Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

VER | VERIFY | VOL | VSAFE |

VER

  • Version
Commando in MS-DOS. Beeldt het versienummer van MS-DOS af.

VERIFY

Commando in MS-DOS. Vertelt CMD.EXE of moet worden gecontroleerd of de bestanden correct naar een schijf worden geschreven.

VERIFY
Syntax:
VERIFY [ON | OFF]
Parameter Beschrijving
VERIFY VERIFY zonder parameter geeft de huidige instelling voor VERIFY weer.

VOL

Commando in MS-DOS. Beeldt de volumenaam en het volumenummer van een schijf af.

VOL
Syntax:
VOL [station:]

VSAFE

Commando in MS-DOS 6. Controleert de computer voortdurend op de aanwezigheid van virussen en beeldt een waarschuwing af als een virus wordt gevonden. Gebruik deze opdracht niet wanneer u Windows gebruikt.