Internet woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Internet woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Internet

Off-topic

Berichten die hun nieuwswaarde al lang verloren zijn. De term wordt bijvoorbeeld gebruikt voor antwoorden op vragen die lang geleden werden gesteld op het Usenet.

On line alter ego's

Alternatieve ik-figuren op het web. Het Web en met name de nieuwsgroepen worden bevolkt door duizenden fictieve persoonlijkheden. Men verzint een persoon en communiceert via deze persoon op het internet met anderen. Hierdoor hoeft men zichzelf niet bloot te geven.

On line informatiedienst

Een organisatie die informatie en diensten aanbiedt via een eigen netwerk dat niet op de TCP/IP-standaard is gebaseerd. On line informatiediensten mogen daarom officieel niet tot het Internet gerekend worden. Bekende voorbeelden van bedrijven die deze diensten aanbieden, zijn America Online en CompuServe.

On line ondersteuning

Digitale ondersteuning bij het gebruik van de computer, meestal via Internet. De gebruiker kan met een modem informatie ophalen van een bepaalde website of hij kan bijvoorbeeld via e-mail vragen stellen aan de helpdesk.

On line publicaties

Magazines, kranten en andere publicaties die op het Internet te vinden zijn.

On line registratie

Een registratieformulier dat via internet moet worden ingevuld. Wanneer men gebruik wil maken van internetdiensten, moet vaak eerst een registratieformulier ingevuld worden, met daarop een aantal verplichte invulvelden.

On line retailer referrals

Dit zijn verwijzingen naar sites die aanvullende producten aanbieden. Bijvoorbeeld: een site die PC's verkoopt, verwijst naar sites die software of randapparatuur aanbieden. De retail sites met de meeste toegevoegde waarde zijn die sites die deals maken met sites die aanvullende producten en diensten aanbieden.

On line sales

Verkoop van diensten en producten via het internet.

On line service

Organisatie die tegen betaling (in de vorm van een abonnement) services via internet aanbiedt. Hierbij kan gedacht worden aan een nieuwsbrief of financiële informatie die in een overzichtelijke indeling wordt aangeboden.

Online

Een verbinding hebben met een netwerk, zoals het internet.

Online-ondersteuning

Hulp via digitale weg, meestal internet. De gebruiker kan met een modem informatie ophalen en e-mail uitwisselen met de helpdesk.

Open Profiling Standard

  • OPS
Met de zogenaamde Open Profiling Standard van het World Wide Web Consortium (W3C), komt er verbetering in de controle op het ongevraagd versturen van persoonlijke gegevens. OPS geeft individuen de mogelijkheid om te bepalen welke informatie wordt gegeven aan welke website. Op die manier wordt er wel voorkeursinformatie opgeslagen, maar deze informatie wordt niet herkenbaar gekoppeld aan een naam of een persoon.

OpenText

Zoeksysteem dat informatie kan vinden op het internet.

OPS

  • Open Profiling Standard
Met de zogenaamde Open Profiling Standard van het World Wide Web Consortium (W3C), komt er verbetering in de controle op het ongevraagd versturen van persoonlijke gegevens. OPS geeft individuen de mogelijkheid om te bepalen welke informatie wordt gegeven aan welke website. Op die manier wordt er wel voorkeursinformatie opgeslagen, maar deze informatie wordt niet herkenbaar gekoppeld aan een naam of een persoon.

Opt-in e-mail

Een marketing e-mail waarbij de ontvanger expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven aan de verzendende partij voor het versturen ervan.

Opt-out model

De mogelijkheid om ongevraagde e-mail of spam te blokkeren. De ontvangers moeten nadrukkelijk vragen om van de lijst te worden afgevoerd, daarna ontvangen ze de ongevraagde e-mail niet meer.

ORG

  • Organization
Zone-aanduiding. Aanduiding voor de Internetdienst: organsatie.

Organization

  • Organisatie
In dit verband wordt er een regel in de header van een nieuwsgroepbericht mee aangeduid. In deze regel kan eventueel de organisatie worden ingevuld van een bedrijf. Maar ook als particulier kun je de regel invullen. Vaak geven providers hun naam mee in deze regel. Via deze regel is het duidelijker waar het bericht vandaan komt.

Outbox

  • Postvak uit
Een map in een mailprogramma waarin de berichten komen die klaar zijn om te versturen. Wanneer het mailprogramma contact maakt met een mail-server zal het mailprogramma proberen om de berichten uit deze map te versturen. Als de berichten zijn verstuurd, wordt een kopie van de berichten automatisch in de map "Verzonden berichten" of "Send Items" geplaatst.