Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Debuggen

  • Fouten opsporen
Tijdens het programmeren kunnen veel fouten ontstaan, vaak is het niet meer dan een typefout. Programmeertalen kunnen zeer slecht over taalfouten. Wanneer er een fout wordt ontdekt tijdens het compileren, zal de compiler dit aangeven. Op dat moment gaat de programmeur debuggen, de fouten opsporen die hij heeft gemaakt. Helaas komen niet alle fouten dankzij de compiler naar boven, de fouten die hieruit ontstaan heten bugs.

Debuggen

  • Debugging
Proberen de oorzaak van een fout op te sporen en te verhelpen.

Debugger

Hulpprogramma om fouten uit programmatuur te halen. Programma ter ondersteuning van het zoeken van een fout in een ander programma. Een debugger biedt de programmeur hulp bij de stapsgewijze afwerking van een programma, het controleren van gegevens en het testen van voorwaarden.

Design pattern

Een omschrijving van een vaak voorkomende automatiseringsprobleem en een omschrijving van een klein aantal klassen en hun onderlinge relaties waarmee dat probleem opgelost kan worden.

Diagrammen van klassen

Diagrammen van klassen worden vaak gebruikt bij programmaontwerpen, omdat ze heel kort en duidelijk beschrijven wat de onderdelen van een programma zijn en de onderlinge relaties vastleggen.
Klasse diagram.
Klasse diagram.

Doccommentaar

  • Documentatiecommentaar
  • Doccomment
Speciaal type commentaar welke gebruikt kan worden documentatie automatisch te genereren aan de hand van de commentaren die gebruikt zijn in een Java-programma. Dit type commentaar wordt meestal geplaatst aan het begin van klassen- en methodedefinities. Daarnaast kan doccomentaar ook worden toegepast op variabelen. In het geval van doccommentaar moet de programmeur gebruik maken van ⁄** om aan te geven wat tussen deze tekens en de sluitende *⁄ staat. Met behulp van de tool javadoc (een van de vele tools dat Sun levert bij de Java SDK) kunnen alle doccommentaren binnen een java-programma uitlezen en omzetten naar HTML-bestanden.
Doccomment bij de klasse karelStap.
Doccomment bij de klasse karelStap.

Documentatie

  • Documentation
De documentatie van een klasse moet voor andere programmeurs zo duidelijk zijn dat de klasse door de betreffende programmeurs kunnen worden gebruikt zonder dat ze de implementatie zelf hoeven te kennen.

Dynamisch type

  • Dynamic type
Het dynamische type van een variabele y is het type van het object dat het opgeslagen is in y.