Internetmarketing en SEO woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Internetmarketing en SEO woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Internetmarketing

Call center

Bedrijf die gespecialiseerd is in telefonische verkoop en verzamelen van informatie met behulp van de telefoon. Vaak zullen call centers bellen rond etenstijd, de tijd wanneer de meeste mensen thuis zijn. De telefonische verkopers zijn goed getraind en een geslaagd gesprek zal meestal eindigen met een verkoop of offerte. Gelukkig kan de consument binnen een bepaalde tijd de verkoop kunnen annuleren, dit is namelijk geregeld in de wet.

Campagne

Het geheel van zoektermen, keywords (trefwoorden) en tekstadvertenties samen.

Click

 • Click-through
Het aanklikken van een banner-advertentie op een website, waardoor je op de site komt van de desbetreffende adverteerder. De eigenaar van de website waarop de banner geplaatst is, verdient hier dan een paar Euro-centen mee.
Google AdSense is een programma waarmee de adverteerder advertenties op de site kan plaatsen en er geld mee kan verdienen.
Google AdSense is een programma waarmee de adverteerder advertenties op de site kan plaatsen en er geld mee kan verdienen.

Click-ratef

 • CR
Het percentage van het aantal kliks op een link van een website, waarmee een resultaat wordt behaald. Een resultaat kan een verkoop zijn of het invullen van een formulier.

Click-through

Iedere keer dat een bezoeker van een website klikt op een hyperlink, banner of een tekstadvertentie.

Clickratio

De mate waarin door de gebruiker op een reclame-uiting wordt geklikt ten opzichte van het totaal dat de reclame-uiting is getoond. Deze meting geeft de mate van het succes van een reclame-uiting weer.

Content

 • Inhoud
Inhoud van een website, onder het content valt het geheel van teksten, afbeeldingen, video, geluid, formulieren, etcetera.

Conversie

 • Conversion
Wanneer een bezoeker van een website precies doet wat de webmaster tracht te bereiken met de website. Een conversie kan het verkopen van een product of het downloaden van een bepaald bestand.

Conversiegraad

De verhouding van bezoekers van een website, het aantal informatieaanvragen en/of het aantal bestellingen die gedaan worden naar aanleiding van een bezoek of informatieaanvraag.

Conversion rate

 • Conversieratio
De converstieratio is het percentage bezoekers dat een website weet om te zetten in effectieve conversies. Een conversie is wanneer de bezoeker exact doet wat de webmaster tracht te bereiken met zijn website. Een conversie kan een verkoop van een product zijn of het downloaden van een bepaald bestand.

Cookie

 • Koekje
Een klein tekstbestand dat door sommige sites op uw harde schijf wordt gezet. Het bevat door uzelf opgegeven informatie, zoals uw voorkeuren of e-mailadres. Als u de site later weer bezoekt, hoeft u dus niet weer dezelfde vragen te beantwoorden. Een cookie kan in principe alleen gelezen worden door de site die het heeft aangemaakt. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij uw toestemming vraagt alvorens een cookie te accepteren, of zelfs zo dat alle cookies geweigerd worden. Dat laatste kan problemen opleveren bij sites waarvoor u met een naam en/of wachtwoord moet inloggen. Bij deze procedure wordt wel eens van cookies gebruik gemaakt.

Corporate blogging

 • Corporate weblog
 • Bedrijfs weblog
 • Companyblog
Weblog dat bijgehouden wordt door een bedrijf. Een corporate blog geeft inzicht in de bedrijfsvoering, biedt een persoonlijke manier van communicatie en de bezoeker kan feedback achterlaten.

Cost Per thousand iMpressions

 • CPM
De kosten voor de adverteerder om zijn banner duizend maal te laten zien aan bezoekers.

CPA

 • Cost per action
Eenheid voor het bepalen van reclametarieven voor adverteerders op een website. Hierbij worden de reclametarieven bepaald door uit te gaan van het aantal keer dat website bezoekers een bepaalde handeling doen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een abonnement of het aanvragen van een offerte.

CPC

 • Cost Per Click
Het bedrag dat een adverteerder betaalt voor een banner wanneer een bezoeker op de banner heeft geklikt.

CPL

 • Cost Per Lead
Advertentievorm waarbij de adverteerder betaald voor iedere keer dat een bezoeker een aanvraag doet voor meer informatie over een bepaalde dienst of een produkt.

CPM

 • Cost Per thousand iMpressions
 • Cost Per Mile
De kosten voor de adverteerder om zijn banner duizend maal te laten zien aan bezoekers.

CPO

 • Cost Per Order
Advertentievorm, waarbij de adverteerder betaald voor elke keer dat een bezoeker een order plaatst of dat er iets verkocht wordt.

CRM

 • Customer Relationship Management
CRM heeft als hoofddoel de relatie met klanten te optimaliseren, waardoor het rendement van een individuele klant zo hoog mogelijk wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt gebruik gemaakt van technologie en worden daarnaast bijvoorbeeld marketing- en verkoopmethodieken geïntegreerd. Het behouden van een klant is net zo belangrijk als het werven van een nieuwe.

CTR

 • Click-Through Rate
Het percentage van het aantal malen dat er op een banner is geklikt, gedeeld door het aantal keren dat de banner is getoond. De CTR is veelgebruikte KPI (Key Performance indicator) voor het meten van het succes van bepaalde marketing acties.

Cyberbucks

Digitaal geld waarmee je op het internet kunt afrekenen.

CyberBusiness

Commercie op het internet, in cyberspace. Hieronder vallen alle soorten handel, waaronder e-shops, reclamebanners, bedrijfshomepages, etc.

CyberCash Wallet

Een elektronische portefeuille, bestaat uit:

 • cybercoins, virtuele muntstukken vanaf 25 dollarcent;
 • een creditcard-systeem;
 • PayNow voor het uitvoeren van elektronische overschrijvingen.

Cybercoins

Een virtueel muntstuk ontwikkeld door CyberCash, geschikt voor betalingen vanaf 25 dollarcent. Betalen gebeurt met de CyberCash Wallet, een elektronische portefeuille. Deze bevat bovendien een creditcard-systeem en PayNow voor het uitvoeren van elektronische overschrijvingen.