Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

HELP

Hulpfunctie onder DOS, welke informatie kan verschaffen over de verschillende commando's binnen DOS.

HELP
Syntax:
HELP [opdracht]
Parameter Beschrijving
opdracht geeft informatie over de opdracht

Opdrachten die aangeroepen kunnen worden
Opdracht Beschrijving
ASSOC Bestandsassociaties weergeven en wijzigen
AT Programma's en opdrachten voor uitvoeren plannen
ATTRIB Bestandskenmerken weergeven of wijzigen
BREAK Uitgebreide CTRL+C-controle in- of uitschakelen
CACLS Lijsten voor toegangsbeheer voor bestanden weergeven of wijzigen
CALL Batchprogramma vanuit een ander batchprogramma aanroepen
CD Naam van huidige map weergeven of map wijzigen
CHCP Nummer van actieve codetabel weergeven of instellen
CHDIR Naam van huidige map weergeven of map wijzigen
CHKDSK Schijf controleren en statusrapport weergeven.
CHKNTFS Schijfcontrole bij opstarten weergeven of aanpassen
CLS Scherm leegmaken
CMD Een nieuwe instantie van de Windows-opdrachtprompt starten
COLOR Standaardkleuren van voor- en achtergrond instellen
COMP Inhoud van twee bestanden of verzamelingen van bestanden vergelijken
COMPACT Compressie van bestanden op NTFS-partities weergeven of wijzigen
CONVERT FAT-volumes omzetten naar NTFS. U kunt het huidige station niet omzetten
COPY Een of meerdere bestanden naar een andere locatie kopiëren
DATE Datum instellen of weergeven
DEL Een of meerdere bestanden verwijderen
DIR Een lijst met bestanden en onderliggende mappen weergeven
DISKCOMP Inhoud van twee diskettes vergelijken
DISKCOPY Inhoud van een diskette naar een andere kopiëren
DOSKEY Opdrachtregel bewerken, Windows-opdrachten ongedaan maken en macros maken
ECHO Berichten weergeven of opdrachtberichten in-of uitschakelen
ENDLOCAL Localisatie van omgevingswijzigen in een batch-bestand beëindigen
ERASE Een of meerdere bestanden verwijderen
EXIT Programma CMD.EXE afsluiten (opdrachtregel).
FC Twee bestanden vergelijken en de verschillen tussen deze bestanden weergeven.
FIND Tekenreeks met tekst in een bestand of bestanden zoeken
FINDSTR Tekenreeksen in bestanden zoeken
FOR Een specifieke opdrach uitvoeren voor elk bestand in een verzameling bestanden
FORMAT Een schijf voor gebruik met Windows formatteren
FTYPE Bestandstypen die worden gebruikt in bestandsassociaties weergeven of wijzigen.
GOTO Wijst de Windows-opdrachtregel naar een gemarkeerde regel in een batch-programma
GRAFTABL Hiermee kan Windows een uitgebreide tekenset in grafische modus weergeven
HELP Help-informatie voor Windows-opdrachten weergeven
IF Voor voorwaardelijk uitvoeren van opdrachten in batch-programma's
LABEL Volumenaam van een schijf maken, wijzigen of verwijderen
MD Map maken
MKDIR Map maken
MODE Systeemapparaat configureren
MOVE Een of meerdere bestanden in een map naar een andere map verplaatsen
PATH Zoekpad voor uitvoerbare bestanden weergeven of instellen
PAUSE Verwerking van een batch-bestand onderbreken en een bericht weergeven
POPD De vorige waarde van de huidige map opgelsagen door PUSHD herstellen
PRINT Tekstbestand afdrukken
PROMPT Windows-opdrachtprompt wijzigen
PUSHD De huidige map opslaan en dan wijzigen
RD Een map verwijderen
RECOVER Leesbare gegevens van een slechte of defecte schijf lezen
REM Markeert opmerkingen in batch-bestanden of CONFIG.SYS
REN Naam van bestand of bestanden wijzigen
RENAME Naam van bestand of bestanden wijzigen
REPLACE Bestanden vervangen
RMDIR Map verwijderen
SET Omgevingsvariabelen van Windows weergeven, instellen of verwijderen
SETLOCAL Lokale instellingen van omgevingswijzigingen in een batchbestand
SHIFT De positie van vervangbare parameters in batch-bestanden wijzigen
SORT Invoer sorteren
START Een apart venster voor het uitvoeren van een bepaald programma of opdracht openen.
SUBST Een pad aan een stationsletter koppelen
TIME Systeemtijd weergeven of instellen
TITLE Venstertitel van een sessie van CMD.EXE instellen
TREE Mapstructuur van een station of pad grafisch weergeven
TYPE Inhoud van een tekstbestand weergeven
VER De versie van Windows weergeven
VERIFY Controle van het schrijven van bestanden naar schijf inschakelen.
VOL Volumenaam en serienummer van een schijf weergeven
XCOPY Mapboomstructuur en bestanden kopiļæ½ren

HIMEM.SYS

Device driver die het mogelijk maakt met extended geheugen te werken.