Functies van IT-professionals lijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Functies van IT-professionals lijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Functies

ICT-beheerder

 • Systeembeheerder
De ict-beheerder is een ict-generalist en fungeert als spil binnen de afdeling Automatisering. Hij of zij is verantwoordelijk voor het beheer, de beveiliging en het onderhoud van het geautomatiseerde informatiesysteem, waarbij ook aspecten van softwareontwikkeling en systeemontwikkeling tot het takenpakket behoren. De beheerder co�rdineert het systeemonderhoud en heeft contact met leveranciers. Daarnaast stelt hij/zij richtlijnen en procedures op voor het beheer en gebruik van de systemen en ziet erop toe dat die ook worden gevolgd. Samen met collega's zoekt de ict-beheerder oplossingen voor automatiseringsvraagstukken. Tot het werk behoort ook het aanpassen van bestaande software, het ontwerpen en schrijven van nieuwe software (objectgeoriënteerd) en het maken van koppelingen met databases. Deze databases kan de ict-beheerder eventueel zelf ontwerpen en bouwen.

ICT-beheerder hoofdtaken en functievereisten

De hoofdtaken van een ICT-beheerder zijn:
 • Operationeel houden van alle programmatuur, netwerkapparatuur en het geautomatiseerde informatiesysteem.
 • Onderhouden van contacten met hard- en softwareleveranciers.
 • Installeren en onderhouden van hard- en software.
 • Participeren in het opzetten van een professionele beheerorganisatie.
 • Toezicht houden op een juiste toepassing van de procedures, signaleren van knelpunten en aandragen van verbeteringen.
 • Adviseren en informeren van gebruikers over toepassingsmogelijkheden van bestaande en nieuwe apparatuur en programmatuur en assisteren bij het gebruik daarvan.
 • Organiseren en co�rdineren van opleidingen ten behoeve van de gebruikers.
 • Initiëren en/of ondersteunen van acties gericht op verdere kwaliteitsverbetering.
 • Zorgen voor het goed functioneren van de helpdesk.
 • Zorgdragen voor de documentatie en registratie van hard- en software adviseren over inkoop van nieuwe hard- en software en supplies.
 • Softwareontwikkeling databaseontwerp.
De Functievereisten van een ICT-beheerder zijn:
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Kunnen functioneren in teamverband.
 • Organisatorische kwaliteiten, flexibiliteit en zelfstandigheid.
 • Inzicht in administratieve procedures.
 • Accuratesse, initiatiefrijk, pragmatische en resultaatgerichte houding.
 • Analytisch en conceptueel denkvermogen.

ICT-er

Iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met de Informatie en Communicatie Technologie.

Info graphics medewerker

Iemand die voor een krant of TV-station overzichten maakt van informatie (statistieken, profielen etc) ter ondersteuning van een artikel of programma.

Information management

Taak van de beheerder die ervoor zorgt dat gegevens op de externe geheugens (cd's, dvd's, WORM, etc.) zo goed mogelijk worden beheerd.

Installeren applicatieprogrammatuur

Een van de systeembeheerderstaken. Een gekozen applicatieprogramma installeren op een computer.

ISV

 • Independent Software Vendor
Een ISV maakt en verkoopt software producten die op een of meer types computers of besturingssystemen werken. De bedrijven die deze platforms maken, zoals Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Apple, bevorderen en leveren ondersteuning aan ISV's, vaak met speciale "business partner" programma's. Over het algemeen telt de regel: hoe meer applicaties op een platform (software en/of hardware) werken, hoe waardevoller het voor de gebruikers is. Natuurlijk, platform fabrikanten zoals Microsoft en IBM maken ook applicaties, toch missen zij vaak de kennis en financiën om alle applicaties te maken. Denk maar eens aan alle applicaties die op Windows 2000 of MacOS 9 werken en je zult je realiseren hoeveel ISV's er zijn. Sommige ISV's zijn gespecialiseerd op één bepaald besturingssysteem zoals IBM's AS/400, waarvoor enkele duizenden applicaties zijn geschreven. Andere ISV's zijn gespecialiseerd op een applicatie gebied, zoals engineering en ontwikkel software dat speciaal wordt gemaakt voor hoogwaardige op UNIX gebaseerde werkstations.

IT-auditor

Een onafhankelijke en onpartijdige deskundige die zich bezighoudt met het beoordelen van kwaliteitsaspecten van informatievoorziening in een omgeving waar sprake is van het gebruik van informatietechnologie

IT-er

Iemand die zich beroepsmatig met de Informatie Technologie bezig houdt.