Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

IDE

 • Integrated Development Environment
 • Geïntegreerde ontwikkel omgeving
Geïntegreerde ontwikkel omgevingen proberen programmeurs zoveel mogelijk tegemoet te komen in het vervaardigen van programma's. Omdat op hoog niveau programmeren een complexe bezigheid is, waarbij een programmeur vele tientallen programma's gebruikt, zijn moderne IDE's bijzonder complexe overkoepelende programma's die een programmeur helpen bij het programmeren.
Eclipse is een IDE voor Java.
Eclipse is een IDE voor Java.

Image formats

 • Afbeeldingindelingen
Afbeeldingen kunnen in verschillende indelingen worden opgeslagen. De verschillen hebben met name betrekking op de bestandsomvang en de inhoud van de informatie.

Implementatie

 • Implementation
De complete broncode die een klasse definieert, wodt de implementatie van de klasse genoemd.

Importeren

Bij Java wordt een grote bibliotheek met vooraf gemaakte klassen geleverd die georganiseerd zijn in pakketten. Door Java-klassenbibliotheek te gebruiken, kan de programmeur aan programma's zonder veel moeite rechtstreeks geavanceerde functies toevoegen. De programmeur hoeft alleen het bepaalde pakket met de juiste klassen te importeren in het programma. Daarna kan hij objecten maken van de klassen.

Information hiding

 • Verbergen van informatie
Informatie verbergen is een principe dat zegt dat interne informatie van de implementatie van een klasse onzichtbaar moet zijn voor de andere klassen. Hierdoor kan een toepassing beter gemodulariseerd worden.

Ingebouwde kleuren

 • Embedded colors
Binnen Java zijn voor de weergave van primitieve grafische afbeeldingen een aantal kleuren gedefinieerd. Het is wel mogelijk om eigen kleuren te definiëren (er zijn meer dan 16 miljoen variaties), maar dit geeft geen garantie dat iedere gebruiker ze kan zien.

Inhoudshandlers

Inhoudhandlers breiden de kennis van HotJava over de inhoud uit, zoals afbeeldingen, geluiden en andere vormen van webinformatie.

init()

Onderdeel van Java. De methode die geërfd wordt van de Appletklasse, en die zorgt voor de initialisatie van de Applet binnen de browser. init() maakt standaard deel uit van de superklasse Applet.

Inkapseling

 • Encapsulating
 • Verbergen van informatie
Het idee van het verbergen van gegevens binnen een object, waardoor ze voor alles, behalve voor de methoden van dat object, niet beschikbaar zijn. Inkapseling heeft ook betrekking op de implementatie van de methoden zelf. Dit betekent dat de details van de inwendige werking van een object alleen beschikbaar zijn voor het object zelf. Een inkapseling in klassen zorgt voor een verminderde afhankelijkheid en leidt op die manier tot een beter ontwerp.

instanceof

De operator instanceof van Java wordt gebruikt om te bepalen of een object is gemaakt vanuit een specifieke klasse.

Instantiatie

Voordat de programmeur met een object wil gaan werken, moet deze eerst worden geinstantieerd. Instatiatie betekent maken.
Indeling dat gebruikt wordt om objecten te instanti�ren van een Java-klasse.
Indeling dat gebruikt wordt om objecten te instanti�ren van een Java-klasse.

Instantie

 • Instance
Een object dat voldoet aan een beschrijving van een klasse wordt een instantie van die klasse genoemd. Uit één klasse kunnen vergelijkbare objecten worden gemaakt. Een instantie is nagenoeg synoniem met object, het begrip instantie wordt gebruikt om aan te geven dat een object van een bepaalde klasse zijn afgeleid.

Instructies

 • Instructions
Een hoofdprogramma binnen Java bestaat uit meerdere enkelvoudige instructies, welke door het programma moet worden uitgevoerd. De instructies worden gescheiden door een puntkomma (;) aan het eind, hieraan weet het programma dat het het einde van de instructie heeft benaderd.

Interface

 • Java-interface
De interface van een klasse beschrijft wat een klasse doet en hoe deze kan worden gebruikt zonder de implementatie weer te geven. Een Java-interface is een specificatie van een type (in de vorm van een typenaam en een stel methodes) die geen implementatie voor de methodes definieert.

Interlacing

Met interlacing, een mogelijkheid die door de GIF-indeling wordt ondersteund, kunnen afbeeldingen incrementeel op het scherm worden getekend terwijl ze worden gedownload. Interlaced afbeeldingen verschijnen een beetje bij beetje op het scherm terwijl ze via het netwerk worden verzonden, in plaats van dat ze worden weergegeven op het moment dat het hele plaatje is gedownload.

Interne methodeaanroep

 • Internal method call
Methodes kunnen andere methodes van dezelfde klasse als onderdeel van hun implementatie aanroepen.

Iterator

Een object waarmee alle elementen van een collectie kunnen worden opgespoord.