Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

IBMBIO.COM

Verborgen systeembestanden voor IBM computers (andere benaming voor IO.SYS).

IBMDOS.COM

Verborgen systeembestanden voor IBM computers (andere benaming voor MSDOS.SYS).

IF

Voert voorwaardelijke bewerkingen uit in batch-programma's. U kunt deze opdracht alleen opgeven in batch-programma's.

IF
Syntax:
IF [NOT] ERRORLEVEL nummer opdracht
IF [NOT] tekenreeks1==tekenreeks2 opdracht
IF [NOT] EXIST bestandsnaam opdracht
Parameter Beschrijving
tekenreeks1==tekenreeks2 Bepaalt een ware toestand als de opgegeven teksttekenreeksen overeenkomen.
ERRORLEVEL nummer Bepaalt een ware toestand als de laatste uitvoering van het programma een exitcode heeft geretourneerd die gelijk is aan of groter dan het opgegeven nummer.
NOT Bepaalt of de opdracht alleen moet worden uitgevoerd als de toestand onwaar is.
EXIST bestandsnaam Bepaalt een ware toestand als de opgegeven bestandsnaam bestaat.
opdracht Bepaalt de opdracht die moet worden uitgevoerd als wordt voldaan aan de toestand. De opdracht kan worden gevolgd door de opdracht ELSE die de opdracht na het sleutelwoord ELSE zal uitvoeren als de opgegeven toestand ONWAAR is.

ELSE moet op dezelfde regel staan als de opdracht na de IF. Bijvoorbeeld:

IF EXIST bestandsnaam (
 del bestandsnaam
 	) ELSE (
   echo bestandsnaam. ontbreekt.
  )

IF (wanneer opdrachtextensies zijn ingeschakeld)
Syntax:
IF [/I] tekenreeks1 vergelijkingsoperator tekenreeks2 opdracht
IF CMDEXTVERSION getal opdracht
IF DEFINED variabele opdracht
Parameter Beschrijving
/I Geeft aan dat het vergelijken van reeksen niet hoofdlettergevoelig is. De optie /I kan ook gebruikt worden voor IF met tekenreeks1==tekenreeks2. Deze vergelijkingen zijn algemeen, omdat als tekenreeks1 en tekenreeks2 bestaat uit numerieke tekens, de tekenreeksen geconverteerd worden naar getallen en er een numerieke vergelijking wordt uitgevoerd.
vergelijkingsoperator Één van de mogelijkheden zijn:
 • EQL - is gelijk aan
 • NEQ - is niet gelijk aan
 • LSS - kleiner dan
 • LEQ - kleiner dan of gelijk aan
 • GTR - groter dan
 • GEQ - groter dan of gelijk aan
CMDEXTVERSION De voorwaarde CMDEXTVERSION werkt net als ERRORLEVEL, behalve dat het vergelijkt met een intern versienummer dat verbonden is met de opdracht-extensies. De eerste versie is 1 en wordt verhoogd met 1 als belangrijke uitbreidingen worden toegevoegd aan de opdrachtextensies. De voorwaarde CMDEXTVERSION is nooit waar als de opdrachtextensies uitgeschakeld zijn.
DEFINED De voorwaarde DEFINED werkt net als EXISTS behalve dat het de naam van een omgevingsvariabele neemt en als waar retourneert als de omgevingsvariabele is opgegeven.

IFSHLP.SYS

Aansturingsprogramma om onder DOS gebruik te kunnen maken van lange bestandsnamen, drive-locking, etcetera.

INCLUDE

Commando in MS DOS 6. Specificeert de inhoud van een configuratieblok. U kunt deze opdracht alleen opgeven in een menublok in CONFIG.SYS.

INSTALL

Commando in MS DOS 6. Laadt een geheugenresident programma in het geheugen. U kunt deze opdracht alleen geven in CONFIG.SYS.

INTERLNK

Commando in MS DOS 6. Brengt, via de parallelle of seriële poorten, een verbinding tot stand tussen twee computers en stelt de computers in staat schijven en printers gemeenschappelijk te gebruiken. Stuurt bewerkingen voor Interlink-stations en -printerpoorten door naar stations of printerpoorten van de Interlink-server. Dit stuurprogramma moet worden geladen met een opdracht DEVICE of DEVICEHIGH in CONFIG.SYS.

INTERLNK.EXE

Commando in MS DOS 6. Stuurt bewerkingen voor Interlink-stations en -printerpoorten door naar stations of printerpoorten van de Interlink-server. Dit stuurprogramma moet worden geladen met een opdracht DEVICE of DEVICEHIGH in CONFIG.SYS.

INTERSVR

Commando in MS DOS 6. Start de Interlink-server.