Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

LABEL

Maakt, wijzigt of verwijdert de volumenaam van een partitie, schijf of diskette.

Label
Syntax:
LABEL [station:][naam]
LABEL [/MP] [volume] [naam]
Parameter Beschrijving
station: Geeft de stationsletter van een station aan.
naam Geeft de naam van het volume aan.
/MP Geeft aan dat het volume moet worden behandeld als koppelpunt of als volumenaam.
volume Geeft het koppelpunt, de volumenaam of stationsletter (gevolgd door een dubbele punt) aan. Als de volumenaam is opgegeven, is de optie /MP niet nodig.

Label

Een regel in een batch-bestand die met een dubbele punt : begint en verder bestaat uit één tot acht tekens. Dit label wordt vervolgens gebruikt in een sprongopdracht.

Landinstellingen wijzigen

MS-DOS opdrachten die de landinstellingen van de computer kunnen wijzigen:
  • CHCP
  • DISPLAY.SYS
  • NLSFUNC
  • COUNTRY
  • KEYB

LASTDRIVE

Commando in MS DOS 6. Bepaalt het maximale aantal stations waartoe u toegang kunt krijgen. U kunt de opdracht alleen opgeven in CONFIG.SYS.

LH

  • LOADHIGH
Commando in MS DOS 6. Zorgt ervoor dat de opgegeven driver in UMB wordt geladen.

LOADFIX

Laadt een programma boven de eerste 64 kB geheugen en voert dit uit. Syntax:
LOADFIX [station:][pad]bestandsnaam
Gebruik LOADFIX om een programma te laden als bij het laden ervan in "low" geheugen het bericht "Packed file corrupt" verschijnt.

LOADHIGH

  • LH
Commando in MS DOS 6. Laadt een programma in het UMA. (upper memory area).