Functies van IT-professionals lijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Functies van IT-professionals lijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Functies

Materiedeskundige

Een medewerker uit de gebruikersorganisatie met veel kennis van de bedrijfsprocessen of onderdelen daarvan.

Medewerker beheer ICT

De geautomatiseerde informatievoorziening is het werkterrein van de medewerker beheer ict. Hij of zij voert niet alleen standaardprocedures uit, maar bedenkt ook zelf oplossingen en procedures voor deelgebieden. Een essentieel onderdeel van de taken is het ondersteunen van de gebruikers van het informatiesysteem. Een medewerker beheer informatiesystemen moet goed kunnen analyseren en communiceren en in staat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden. Hij/zij werkt onder leiding van een ict-beheerder en/of een applicatiebeheerder.

Medewerker beheer ICT hoofdtaken en functievereisten

De hoofdtaken van een medewerker beheer ICT zijn:
 • Installeren van hard- en software, updates en uitbreidingen.
 • Aanpassen van hardware aan nieuwe situaties.
 • Beveiligen van het systeem door preventieve maatregelen te treffen.
 • Aanpassen van software aan het computersysteem.
 • Aansluiten van computers op een netwerk (inclusief e-mail, printers, cd-rom, fax enzovoort) en deze gebruiksklaar maken.
 • Beveiligen van de software en zo nodig virussen ongedaan maken.
 • Verhelpen van storingen in hard- en software.
 • Instructie en ondersteuning bieden aan gebruikers.
 • Adviseren bij aanschaf van hard- en software en supplies.
 • Uitvoeren en onderhouden van back-up- en herstelprocedures.
 • Onderhouden en beheren van gegevens en bestanden op lokaal niveau.
Mogelijke functievereisten van een medewerker beheer ICT zijn:
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van moderne vreemde talen.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Kunnen functioneren in teamverband.
 • Accuratesse.
 • Initiatief.
 • Flexibiliteit.
 • Zelfstandigheid.
 • Planmatig kunnen werken.
 • Analytisch en conceptueel denkvermogen.
 • Pragmatische en resultaatgerichte houding.

MOD

 • Moderators
Een moderator is een soort beheerder. Elk forum heeft zijn eigen moderator, deze persoon kan topics binnen dat forum sluiten, verwijderen, verplaatsen, etc.

Moderator

Iemand die voor een discussie of informatieforum de regierol heeft en bepaalt of de gebruikers zich houden aan bepaalde standaards. Grijpt zonodig actief in om informatieuitwisseling te optimaliseren.