Wat betekent IPM? Definities en afkortingen geleverd door Computerwoorden.nl.
computerwoorden.nl
Nederlands Computerwoordenboek - Een begrip in de ICT
Printlijst:
Home | Sitemap | Zoektips |

Resultaten woordenlijst:

Er zijn 1 zoekresultaten gevonden.

Woordenlijst:

IPM

  • Internetpublicatiemodel
Document dat de randvoorwaarden en mogelijke oplossingsrichtingen voor eht publiceren van bekendmakingen op het internet beschrijft. Het internetpublicatiemodel is een volledig document waarin alle aspecten van internetpublicaties voor bekendmakingen behandeld. De IPM bevat achtergrondinformatie, randvoorwaarden voor gebruik van de metastandaard, de mogelijkheden die de centrale voorziening de deelnemende overheden biedt en een toelichting van de technische aansluitvormen. Het document heeft als doel om de overheden en de leveranciers de benodigde informatie te verschaffen. De IPM is een initiatief van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kader van het programma Andere Overheid.