Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

RAMDRIVE.SYS

Stuurprogramma van MS-DOS dat een extern station simuleert in het RAM.

RD

  • Remove Directory
  • RMDIR
MS-DOS commando om een directory te verwijderen.

RMDIR en RD
Syntax:
RMDIR [/S] [/Q] [station:]pad
RD [/S] [/Q] [station:]pad
Parameter Beschrijving
/S Verwijdert naast alle mappen en bestanden in de opgegeven map ook de map zelf. Deze schakeloptie wordt gebruikt voor het verwijderen van een mapstructuur.
/Q Stille modus, niet om bevestiging vragen bij het verwijderen van mapstructuur met /S

Redirecten

Het omleiden van de uitvoer van een apparaat naar een ander apparaat. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens die normaal op het scherm verschijnen naar een printer of bestand te sturen. In DOS is dit mogelijk door achter het commando >Lpt1: of >Filenaam te zetten. Wanneer men op deze manier iets aan een bestand wil toevoegen gebruikt men >>Filenaam. Indien men input wil redirecten gebruikt men <Filenaam. Hierna zullen de toetsaanslagen worden vervangen door de gegevens in de file. Piping is ook een vorm van redirecten.

REM

  • Remark
Opmerking in een programma die genegeerd wordt bij de uitvoering en interpretatie..

REM
Syntax:
REM [commentaar]

REN

  • Rename
Commando in MS DOS. Wijzigt de naam van een of meer bestanden.

RENAME en REN
Syntax:
RENAME [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2
REN [station:][pad]bestandsnaam1 bestandsnaam2

REPLACE

Commando in MS DOS. Vervangt bestanden in de doeldirectory door gelijknamige bestanden in de brondirectory.

REPLACE
Syntax:
REPLACE [station1:][pad1]bestandsnaam [station2:][pad2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [station1:][pad1]bestandsnaam [station2:][pad2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]
Parameter Beschrijving
[station1:][pad1]bestandsnaam Bronbestand(en).
[station2:][pad2] De map waarin de bestanden moeten worden geplaatst.
/A Voegt nieuwe bestanden toe aan de doelmap. Kan niet worden gebruikt met schakelopties /S en /U.
/P Vraagt om bevestiging alvorens een doelbestand te vervangen of een bronbestand toe te voegen.
/R Vervangt naast onbeveiligde bestanden ook alleen-lezenbestanden.
/S Vervangt bestanden in alle submappen van de doelmap. Kan niet worden gebruikt met schakeloptie /A.
/W Wacht totdat u een diskette in het station plaatst.
/U Vervangt alleen bestanden die ouder zijn dan bronbestanden. Kan niet worden gebruikt met schakeloptie /A.

RESTORE

Commando in MS DOS 6. Zet bestanden terug waarvan met de opdracht BACKUP uit de vorige versies van MS-DOS een reservekopie is gemaakt.

rmdir

  • Remove Directory
Zowel een UNIX als DOS-commando om een directory te verwijderen. Deze directory moet wel leeg zijn.