Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Handlers

Speciale stukjes Java-code die inkomende informatie verwerken en converteren naar een object dat een Java-omgeving kan gebruiken. Hoewel handlers gewoonlijk alleen worden gebruikt in de browser HotJava van Sun, illustreren ze hoe Java kan worden gebruikt om de mogelijkheden van webbrowsers en andere programma's die vaak worden geconfronteerd met nieuwe gegevens, dynamisch uit te breiden. In wezen biedt HotJava-browser een mechanisme om dynamisch te leren hoe inkomende gegevens kunnen worden verwerkt.

Header

  • Signature
De header van een methode bevat informatie die nodig is om de methode toe te passen. Het deel tussen de haakjes (int maxInzet) is de informatie over de gevraagde parameter. Voor elke parameter definieert de header een type en een naam. De header " private int vraagInzet(int maxInzet)" geeft aan dat de methode vraagInzet() werkt met een parameter van type int (integer) en de naam maxInzet. De naam is een aanwijzing voor welke gegevens van de veraiable worden verwacht.
De header van de methode vraagInzet is: private int vraagInzet(int maxInzet).
De header van de methode vraagInzet is: private int vraagInzet(int maxInzet).

HelloWorld

Een eenvoudig (berucht) programma, dat slechts tot doel heeft de structuur en syntaxis van een programmeertaal en het proces van het compileren en uitvoeren te illustreren. Wanneer het programma wordt uitgevoerd, geeft het de tekst �Hello world!� op het beeldscherm.
Hello World! In Java.
Hello World! In Java.

Hergebruik

  • Reuse
Met overerving kan een eerder geschreven klasse in een nieuwe context opnieuw gebruikt worden.

HotJava

Een browser van Sun Microsystems, dat ontwikkeld was om de mogelijkheden van Java als taal voor internet aan te tonen en om de complexiteit van mogelijke toepassingen te laten zien die ontwikkeld konden worden. HotJava zelf is geschreven in Java. Hoewel HotJava zelf niet het gewenste succes heeft gehad, heeft het wel bewezen dat met Java dynamische en interactive webpagina's konden worden ontwikkeld. Met HotJava begon de hype van Java-applets (kleine Java-programma's die direct in webpagina's konden worden verwerkt).

HotSpot Virtual Machine

  • HotSpot VM
  • Java HotSpot Virtual Machine
Een paar maanden nadat Sun Microsystems Java 2 uitbracht, werd ook een nieuwe en snelle virtuele machine op de markt gebracht. HotSpot VM van Sun ontleent zijn naam aan de vierde generatie bytecode-interpretertechnologie die JavaSoft verwierf toen Animorphic Systems werd aangekocht. HotSpot VM bereikt hogere snelheden doordat de VM gebieden (hot spots) kan identificeren die in hoge mate geoptimaliseerd kunnen worden wanneer ze geconverteerd worden naar machinecode. Bovendien zoekt HotSpot ook naar reperterende methodeaanroepen die dynamisch ge�ntegreerd kunnen worden in de toepassing en die inline kunnen worden gebracht.