Internetmarketing en SEO woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Internetmarketing en SEO woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Internetmarketing

I-Marketingmailinglist

Deze lijst is ontstaan vanuit de Vuurwerkgemeenschap. De I-Marketingmailinglist is een discussieplatform in de Nederlandse taal dat zich richt op problemen en oplossingen op het gebied van Internet Marketing. De doelgroep bestaat uit marketeers van bedrijven, internet projectleiders en andere geïnteresseerden op het gebied van internet marketing.

I-Pay

Een betalingsmethode die door enkele samenwerkende Nederlandse banken is ontwikkeld (www.i-pay.com). Internetgebruikers kunnen bij de aangesloten banken een zogeheten I-account openen, waarmee bij een aantal bedrijven (waaronder KPN Telecom, de Internet Apotheek en Telekado) kan worden betaald. Per account kan maximaal voor 250 gulden worden gekocht. I-Pay ondersteunt echter ook Eurocard/MasterCard. Met deze creditcards kunnen betalingen worden verricht tot de bestedingslimiet. Op dit moment kan met behulp van I-Pay uitlsuitend bij Nederlandse aanbieders worden betaald.

IAB

  • Internet Advertising Bureau
Het Internet Advertising Bureau is een sectororganisatie waarbij uitgevers, adverteerders, reclamebureau's, reclameregies, onderzoeksbureaus en technologieverschaffers in onderling overleg online advertising en - marketing stimuleren. Het IAB stelt zich tot doel on-line reclame te professionaliseren door de markt algemeen aanvaarde standaarden, duidelijke terminologie, internationale know-how, en ten slotte, kwantitatieve en kwalitatieve studies aan te reiken.

Impressions

  • Impressies
Het aantal maal dat een banner wordt getoond aan een bezoeker. Dit is inclusief het aantal maal dat de bezoeker de banner niet echt (onbewust) heeft gezien.

Inhaakadvertentie

Een advertentie die in het teken staat van een bepaalde actualiteit of een gebeurtenis. Bekende evenementen waarop adverteerders inhaken zijn Prinsjesdag en een koninklijke gebeurtenis (trouwen, geboorte).

Internetmarketing

Internetmarketing is de vaardigheid van het bij elkaar brengen van (evt. potentiële) websites met bestaande of potentiële klanten. Onder internetmarketing worden zaken meegenomen zoals zoekmachine optimalisatie, online reputatie management, e-mail marketing, reclame, public relations, page ranking, etc.

Interstitial

  • Stitial
  • Transition ad
  • Intermercial
De Interstitial is ontstaan in de tijd dat er nog weinig breedband verbindingen bestonden. Het duurde dan vaak ook lang voordat de gewenste site te voorschijn kwam. Om deze tijd te overbruggen kon dan ook een Interstitial worden ingezet; een Flashfilmpje tussen twee pagina's met een commerciële boodschap. Stitials bestaan inmiddels in verschillende vormen en maten en kunnen ook verschillende momenten verschijnen. te denken valt aan tussen twee pagina's, over de pagina heen of onder een pagina. De stitial bestaat uit een filmpje dat door middel van preloading eerst volledig wordt ingeladen voordat het filmpje verschijnt. Een stitial is een reclameboodschap die soms midden in beeld, over het leesbare tekst verschijnt, wat de bezoekers vaak als irritant beschouwen.

Intertainment

Intertainment is de naam van een e-business initiatief dat het Internetgebruik in koopcentra en andere publieke plaatsen bevorderd met gratis hoge snelheid Internet-aansluitpunt. Het doel van Intertainment is het niet-surfende publiek kennis te laten maken met het Internet om zo de Internet groei te stimuleren. Een van de grootste doelen van Internet providers is de Amerikaanse koopcentra. Volgens de International Council of Shopping Centers hebben miljoenen Amerikanen nog steeds geen aansluiting op het Internet, maar 90 procent van die Amerikanen bezoeken wekelijks een koopcentrum. Een typisch voorbeeld van een Intertainment is een dozijn computers dat in een cirkel staat opgesteld met daartussen een DSL-verbinding met het Internet. De voorbijgaande winkelende personen worden aangedrongen om hun mail te bekijken of enkele commerciele web-sites te bezoeken. Koopcentra zijn blij met dergelijke acties, omdat de ISP voor de gehuurde ruimte betalen en het winkelende publiek het bezoek aan de koopcentra op die manier verlengt. ISP's die op deze manier adverteren hebben als doel om hun snelle Internet-toegang te promoten.

IPM

  • Internetpublicatiemodel
Document dat de randvoorwaarden en mogelijke oplossingsrichtingen voor eht publiceren van bekendmakingen op het internet beschrijft. Het internetpublicatiemodel is een volledig document waarin alle aspecten van internetpublicaties voor bekendmakingen behandeld. De IPM bevat achtergrondinformatie, randvoorwaarden voor gebruik van de metastandaard, de mogelijkheden die de centrale voorziening de deelnemende overheden biedt en een toelichting van de technische aansluitvormen. Het document heeft als doel om de overheden en de leveranciers de benodigde informatie te verschaffen. De IPM is een initiatief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kader van het programma Andere Overheid.