Functies van IT-professionals lijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Functies van IT-professionals lijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Functies

Baser

Iemand die Adobe Photoshop-bestanden (grafische bestanden) omzet naar webpagina's.

Beheerder

  • Administrator
  • Supervisor
De persoon die verantwoordelijk is voor het beheer, het onderhoud en de beveiliging van een netwerk.

Beheerpartners

Externe partijen die bijvoorbeeld operationele taken uitvoeren, meestal universitaire rekencentra.

Beheren autorisatie

Een van de systeembeheerderstaken: het bijhouden van de administratie die betrekking heeft op de autorisatie, oftewel het zorgdragen voor de juiste autorisatie van alle personen.

Beheren capaciteit technische infrastructuur

Een van de systeembeheerderstaken: capaciteit opstellen.

Beheren gegevens

Een van de systeembeheerderstaken: zorgen voor een goed gebruik van de gegevensverzamelingen; bekijken of alle procedures voor beveiliging op de juiste wijze plaatsvinden.

Beheren informatiesystemen

Een van de systeembeheerderstaken: bekijken of het informatiesysteem op de gewenste wijze gebruikt wordt.

Bepalen blauwdruk technische infrastructuur

Een van de systeembeheerderstaken: een overzicht opstellen van de onderdelen waaruit de technische infrastructuur moet bestaan. Dit is gebaseerd op de eisen die worden gesteld aan verwerking, vervoer, weergave en opslag van gegevens.

Beveiligen geautomatiseerde systemen

Een van de systeembeheerderstaken: concrete procedures opstellen voor de beveiliging van onder andere de apparatuur en programmatuur.

Blogger

  • Weblogger
Iemand die een weblog bijhoudt. Een weblog is een soort dagboek op het internet, waar je de beslommeringen van de dag kunt bijhouden.