Hardware woordenboek - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Hardware woordenboek
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Hardware

Uitbreidingskaart

Een set elektronische componenten op een klein stukje plastic die men aan de PC kan toevoegen om de functionaliteit van de computer uit te breiden. Als men bijvoorbeeld een PC wil aansluiten op een netwerk, heeft men allereerst de elektronische componenten nodig die de manier waarop signalen over een kabel heen en weer worden gezonden, bepalen. Daarvoor is een netwerk-uitbreidingskaart nodig. Men kan meerdere kaarten op een PC aansluiten door ze in verschillende lege uitbreidingssleuven te steken.

Uitzonderingsfout

Fout, bijvoorbeeld een deling door nul, die door de hardware of door het besturingssysteem wordt gedetecteerd. Fatale uitzonderingen stoppen de uitvoering van een toepassing en in sommige gevallen zelfs die van het besturingssysteem.

Universal Serial Bus

  • USB
Tot enige tijd geleden was het toevoegen van randapparatuur met vele nadelen verbonden. De kast moest vaak opengemaakt worden, kaarten geplaatst worden, jumpers verzet worden, etc. En het aantal kaarten was bovendien beperkt door het aantal vrije slots. USB detecteert zelf of er randapparatuur is verwijderd of aangekoppeld en de PC hoeft niet uitgezet te worden. Ook rebooten is overbodig. De USB is volledig Plug & Play, de gebruiker hoeft niets meer in te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde connector, waarop alle randapparaten (maximaal 227) aangesloten kunnen worden. In principe kan elk type apparaat geschikt worden gemaakt voor USB: telefoons, printers, modems, microfoons, speakers, joysticks, muizen, scanners, digitale camera's, etc. Maar met zijn 12 Mbit/sec is USB primair bedoeld voor apparaten met een langzame en gemiddelde gegevensoverdracht. Dit zijn bijna alle apparaten behalve hoge snelheidsapparatuur als beeldschermen, LAN's en externe diskdrives. De bus maakt gebruik van 5V spanning. USB is ontwikkeld door Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Nothern Telecom en anderen.

Updating ESCD

De melding 'Updating ESCD' is afkomstig van het Plug and Play-gedeelte van het BIOS. ESCD staat voor Extended System Configuration Data en bevat gegevens over de resources die de hardware nodig heeft (interrupts, DMA, I/O, geheugen). Deze lijst wordt beheerd door het PnP-BIOS en besturingssysteem. Bij het starten kijkt het BIOS wat er aan resources beschikbaar is, plaatst de oudere non-PnP-devices en configureert vervolgens de PnP-devices. Als het BIOS nieuwe of verdwenen hardware ontdekt, door de gevonden hardware te vergelijken met de Last Working Configuration in het ESCD-geheugen, wordt een nieuwe ESCD-tabel aangemaakt en opgeslagen. Daarbij verschijnt - al dan niet eenmalig - de melding 'Updating ESCD'. Ziet u deze melding steeds weer, dan kunnen er afgezien van foute instellingen van de hardware twee dingen aan de hand zijn. Het kan zijn dat in de BIOS-instellingen de optie 'Update ESCD' aan staat. Mogelijkheid twee: het BIOS en het besturingssysteem zien andere hardwareconfiguratie. Omdat ook het besturingssysteem de ESCD-tabel mag aanpassen, kan het zijn dat deze elke keer wat verandert, wat vervolgens bij de volgende boot weer door de BIOS wordt teruggezet. In dit geval moet u in de Device Manager van Windows controleren of de geconfigureerde devices en drivers wel kloppen.

USB

  • Universal Serial Bus
Tot enige tijd geleden was het toevoegen van randapparatuur met vele nadelen verbonden. De kast moest vaak opengemaakt worden, kaarten geplaatst worden, jumpers verzet worden, etc. En het aantal kaarten was bovendien beperkt door het aantal vrije slots. USB detecteert zelf of er randapparatuur is verwijderd of aangekoppeld en de PC hoeft niet uitgezet te worden. Ook rebooten is overbodig. De USB is volledig Plug & Play, de gebruiker hoeft niets meer in te stellen. Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde connector, waarop alle randapparaten (maximaal 127) aangesloten kunnen worden. In principe kan elk type apparaat geschikt worden gemaakt voor USB: telefoons, printers, modems, microfoons, speakers, joysticks, muizen, scanners, digitale camera's, etc. Maar met zijn 12 Mbit/sec is USB primair bedoeld voor apparaten met een langzame en gemiddelde gegevensoverdracht. Dit zijn bijna alle apparaten behalve hoge snelheidsapparatuur als beeldschermen, LAN's en externe diskdrives. De bus maakt gebruik van 5V spanning. USB is ontwikkeld door Compaq, Digital, IBM, Intel, Microsoft, NEC, Nothern Telecom en anderen.

USB 2.0

USB 2.0 verhoogt de snelheid van de aansluiting van randapparaten aan de computer van 12 Mbps tot maximaal 480 Mbps. De grotere bandbreedte ondersteunt de meest veeleisende gebruikerstoepassingen zoals het maken van digitale afbeeldingen en webpublicaties waarbij meerdere randapparaten met hoge snelheid tegelijkertijd worden gebruikt. USB 2.0 komt ter vervanging van USB 1.1.

USB device

Apparaat dat met behulp van een USB-stekker aangesloten wordt op de computer via een USB-poort. Enkele voorbeelden van USB-devices zijn: printers, scanners, muizen en gamepads.
Draadloze USB-muis van Microsoft.
Draadloze USB-muis van Microsoft.

USB-hub

  • Hub
Een verdeeldoos van USB-bekabeling. Normaal gesproken zitten op de computer twee (of meer) aansluitingen voor USB-apparaten. Wanneer er op een aansluiting een hub is aangesloten, kan het aantal aansluitingen uitgebreid worden.
Voorbeeld van een USB-hub, met 4 aansluitingen.
Voorbeeld van een USB-hub, met 4 aansluitingen.