klasse van meerdere superklasses erft.