Internet woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Internet woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Internet

DARPA

 • Defence Advanced Research Projects Agency
Onderzoeksproject van het Amerikaanse leger, onder meer verantwoordelijk voor ARPANET, de voorloper van het internet.

Data Traffic

 • Dataverkeer
Transport van gegevens via datacommunicatieverbindingen, bijvoorbeeld de hoeveelheid TCP/IP-pakketten die over een netwerk lopen of het aantal bytes dat van en naar een website verstuurd is. Een website van een particulier mag meestal maar een beperkte hoeveelheid dataverkeer veroorzaken (bijvoorbeeld 150 MB per maand). Veel providers van accounts staan onbeperkt dataverkeer toe. In theorie is dit niet helemaal juist: geen enkele provider kan echt onbeperkt bandbreedte bieden, in de praktijk haalt de huurder van de www-ruimte de limiet niet (bijvoorbeeld 200 MB per dag).

Dataholics

Er ontstaat een nieuwe generatie verslaafden: 'dataholics'. Een internationaal onderzoek onder duizend zakenlieden wijst uit dat zij in toenemende mate afhankelijk zijn van informatie via internet. Ze worden vervolgens overweldigd door de informatie die ze aanboren, maar staken hun zoektochten niet. Van de ondervraagden in vijf geïndustrialiseerde landen en in Hong Kong zegt 53 procent dat men niet genoeg van internet kan krijgen en 54 procent erkent high te worden van het vinden van informatie. De meesten geven aan dat ze geen tijd hebben om iets met de informatie te doen.

Datalimiet

 • Downloadlimiet
 • Dataverkeerlimiet
Een grens aan de hoeveelheid data dat u binnenhaalt. Als de limiet 1 GB per maand is, dan mag u niet meer dan 1GB aan bestanden downloaden en websites bezoeken. Wanneer u over deze grens gaat, moet u vaak bijbetalen, wordt uw snelheid afgeknepen (zodat het downloaden trager wordt) of kunt u gedurende de rest van de betreffende maand niet meer internetten.

Dataverkeer

 • Data traffic
Transport van gegevens via datacommunicatieverbindingen, bijvoorbeeld de hoeveelheid TCP/IP-pakketten die over een netwerk lopen of het aantal bytes dat van en naar een website verstuurd is. Een website van een particulier mag meestal maar een beperkte hoeveelheid dataverkeer veroorzaken (bijvoorbeeld 150 MB per maand). Veel providers van accounts staan onbeperkt dataverkeer toe. In theorie is dit niet helemaal juist: geen enkele provider kan echt onbeperkt bandbreedte bieden, in de praktijk haalt de huurder van de www-ruimte de limiet niet (bijvoorbeeld 200 MB per dag).

Date:

 • Datum:
Regel in de header van een nieuwsgroepbericht, geeft de datum aan (en vaak ook de tijd) waarop het artikel gepost is. Deze wordt meestal vanzelf toegevoegd. De afkorting CET staat voor Central European Timezone. GMT+0100 zou betekenen 1 uur na Greenwich Mean Time.
Date: Thu, 4 Jul 1996 09:41:00 CET
Date: Thu, 4 Jul 1996 07:41:00 GMT+0200
Date: Thu, 4 Jul 1996 07:41:00 GMT (+0200)

Datingsite

 • Contactsite
Internetpagina waarbij de bezoeker zich kan aanmelden en gekoppeld kan worden aan een andere bezoeker. Het doel is om een dusdanige koppeling te maken, dat de gekoppelde paren een stelletje gaan vormen. De koppeling tussen personen worden bewerkstelligd aan een aantal kenmerken die de bezoeker tijdens het aanmelden heeft ingevuld. De koppeling wordt meestal door een geautomatiseerd proces bewerkstelligd.

DCOM

 • Distributed Component Object Model
Een techniek om ActiveX-controls en Javascripts en -applets op verschillende machines (binnen een netwerk of op het Internet) samen te laten werken. Voornaamste voordeel is dat alleen de onderdelen die echt nodig zijn gedistribueerd worden.

DDS

 • De Digitale Stad
(Amsterdam). Het eerste Nederlandstalige toevluchtsoord op internet. In 1994 als proef gestart, groeide het initiatief uit tot een schoolvoorbeeld van hoe je een abstracte omgeving als internet tastbaar kunt maken voor een groot publiek. De DDS gebruikt als metafoor straten, pleinen en huizen zodat gebruikers die in het zwarte internet-gat doken niet bij voorbaat verdwaalden. Bovendien was DDS het allereerste Freenet in Nederland en bood daarmee alle burgers gratis onderdak voor de nacht. Marleen Stikker was de eerste burgemeester van de DDS en werd opgevolgd door Joost Flint. Het DDS-concept is ontelbare malen gekopieerd. Maar de talloze digitale dorpen halen evenwel het niveau bij lange na niet. Is heden een betaalde dienst.

Dead Link Check

Er wordt gecontroleerd of bepaalde links verwijzen naar een niet bestaande pagina.

Dealer-locator

Een functie op een website waarmee je snel de dichtstbijzijnde dealer (handelaar) kunt opzoeken. Sommige automerken bieden soms de mogelijkheid bij een model specificaties op te geven, zodat je snel kunt zien bij welke dealers het betreffende model aanwezig is.

Del.icio.us

Een social bookmark site, waarbij de geregistreerde bezoekers een linkverzameling op te bouwen en te delen met de andere bezoekers. Het grote voordeel van een bookmark site is dat u de links naar websites (webadressen) op één plaats (internet) kunt bewaren en ze vanaf iedere computer kunt gebruiken.
Een verzameling van veelvoorkomende links op Del.icio.us.
Een verzameling van veelvoorkomende links op Del.icio.us.
Manier van Internet Explorer 7 voor het opslaan van links naar websites.
Manier van Internet Explorer 7 voor het opslaan van links naar websites.
Logo van de sociale bookmark site Del.icio.us.
Logo van de sociale bookmark site Del.icio.us.

Deleted Items

 • Verwijderde berichten
Map in een mailprogramma waarin de berichten komen die door de gebruiker zijn verwijderd. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een verwijderd bericht weer terug te halen door het verwijderde bericht uit de map Deleted Items naar de gewenste map te slepen.

Denizen

Bewoner van Internet.

Dial-up account

 • Inbelverbinding
Internetabonnement waarbij de provider een tijdelijke internetverbinding verschaft via zijn hostcomputer.

Dial-up connection

Inbelverbinding via een modem naar een access provider. Een inbelverbinding met het Internet gebeurt het vaakst met behulp van PPP.

Dial-up verbinding

Inbelverbinding met een Access Provider. Met behulp van een modem, een telefoonlijn en communicatiesoftware maakt uw computer (tijdelijk) contact met de computer van de provider, waarna u toegang heeft tot het Internet. Er zijn verschillende soorten inbelverbindingen mogelijk; SLIP en PPP zijn twee bekende voorbeelden.

Digibeet

Samentrekking van 'digitale analfabeet', waarmee een persoon met geringe kennis van digitale techniek (computers en Internet) wordt bedoeld.

DigiD

 • Digitale Identiteit
Vanaf 1 januari 2005 kunnen burgers dankzij DigiD met één gebruikersnaam met wachtwoord op internet bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht. DigiD (spreek uit: Diegiedee) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid. Overheidsinstellingen kunnen met DigiD de identiteit verifiëren van klanten die gebruik maken van haar elektronische diensten. Ook de belastingaangifte kan ingevuld worden met behulp van de DigiD.
Logo van DigiD.
Logo van DigiD.

Digidoetje

Digi doet'ie het wel of doet'ie het niet: iemand die nog maar moet zien of de mogelijkheden van de nieuwe media voor hem of haar hanteerbaar gemaakt kunnen worden. Kenschets voor de generatie tussen 20 en 40 jaar oud.

Digikid

Jongere (tot ca. 20 jaar) die schijnbaar moeiteloos de mogelijkheden van nieuwe media benut.

Digirati

 • Digikid
De nieuwe elite. Afgeleide van het aloude 'literati', het type hoogopgeleiden dat de literaire cafés bevolkt. Ook wel 'digikids' genoemd, maar deze term dreigt door de omstandigheden te worden achterhaald.

Digitale Snelweg

 • Elektronische snelweg
 • Informatiesnelweg
Modieuze verzamelnaam voor het net van verbindingen tussen onder andere grote computers en bulletinboards, waarmee men via een pc verbinding kan maken. In feite bestaat er niet zoiets als de digitale snelweg, maar gaat het om talloze individuele verbindingen met ieder hun eigen verkeersregels, tolgelden en andere beperkingen. Wel wordt de term digitale snelweg vaak in één adem genoemd met internet, het grootste internationale netwerk dat min of meer openbaar is.

Digitale Stad

Een experimenteel Amsterdams BBS dat bedoeld is om zoveel mogelijk mensen met elektronische communicatie te laten kennismaken. Om het geheel wat gebruikersvriendelijker te maken is dit systeem ingericht als een echte stad, compleet met 'postkantoor', 'cafe' en dergelijke. Nu zijn er meerdere digitale steden, zoals Amersfoort, Lelystad, Almere, Eindhoven, Rotterdam´┐Ż

Dirt road

Een trage verbinding met het internet.

Disclaimer

 • Vrijwaring
Letterlijk: afwijzing van verantwoordelijkheid. Disclaimers verschijnen vaak onderaan mailberichten of webpagina's. Hierin wordt de lezer er op geattendeerd dat aan de uitspraken geen rechten ontleend kunnen worden.

Discussielijst

Een lijst met e-mailadressen die gebruikt wordt voor een groepsgesprek: elk bericht wordt naar iedereen op de lijst verstuurd.

Distribution:

Regel in de header van een nieuwsgroepbericht. Werd vroeger gebruikt om een artikel binnen een bepaald gebied te houden. Nu veel nieuwsgroepen internationaal opereren heeft deze regel nauwelijks nog zin. Standaard hoeft hier niets te worden ingevuld.
Distribution: nl

Document conferencing

 • Joint editing conferencing
Hierbij bekijken alle deelnemers aan de conferentie gelijktijdig hetzelfde document.

Dog years

 • Hondenjaren
Tijd waarin heel veel gebeurt. Geldt voor het internet.

Dogpile

Een stroom van reacties op een bericht in een nieuwsgroep, waarvan een groot gedeelte bestaat uit negatieve reacties of reacties waar je gewoon niets aan hebt.

DOM

 • Document Object Model
Een standaard voor meer interactieve webpagina's. Met DOM kunnen de verschillende elementen van een webpagina, zoals tekst en grafieken, op een uniforme manier via scripts worden behandeld.

Domain Hosting

 • Website hosting
Het 24 uur per dag beschikbaar stellen van een website op Internet.

Domain name

 • Domeinnaam
De tekst waarmee een specifieke (Internet-)host wordt aangeduid. Domeinnamen zien er als volgt uit: server.organization.type (www.computerwoorden.nl) en worden omgezet in Internet-adressen door Domain Name Servers.
Domeinachtervoegsels.
Domeinachtervoegsels.

Domein aliasen

 • Domain Aliases
Soms is het handig om als bedrijf meerdere domeinen te hebben. Laten we dat uitleggen aan de hand van het fictieve bedrijf CWB. Ieder onderdeel van CWB heeft zijn eigen domeinnaam: zo kun je een mailtje sturen naar sales@cwbkoop.nl of naar sales@cwbwerk.nl. Wat je echter als bedrijf niet wilt, is dat iedere afdeling zijn eigen mailserver heeft. In dat geval kun je gebruik maken van domeinaliassen of virtuele mailservers. Deze mogelijkheid stelt je in staat om op een mailserver alle mail van ieder domein te ontvangen. Let hierbij wel op dat de domeinaliassen geregistreerde domeinnamen moeten zijn en dat er een MX-record moet worden aangepast op de Domain Name Server van je provider.

Domeinkaper

 • Cybersquatter
Iemand die domeinnamen reserveert die in de toekomst waarschijnlijk door grote bedrijven worden gekocht. Voorbeeldenzijn: www.klm.com, www.lufthansa.com.

Domeinkaping

 • Cyber squating
Toen het internet nog in de kinderschoenen stond en het World Wide Web nog nauwelijks werd gebruikt, waren er ook nog geen regels voor het merkenrecht. Dat betekende in de praktijk dat iedere slimmerik een domein kon registreren als volvo.com of ibm.net - met als uiteindelijk doel deze naam voor veel geld te verkopen aan het belanghebbende bedrijf. Aan dergelijke praktijken als domeinkaping, is inmiddels een eind gekomen. ICANN, de organisatie die de toplevel-domeinen beheert, heeft in samenwerking met de industrie een document opgesteld waarin wordt geregeld dat gedupeerde bedrijven domeinnamen kunnen terugeisen. Het document staat bekend als de UDRP (Uniform Domain name dispute-Resolution Policy). Alle registrars ter wereld houden zich aan deze reglementen. Helaas schiet de regeling zijn doel soms voorbij. Een bekend voorbeeld is het bedrijf Warner Bros, dat de rechten kocht van de populaire Harry Potter-boeken. Tieners die te goeder trouw Harry Potter-fansites hadden opgezet, werden opeens bedreigd met gerechtelijke stappen, en werden gesommeerd hun website voor de prijs van de registratie af te staan aan Warner Bros.

Domeinnaam

 • Domain
 • Domain name
Een naam die een lokatie aangeeft op Internet. Een domein verwijst naar een directory op een server of naar een hele server of naar een groep computers. Een domeinnaam is gekoppeld aan een IP-nummer. Wanneer men een webpagina ophaalt zal de domeinnaam vertaald worden in een IP-nummer.

Domeinnaamruimte

De term domeinnaamruimte verwijst naar de databasestructuur en de gegevens van het gedistribueerde DNS dat wordt gebruikt op het Internet. De hiërarchie van DNS bestaat uit veel niveaus en voor het onderhoud van elk onderdeel of niveau zijn veel verschillende computers verantwoordelijk.

Dot.com

Achtervoegsel bij internetadressen (punt com). Vaak gebruikt om zaken aan te duiden die met internet te maken hebben. Bijvoorbeeld: dot.com-bedrijven voor bedrijven die handelen via het net.

Download

Gegevenstransport van het internet naar een computer. Ook: gegevenstransport tussen computer en printer of tussen twee computers.

Download Limiet

Maximale hoeveelheid gegevens die een gebruiker mag downloaden. Vaak ingesteld door providers van ADSL, en kabelverbindingen met het internet.

Downloaden

Gegevens van het internet naar een computer kopiëren.

Downstream

Overdrachtsrichting van de server naar de client. Vaak gebruikt in relatie met internet: verkeer van het net naar de lokale computer. Tegengestelde van upstream.

Drop-off shop

Soort winkel waar particulieren hun spullen kunnen brengen. De veilingshop verkoopt het dan voor hen via een veilingsite zoals eBay.
Logo van eBay.
Logo van eBay.

Drudge report

Vorm van journalistiek: niet controleren maar meteen publiceren, vaak op het Net. Matt Drudge heeft op deze manier definitief naam gemaakt met de Monica Lewinsky-scoop.

Dubbelpost

Het gelijktijdig versturen van een boodschap naar verschillende nieuwsgroepen: een handeling in strijd met de Internet etiquette.

Dubbelsite

 • Mirror
Een website waarvan de inhoud identiek is aan die van de hoofdsite maar die zich fysiek op een andere locatie bevindt. Dubbelsites worden vaak opgezet in andere landen of regio's om de informatie dichter bij de gebruikers te brengen. Zo wordt het dataverkeer beperkt en worden downloadsnelheden hoger.

DWF

 • Drawing Web Format
Bestandsformaat waarmee efficiënt CAD-bestanden over het net kunnen worden verzonden. AutoCAD maakt gebruik van het DWF-bestandsformaat.

Dynamisch IP-adres

Elke keer als je bij een Internetprovider inbelt, krijg je een ander IP-adres.

Dynamische concepten

Worden gebruikt in zoekroutines. De zoekvraag kan al dan niet automatisch worden uitgebreid met deze woorden. Zo worden de concepten dynamisch aangemaakt en is het gemakkelijk om in te spelen op de actualiteit en nieuwe domeinen. Zo werd het woord 'premier' in de jaren tachtig gerelateerd met 'Lubbers', maar in de jaren negentig met 'Kok'.