Lijst met DOS commando's (opdrachtregels) - Computerwoorden.nl: Een begrip in de ICT!
computerwoorden.nl
Lijst met DOS commando's (opdrachtregels)
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Doscommando's

Echo

Weergave van opdrachten op een scherm. Wordt gebruikt in DOS-commando�s en commando�s die te maken hebben bij datacommunicatie.

ECHO
Syntax:
ECHO [ON | OFF]
ECHO [melding]
Parameter Beschrijving
ECHO Zonder parameters geeft de huidige instelling voor de opdracht ECHO weer.

ECHO OFF

Commando in een batch-bestand van DOS, dat er voor zorgt dat de batch-opdrachten onzichtbaar wordt uitgevoerd.

EDIT

  • MS Editior
  • Microsoft Editor
Commando in MS DOS. Start het programma MS-EDITOR. Hiermee kunt u ASCII tekstbestanden maken en wijzigen.
Zelfs onder Windows XP kun je nog gebruik maken van MS Editor.
Zelfs onder Windows XP kun je nog gebruik maken van MS Editor.

EDIT
Syntax:
EDIT [/B] [/H] [/R] [/S] [/] [/?] [bestand(en)]
Parameter Beschrijving
/B Monochrome modus forceren.
/H Het maximumaantal regels weergeven dat mogelijk is met uw hardware.
/R Bestand(en) laden in alleen-lezen-modus.
/S Het gebruik afdwingen van korte bestandsnamen.
/ Binaire bestanden laden, de regelbreedte instellen op tekens.
/? Dit Help-venster weergeven.
[bestand] Te laden bestand(en). U kunt jokertekens en meerdere bestanden tegelijk opgeven.

EGA.SYS

Bestand in MS DOS 6. Bewaart en herstelt de schermweergave wanneer bij EGA-beeldschermen de taakwisselingsmogelijkheid is ingesteld. Dit stuurprogramma moet worden geladen met een opdracht DEVICE of DEVICEHIGH in CONFIG.SYS.

EMM386

Bestand in MS DOS 6. Activeert de EMM386-ondersteuning voor expanded memory op een computer met een 80386-processor of hoger.

EXPAND

Commando in MS DOS. Decomprimeert een gecomprimeerd bestand.

EXPAND
Syntax:
EXPAND [-r] Bron Doel
EXPAND -r Bron [Doel]
EXPAND -D Bron.cab [-F:bestanden]
EXPAND Bron.cab -F:Bestanden Doel
Parameter Beschrijving
-r Naam van uitgepakte bestanden wijzigen.
-D Lijst met bestanden in bron weergeven.
Bron Het bronbestand. U kunt jokertekens gebruiken.
-F:Bestanden Naam van bestanden die uit een CAB-bestand moeten worden uitgepakt.
Doel Het doelbestand | -pad. Doel mag een map zijn. Als Bron uit meerdere bestanden bestaat en -r niet is opgegeven, moet Doel een map zijn.