Internet woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Internet woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Internet

Zandweg

Uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat de Digital Highway, de digitale snelweg, nogal wat te wensen overlaat.

Zoekmachine

  • Search engine
  • Zoekpagina
Een programma op het internet waaraan men één of meer zoekwoorden kan presenteren. De search engine presenteert dan pagina's waarin deze zoekwoorden voorkomen. Google is een bekende search engine.

Zoekmethode

Als er informatie gezocht wordt in een elektronisch bestand, kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden. Afhankelijk van de beschikbare tijd kan 'at random' gezocht worden of gericht. Een voorbeeld van 'at random' zoeken is het 'surfen', bekend geworden in verband met het internet. Deze zoekmethode is over het algemeen tijdrovend en biedt niet altijd het beste antwoord op eventueel geformuleerde zoekvragen. Het is door de hyperlinks die vaak zijn aangegeven in een site wel zeer eenvoudig en kan leiden tot onverwachte weetjes of inzichten. Daarom is het een populaire gang door de grote hoeveelheden informatie die het World Wide Web biedt. 'Gericht zoeken' is een methode die met name geschikt is als tijd een rol speelt en bekend is naar welk onderwerp gezocht moet worden. Van belang bij het gericht zoeken naar informatie is de formulering en samenstelling van de zoekvraag. Trefwoorden dienen zorgvuldig gekozen te worden, zodat de vangst de zoekvraag zoveel mogelijk beantwoordt. Vaak zal een zoekvraag bestaan uit een samenstelling van trefwoorden. In dat geval dient de formulering van de zoekvraag de verzameling aan te duiden waarnaar men op zoek is. Dit kan met zogenaamde booleaanse operatoren. Met behulp van booleaanse operatoren kunnen trefwoorden op iedere gewenste wijze worden gecombineerd. De operatoren waarvan gebruik kan worden gemaakt in vrijwel ieder zoekprogramma zijn de volgende: 'en/and', 'of/or', 'niet/not'. Daarnaast bieden veel zoekprogramma's de mogelijkheid om op het eerste deel van woorden te zoeken, waardoor alle woorden die het aangegeven begin bevatten, als vangst worden gegeven. Overigens is de standaard voor het zoeken in 'search engines' op het Internet het zoeken naar (delen van) woorden en in samenstelling wordt gezocht naar de verzameling waarin alle opgegeven termen voorkomen (de booleaanse operator 'en/and'). Als de aangeboden operatoren niet voldoen, kan er veelal geavanceerd worden gezocht.

Zoekpagina

  • Search engine
  • Zoekmachine
Een programma op het internet waaraan men één of meer zoekwoorden kan presenteren. De search engine presenteert dan pagina's waarin deze zoekwoorden voorkomen. Google is een bekende search engine.

Zoekrobotten

  • Spider
  • Bot
Een programma die door de zoekmachines wordt ingezet om het internet af te speuren naar informatie. Deze informatie wordt in de zoekmachine databanken opgeslagen. Wanneer een bezoeker van een zoekmachine, zoals Google, Altavista of Ilse, naar een woord zoekt, wordt de database nagekeken op deze woorden en wordt het resultaat getoond. De zoekrobot ontdekt de websites door middel van links binnen websites of wanneer er een aanmelding van een website binnenkomt bij de zoekmachine. Binnen de meeste zoekmachines kan de webmaster een verzoek doen om de website te laten doorzoeken door een zoekrobot met als doel opgenomen te worden in de database van de zoekmachine.
Binnen Google kan de webmaster een url (website adres) achterlaten.
Binnen Google kan de webmaster een url (website adres) achterlaten.

Zombie

  • Geest
Een gebruiker die tijdens een chat- of IRC-sessie de connectie met de server is kwijtgeraakt, terwijl de server denkt dat de sessie nog bestaat (de registratie op de server is nog actief).

Zonenaam

Aanduiding voor de aard van een Internetdienst: com(commercieel), edu(educatief), gov(overheid), int(internationaal), mil(militair), net(netwerk), org(organisatie).