Functies van IT-professionals lijst - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Functies van IT-professionals lijst
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Functies

Admin

 • Administrator
 • Beheerder
 • Supervisor
Chef, belast met beheer en onderhoud van het netwerk. Ook de naam voor het inloggen, bijvoorbeeld onder Windows (tegenwoordig is dit Administrator).

Admin

 • Sysop
Hoofdverantwoordelijke van een forum. Deze gebruiker heeft alle rechten, maar zal zich niet primair met het forum bezighouden. De admin is meer voor het beheer.
Een van de bekendere (gratis) forums: PHPBB.
Een van de bekendere (gratis) forums: PHPBB.

Administrator

 • Supervisor
 • Admin
 • Beheerder
De beheerder van een computersysteem of netwerk. De administrator is verantwoordelijk voor een goede en stabiele werking van het geheel, maakt hiervoor de gebruikers aan, stelt de toegangsrechten in en zorgt voor een goede combinatie hardware en software.

Applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder zorgt ervoor dat afdelingen altijd kunnen (blijven) beschikken over operationele administratieve en/of industriële toepassingen. Daartoe definieert, configureert en beheert hij of zij software, opslagstructuren, randapparatuur, systeemdocumentatie en handleidingen en past het systeem zoveel mogelijk aan bij de eisen en wensen van gebruikers. Als er vernieuwingen nodig zijn, adviseert de applicatiebeheerder het management daarover. De applicatiebeheerder verzorgt ook de invoering van nieuwe toepassingen. Tot dat werk behoren zaken als het organiseren van acceptatietests en gebruikersopleidingen en zonodig het maken van een handleiding. De applicatiebeheerder gaat voortdurend na of de gebruikers wel alle mogelijkheden benutten en of er aanpassingen nodig zijn. Hij/zij kiest de beste systemen (of delen daarvan) uit, voert ze in en beheert alle gegevens. Vanzelfsprekend is de applicatiebeheerder hèt aanspreekpunt over de continuļæ½teit en de betrouwbaarheid van het informatiesysteem.

Applicatiebeheerder hoofdtaken

De hoofdtaken van een applicatiebeheerder zijn:
 • Inventariseren en vertalen van de wensen van gebruikers.
 • Functioneel inrichten van de werkomgeving van de gebruikers.
 • Installeren van software.
 • Organiseren en verzorgen van trainingen aan (kleine) groepen gebruikers.
 • Opstellen van (nieuwe) richtlijnen of procedures en toezien op het juiste gebruik van applicaties.
 • Optreden als vraagbaak voor gebruikers bij acute problemen.
 • Voorkomen en waar nodig verhelpen van besmetting door virussen en ongeoorloofd gebruik van het systeem.
 • Ontwikkelen van procedures voor de beveiliging van programmatuur, gegevens en documentatie in samenspraak met de systeembeheerder.
 • Implementeren en onderhouden van opgestelde beveiligingsprocedures.
 • Onderhouden van contacten met leveranciers over nieuwe versies en releases.
 • Testen van de door leveranciers geleverde systeemdelen in samenwerking met de gebruikers, zowel technisch als functioneel.
 • Verzorgen van het administratief beheer van de operationele applicaties.
 • Meedenken over de primaire administratieve processen in de organisatie.
 • Documenteren van de (aan het systeem) uitgevoerde werkzaamheden (logboek).

Applicatieontwikkelaar

De applicatieontwikkelaar ontwikkelt nieuwe toepassingen en past bestaande aan. Naast analytisch en probleemoplossend vermogen is een behoorlijke kennis van ontwikkeltechnieken, programmeertools en besturingssystemen vereist. De applicatieontwikkelaar werkt vaak aan tijdelijke, op zichzelf staande projecten. Hij of zij krijgt in dat geval opdrachten van een projectleider en voert werkzaamheden uit volgens de specifieke regels van het lopende project. Omdat de applicatieontwikkelaar niet als enige aan het project werkt, moet hij/zij het werk ook afstemmen op dat van anderen. Vaak is er haast bij, dus werken onder tijdsdruk mag geen problemen opleveren. In een beroep als dit is planmatig werken van groot belang. De overstap naar andere besturingssystemen of ontwikkelomgevingen, waaronder webbased systemen, moet goed te maken zijn.

Applicatieontwikkelaar hoofdtaken

 • Ontwikkelaar
De hoofdtaken van een applicatieontwikkelaar kunnen zijn:
 • Ontwerpen, ontwikkelen en testen van toepassingen.
 • Een bijdrage leveren aan het beheer en onderhoud van de bestaande applicaties.
 • Adviseren over en implementeren van nieuwe ontwikkelingen
 • (Mede) organiseren en geven van gebruikersinstructies bij softwarepakketten
 • Schrijven van gebruikersinstructies.
 • Documenteren van alle activiteiten binnen de systeemontwikkeling, zowel technisch als gericht op de gebruikers.
 • Onderhouden van contacten met eindgebruikers, systeemanalisten en applicatiebeheerders.
 • Vertalen van de informatiebehoefte in bruikbare applicaties.

Art director

Medewerker van een reclamebureau die voor de afbeeldingen zorgt.