Programmeren in Java woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Programmeren in Java woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Java

Abstracte klasse

 • Abstract class
Een abstracte klasse is een klasse die niet bedoeld is om instanties van te maken. Ze dienen als superklasse voor andere klassen en om een gezamelijke interface te definiëren. Abstracte klassen kunnen abstracte methodes bevatten.

Abstracte methode

 • Abstract method
De definitie van een abstracte methode bestaat uit een methodeargument zonder methodebody. De definitie is herkenbaar aan het gebruik van het begrip abstract.

Abstracte subklassen

 • Abstract subclass
Een subklasse kan alleen concreet worden als deze implementaties bevat voor alle geërfde abstracte methodes. In het andere geval zal de subklasse zelf abstract zijn.

Abstractie

 • Abstraction
De mogelijkheid om informatie van onderdelen te negeren om de aandacht te richten op een probleem op een hoger niveau.

Abstractieproces

Middels het abstractieproces kunnen objecten eenvoudig worden geïdentificeerd aan de hand van hun belangrijkste kenmerken.

Access modifiers

Access modifiers definiëren de zichtbaarheid van een veld, constructor of methode. Public constructies kunnen worden beanderd vanuit dezelfde klasse en vanuit andere klassen. Private constructies kunnen alleen worden benaderd vanuit dezelfde klasse.

Accessormethoden

 • Accessor
 • Accessor methods
Methoden die worden gebruikt om variabelen op te vragen of in te stellen, deze methoden beginnen met get en set, bijvoorbeeld getPoint() en setPoint().

Afhankelijkheid

 • Coupling
De term afhankelijkheid verwijst naar de onderlinge verbondenheid van de klassen. We streven naar de onderlinge verbondenheid van de klassen. We streven naar een zwakke afhankelijkheid in een systeem � dit houdt in dat een systeem waarbij elke klasse grotendeels onafhankelijkheid is en met andere klassen communiceert via een kleine, goed gedefinieerde interface.

Anonymouse inner classes

 • Anonieme inwendige klassen
Handige constructies om event listeners te implementeren.

ANT

 • Another Nice Tool
Een hulpmiddel voor Java-programmeurs, die wordt gebruikt om allerlei handmatig werk, zoals compileren, documentgeneratie en kopiëren van bestanden naar verschillende directories uit de hand te nemen. Behalve dat het werk vaak saai is, is het ook erg gevoelig voor het maken van fouten. ANT geeft de mogelijkheid om een script uit te voeren in een XML-formaat (standaard build.xml).
Voorbeeld van een ANT build.xml bestand.
Voorbeeld van een ANT build.xml bestand.

API

 • Application Program Interface
De documentatie die een programmeur krijgt als hij een programma moet schrijven heet een API.

args

Een array van strings die de argumenten bevat.

Array

Een array is een speciaal type collectie waarin een onveranderlijk aantal elementen kan worden opgeslagen.

Assertion

Een expressie voor een voorwaarde waarvan we verwachten dat die WAAR is. Als de voorwaarde NIET WAAR is, zeggen we dat de assertion mislukt. Dit duidt op een fout in de toepassing. Door gebruik te maken van assertions kunnen we aannames expliciet maken en gemakkelijker programmeerfouten opsporen.

Assignment

 • Toekenning
 • =
Toekenningsstatements slaan de waarde aan de rechterkant van het statement op in de variabele die genoemd wordt aan de linkerkant van het statement.

Autoboxing

Autoboxing wordt automatisch uitgevoerd wanneer een primitieve type waarde is gebruikt in verband met het opvragen van een object type.

Automatische documentgeneratie

Documentatie die automatisch wordt gegenereerd op basis van commentaar. Deze documentatie wordt gemaakt als een reeks HTML-bestanden die niet alleen helpen bij het documenteren van de programma's, maar ook de hiërarchie van de code tonen in de relatie tot het grotere systeem van Java-klassen. Omdat de bestanden zijn opgemaakt in HTML, is het mogelijk om de documentatie te benaderen alsof het een webpagina is.