Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Garbage-collection-functie

Functie van een programmeertaal, dat er voor zorgt dat een thread met lage prioriteit op de achtergrond draait terwijl andere taken worden uitgevoerd. Deze bewaakt objecten en alle verwijzingen naar objecten en verwijdert deze wanneer ze niet langer worden gebruikt. Doordat een thread die op de achtergrond werkt dit proces bestuurd, kunnen andere threads ongestoord verder gaan.

Gecontroleerde exception

  • Checked exception
Soort exception waarvoor wel controles van de compiler nodig zijn. Bij gecontroleerde exceptions eist Java het gebruik van thows-clausules en try-blokken.

Gedrag

Hoe het object zich gedraagt. In geval van een auto is het gedrag het rijden, het remmen, gas geven, enzovoort.

getFontList()

Om erachter te komen welke lettertypen (fonts) geïnstalleerd zijn op een computer, kan binnen Java gebruik worden gemaakt van de methode getFontList() van de klasse Toolkit. Bij gebruik van de lettertypen Dialog, Helvetica, Times Roman, Courier en Symbol is deze methode overbodig, omdat ze praktisch op elk voor Java geschikt computersysteem te vinden zijn.

GIF

  • Graphics Interchange Format
Formaat voor grafische afbeeldingen, waarbij een kleurenpalet van 256 kleuren (8-bits) mogelijk zijn. Het GIF-formaat kent een aantal voordelen, waaronder dat de GIF-indeling zeer efficiënt is en een ingebouwde compressie heeft die relatief kleine bestandsgrootten produceert. Daarnaast ondersteunen GIF-afbeeldingen transparantie en interlacing, waardoor de java-applet visueel veel aantrekkelijker kan worden. GIF is ook zeer geschikt voor het weergeven van tekst en illustraties met effen kleuren (zoals tekeningen).

GUI

  • Graphical User Interface
  • Grafische gebruikersinterface
Het gedeelte van een programma dat een gebruiker ziet/ervaart wanneer hij gebruik maakt van een programma. Hieronder vallen onder andere de vensterelementen (knoppen, schuifbalken, vensters en dialoogvensters).