Internet woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Internet woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Internet

2.0 | 301 | 302 | 400 | 401 | 403 | 404 | 500 | 502 | 6Bone |

2.0

De toevoeging van 2.0 staat voor alle media-uitingen waarbij de interactie met en de participatie door de gebruiker een belangrijke rol speelt. Bekende voorbeelden zijn Web 2.0, voor een user generated content (de gebruiker levert de inhoud aan) en Print 2.0 (printtoepassingen waarbij Web 2.0 een belangrijke rol speelt).

301

Foutmelding bij het opvragen van een website: 'Moved permanentaly'. De aangevraagde url is permanent verplaatst. Alle bookmarks en andere verwijzingen moeten in de toekomst naar de nieuwe URL verwijzen.

302

Foutmelding bij het opvragen van een website:'Moved temporalily'. De aangevraagde url is tijdelijk verplaatst naar een ander URL.

400

Foutmelding bij het openen van een website: Bad request. De aanvraag (URL) werd niet begrepen door de server door een foutieve syntax.

401

Foutmelding bij het openen van een website: Unauthorized. De aanvraag (URL) heeft een user-id nodig.

403

Forbidden. Foutmelding die je krijgt als je een URL hebt ingetikt waar je geen toegang hebt, bijvoorbeeld van een provider waarbij je geen abonnement hebt.

404

Not Found. Foutmelding die je krijgt als je een URL hebt opgevraagd die niet (meer) bestaat.

500

Foutmelding bij het opvragen van een website: Internal server error. De server heeft een ongeldige bewerking, waardoor hij de aanvraag (URL) niet kan beantwoorden. Kan ook gebeuren als er te veel mensen tegelijkertijd op de server aan het surfen zijn, wat de server niet aan kan.

502

Foutmelding bij het opvragen van een website: Bad gateway. De server ontvangt een foutieve boodschap van de gateway of upstream server (server die op de weg naar de URL ligt) bij het versturen van de URL.

6Bone

Een backbonestructuur die gedeeltelijk gebruik maakt van de bestaande internet-infrastructuur. Dit netwerk verbindt sites in vele landen, waaronder Nederland, met elkaar. 6Bone werkt volledig via IPv6, waardoor de sites niet met de huidige internetsoftware en -hardware opgevraagd kunnen worden.