Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Klasse

  • Class
Een sjabloon voor het maken van objecten. Klassen kunnen zowel gegevens, de zogeheten instantievariabelen, als routines die de gegevens verwerken (methoden), bevatten. Klassen zijn de blauwdrukken, broncodesjablonen waarvan objecten worden gemaakt.

Klassecohesie

  • Class cohesion
Een coherende klasse met exact één goed gedefinieerde entiteit.

Klassediagram

  • Class diagram
Het klassediagram bevat de klassen van een toepassing en de onderlinge relaties. Het bevat informatie over de broncode. Het is een statisch beeld van een programma.

Klassen definiëren types

  • Classes define types
Een klasse naam kan worden gebruikt als het type voor een variabele. Variabelen die een klasse als type hebben, kunnen objecten van die klasse opslaan.

Klassenhiërarchie

  • Overervingsboom
Een overervingsboom verwijst naar de familie van klassen die voortkomen uit sublkasseren. Op het bovenste niveau is de klasse generiek, naar beneden toe worden de klassen steeds meer gespecialiseerd. De overervingsboom lijkt veel op de wortels van een boom. Een overervingsboom beschrijft grafisch de relaties tussen de klassen en superklassen.
Overervingsboom.
Overervingsboom.

Klassevariabele

  • Class variables
  • Static variabelen
Velden van klassen. Van een klassevariabele bestaat er steeds één exemplaar, onafhankelijk van het aantal gemaakte instanties.