Wat betekent Mastertestplan? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

Mastertestplan

Een overkoepelend testplan waarin de teststrategie opgsteld wordt. Doel is om de schaarse testcapaciteit optimaal in te zetten, zodat de meeste testinspanning wodt gedaan op die delen van het te testen systeem waar de grootste risico's worden gelopen. In het mastertestplan worden in ieder geval de volgende onderwerpen beschreven:
  • uit te voeren testactiviteiten en hun samenhang;
  • fasering van de testsoorten;
  • de planning van het testproces;
  • de acceptatiecriteria en kwaliteitseisen van de opdrachtgever.