Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

Parameter

Waarde die ofwel verplicht ofwel optioneel dient meegegeven te worden aan een functie zodat een opdracht uitgevoerd wordt. Voorbeelden zijn de /W voor wide directory display en /S bij format voor het maken van een bootable floppy.

PATH

Commando in MS DOS. Stelt de directory's in waarin MS-DOS naar uitvoerbare bestanden (programma's) moet zoeken.

PATH
Syntax:
PATH [[station:]pad[;...][;%PATH%]
PATH ;
Opdrachtregels
Typ PATH ; om alle zoekpadinstellingen te wissen en cmd.exe alleen in de actieve map te laten zoeken.
Typ PATH zonder parameters om het actieve pad weer te geven.
Het opnemen van %PATH% in de nieuwe padinstelling leidt ertoe dat het oude pad wordt toegevoegd aan de nieuwe instelling.

PAUSE

Commando in MS DOS. Onderbreekt de uitvoering van een batch-programma en vraagt de gebruiker op een willekeurige toets te drukken om door te gaan. U kunt deze opdracht alleen opgeven in batch-programma's. De volgende melding wordt weergeven: " Druk op een toets om verder te gaan . . . ".

Ping

  • Packet INternet Groper
Een opdracht die wordt gebruikt om verbindingen met een of meer externe hosts te controleren. Het hulpprogramma Ping gebruikt ICMP-echo-opdrachtpakketten en -antwoordpakketten om te bepalen of een bepaald IP-systeem in een netwerk functioneel is. Het hulpprogramma Ping is nuttig als diagnoseprogramma bij IP-netwerk- of routerstoringen. De notatie van de PING-opdracht is als volgt:
PING IP-adres of HOSTNAAM.
Ping-opdracht naar het loopback-adres.
Ping-opdracht naar het loopback-adres.

POWER

Commando in MS DOS 6. Beperkt het energieverbruik als toepassingen en apparatuur niet actief zijn. Het programma voor energiebeheer voldoet aan de specificaties van Advanced Power Management (APM), het is zeer geschikt voor draagbare pc's.

POWER.EXE

Commando in MS DOS 6. Beperkt het energieverbruik als toepassingen en apparatuur niet actief zijn. Dit stuurprogramma moet worden geladen met een opdracht DEVICE of DEVICEHIGH in CONFIG.SYS.

PRINT

Commando in MS DOS. Hiermee kan een tekstbestand afgedrukt worden.

PRINT
Syntax:
PRINT [/D:apparaat] [[station:][pad]bestandsnaam[...]]
Parameter Beschrijving
/D:apparaat Een afdrukapparaat.

PROMPT

Commando in MS DOS. Wijzigt de weergave van de DOS-aanwijzer. (C:>).

PROMPT
Syntax:
PROMPT [tekst]
Parameter Beschrijving
tekst Bepaalt een nieuwe prompt.
De opdrachtprompt cmd.exe wijzigen.

Prompt codes
Codes Beschrijving
$A & (en-teken)
$B | (sluissymbool)
$C ( (Haakje openen)
$D Huidige datum
$E Escape-teken (ASCII-code 27)
$F ) (Haakje sluiten)
$G > ('groter dan'-teken)
$H Backspace (wist voorgaand teken)
$L < ('kleiner dan'-teken)
$N Huidig station
$P Huidig station en pad
$Q = ('is gelijk'-teken)
$S   (spatie)
$T Huidige tijd
$V Windows-versienummer
$_ Naar begin volgende regel
$$ $ (dollarteken)

Extra indelingstekens bij opdrachtextensies ingeschakeld
Parameter Beschrijving
$+ nul of meer plustekens (+), afhankelijk van de diepte van de PUSHD-mapstack. Een teken voor elk niveau dat wordt gepushed.
$M Geeft de externe naam weer die is gekoppeld aan de huidige stationsletter of de lege tekenreeks als het huidige station geen netwerkstation is.