Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Classificatie

Items groeperen op basis van hoe ze eruitzien en hoe ze zich gedragen. Een belangrijk concept van objectgeoriënteerd programmeren.

Code duplication

  • Duplicering van code
Hetzelfde stuk code meer dan één keer in een toepassing gebruiken. Duplicering van code is een teken van een slecht ontwerp, dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Codeerconventies

Strenge regels die een organisatie stelt aan de manier waarop een programmeur zijn code moet maken, deze kan van organisatie tot organisatie verschillen.

Cohesie

  • Cohesion
Beschrijft hoe goed een stuk code verwijst naar een logische taak of entiteit. In een systeem met sterke cohesie is elk stukje code (methode, klasse of module) verantwoordelijk voor een goed afgebakende taak of entiteit. Goed klasseontwerp is herkenbaar aan een hoge mate van cohesie.

Collectie

  • Collection
Objecten die een willekeurig aantal andere objecten kunnen bevatten.

Comment

  • Commentaar
Binnen java kan een programmeur commentaar plaatsen, dit zijn regels waarin de programmeur zijn opmerkingen kan zetten. Deze opmerkingen kan de programmeur helpen, wanneer hij na een tijdje gebruik wil maken van het programma of wanneer hij het programma moet aanpassen.
Commentaar bij een methode.
Commentaar bij een methode.
Twee manieren om commentaar in een programma op te nemen.
Twee manieren om commentaar in een programma op te nemen.

Compiler

De compiler vertaalt de Java-code in een tussencode, genaamd Byte-code, die tijdens de uitvoering door de Java Virtual Machine vertaald wordt naar machinetaal.

Componenten

  • Components
Een grafische interface wordt gebouwd door componenten op een beeldscherm te rangschikken. Componenten worden voorgesteld door objecten.

Concatenatie

Wanneer �+' wordt gebruikt tussen een string en iets anders, is het een samenvoeg-operator, (welke strings samenvoegt, waardoor een nieuwe string ontstaat) in plaats van een rekenkundige operator.

Conditioneel statement

  • Conditional statement
  • If-statement
Een conditioneel statement maakt het mogelijk om een test uit te voeren en op basis van het resultaat één van de twee mogelijke acties uit te voeren.

Constructor

Constructors worden gebruikt om een object op de juiste manier in te stellen wanneer het wordt gebruikt.